قسمت هفتم:هردم از اين باغ بري مي رسد

2011.04.19
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

قسمت اول I قسمت دوم I قسمت سوم I قسمت چهارم I قسمت پنجم I قسمت ششم I قسمت هفتم I قسمت هشتم I قسمت نهم I قسمت دهم I

هيئت دولت طرح ادغام چهار وزارتخانه در همديگر منجمله ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع را تصويب نموده!ظاهرا " تقدير بر اين است كه متولي فرش تا جسمي و جاني بگيرد با شوكهاي متعدد ازقبيل ادغام و انتقال و ....دوباره در حالت كما قرار گيرد.
چندي قبل يعني دقيقا" يكسال قبل بحث ادغام فرش در معاونت صنايع دستي سازمان ميراث .... مطرح شد كه پس از دو تا سه ماه كشمكش و كاهش انگيزه هاي فعاليت در بين همكاران مركز و ادارات فرش سازمانهاي بازرگاني، بالاخره موضوع منتفي اعلام شد!هنوز اين موضوع فراموش نشده بود كه موضوع انتقال مكان مركز از تهران به استانهاي مختلف مطرح گرديد و همكاران مركز را مجددا در افكار مختلف و چگونگي تطبيق مسايل زندگي با اين انتقال فرو برد!
اكنون نيز مبحثي جديد تحت عنوان ادغام دو وزارتخانه مطرح شده و استرسي جديد براي همكاران و جامعه فرش ايجاد گرديده است!
مشروط به ارتقاي جايگاه حقوقي و تشكيلاتي مركزملي فرش در چارچوب وزارتخانه جديد موقعيت بهتري براي خدمتگزاري به جامعه فرش ايران فراهم خواهد گرديد و با عنايت به اين كه فرش موضوعي تخصصي است احتمال تغيير در ساختار نيروي انساني مركز نيز بعيد است،اما از طرف ديگر باتوجه به گستردگي حوزه وظايف وزارتخانه جديد و تمايل شديد ميراث به وظيفه مندي فرش امكان دارد نظريه مردود ادغام فرش در معاونت صنايع دستي ميراث مجددا" مطرح گردد!
روزمرگي در تصميمات و طرح موضوعات مختلف و عدم ثبات در تصميم گيريها بمثابه چاقي تيزي است كه توسط قصاب بطور مداوم به بره نشان داده شود و او را نه تنها از اشتها انداخته كه گوشت بدنش را نيز آب مي نمايد!
اگر ازپرسنل مركز ملي وادارات فرش سازمانهاي بازرگاني انتظار حل چالشهاي فراروي فرش را داشته و داريم، بايد فضاي مناسب براي آنان از هر نظربالاخص ثبات شغلي اداري و تشكيلاتي فراهم گردد!

مطالب خواندنی دگر
مسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو