قسمت ششم:چرا تشکلهای صنفی از عمل به وظایف خود عاجزند؟

2011.04.19
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

قسمت اول I قسمت دوم I قسمت سوم I قسمت چهارم I قسمت پنجم I قسمت ششم I قسمت هفتم I قسمت هشتم I قسمت نهم I قسمت دهم I

همواره این سوال و ابهام وجود داشته و دارد که چرا تشکلهای صنفی بطور اعم و تشکلهای صنفی فرش اعم ار صادر کنندگان،فروشندگان و بافندگان فرش بطور اخص از عمل به وظایف خود عاجز بوده و بجز چند مورد استثنا در سطح کشور تحرکی در میان این تشکلها دیده نمی شود و تقریبا" در انفعال و انزوا به سر میبرند. عمده این تشکلها در مقابل دولت و سیستم دولتی نه از زاویه حفظ منافع اعضا و نه از بعد وکیل اعضا بلکه عمدتا" صرفا" بعنوان یک دستگاه اجرایی و کاملا" دولتی و حتی در مواردی دایه مهربانتر از مادر شده و بدون هیچگونه چانه زنی و بیان عواقب برخی تصمیمات نسنجیده به اجرای تصمیمات مقامات دولتی می پردازند،عمده مدیران تشکلهای صنفی فرش هنگام رویارویی با مدیران دستگاههای دولتی دچار نوعی تعارف و شرمندگی شده و از بیان و توصیف واقعیتهای حاکم بر صنف خود عاجز بوده و مدیران را با بیانات ناقص خود دچار انحراف از درک واقعیات می نمایند، در بین تمامی استانها در یک استان بجای سازمان بازرگانی یک اتحادیه صنفی هم سیاستگذاری و هم اجرای آن را بعهده دارد!! و مسئول فرش استان تقریبا" نیروی زیر مجموعه اتحادیه محسوب شده!! ، در دو تا سه استان دیگر بین اتحادیه های صنفی و ادارات فرش سازمان بازرگانی نوعی تعامل ایجاد شده است!ریشه یابی این قضیه قدری مشکل است که چرا حتی اتحادیه های صنفی بزرگی همانند اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران در انفعال و انزوا به سر برده و روز بروز بر این انفعال و انزوا افزوده می شود،یقینا" غرض از بیان این موضوع این نیست که تشکلهای صنفی فرش در تقابل با دستگاه دولتی باشند بلکه انتظار آن است که مدیران این مجموعه ها را در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و بالاخص اجرای برنامه بیشتر و بهتر ببینیم!
شاید یکی از مهمترین دلایل این ضعف،عدم تحرک و انزوا نبود جوانان در این تشکلها و وجود سنت زدگی و روحیه مصلحت زدگی ارکان مهم این تشکلها یعنی هیئت رییسه باشد!
بخش دولتی نیز قطعا" در این موضوع شریک است،این بخش تمایل چندانی به حضور مقتدارنه بخش خصوصی در کنار خود و واگذاری امور بصورت حقیقی و صحیح به آنان ندارد!کار آفرینان و افراد دارای صراحت لهجه از دیدگاه مدیران کمتر مورد استقبال قرار میگیرند!
صرفنظر از انزوا و انفعال تشکلهای صنفی فرش در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای مرتبط با فرش گویا آنان حتی با اعضای خود نیز تعارف و رودرواسی دارند،در حالیکه بافندگان و تولید کنندگان فرش با گرانی مواد اولیه و خدمات مرتبط دست و پنجه نرم می نمایند ،باید گرانفروشی را هم تحمل نمایند و این تشکلها تنها شاهد عرضه مواد اولیه نامرغوب و گرانفروشی برخی اعضای خود به برخی دیگر هستند! از وجود کارگروههای تخصصی و انجام خدمات فنی روز به اعضا در بیشتر این تشکلها خبری نیست !
آیا متولی فرش برنامه ای برای ساماندهی این تشکلهای صنفی دارد؟بهتر است متولی فرش هر چند یکبار سری به این تشکلهای صنفی بالاخص در شهرستانهای دور و نزدیک بزند!ما که خیلی نگران این وضعیت هستیم!اتحادیه صنفی فرش یا محل فعالیت شخصی رییس اتحادیه!!!

مطالب خواندنی دگر
مسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو