2011.04.15


زمزمه هايي براي خودمون!
قسمت دوم:تخريب بسيار آسان و بازسازي بسيار سخت است!عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

قسمت اول I قسمت دوم I قسمت سوم I قسمت چهارم I قسمت پنجم I قسمت ششم I قسمت هفتم I قسمت هشتم I قسمت نهم I قسمت دهم I

سخن از ترك بافندگان از كارگاههاي قاليبافي و ضرورت اتخاذ مجموعه اقداماتي براي استفاده از توان بافندگان حرفه اي دراين كارگاههاست،اگر بخش خصوصي و دولتي نتوانند با افزايش بهره وري از يكطرف و تغييرديدگاه خود نسبت به جايگاه فرش منافع بافنده را تامين نمايند يقينا" او به دليل تنگناهاي زندگي و مشاهده نوعي بن بست در فرش ،دركوتاهترين زمان ممكن كارگاه قاليبافي را ترك خواهد كرد! با يكي از عزيزان سبزوار در خصوص دلايل كاهش چشمگير بافندگان فرش در اين شهرستان صحبت ميكردم ،ايشان در لابلاي صحبتهاي خود گفت:"ذهنيت قاليبافي دربين روستاييان سبزوار بسيار كم شده و ديگر حاضر نيستند به كارگاههاي قاليبافي برگردند ضمن آن كه بسياري از روستاها خالي از نيروي فعال كار شده است"،از اين دوست عزيز در خصوص كم شدن ذهنيت قاليبافي توضيح خواستم،گفت:" اين سخن بدان معني است كه شاهد بودم بافنده اي از روستا مهاجرت و تمامي وسايل زندگي را با خود برده ولي نقشه هاي فرش و ابزار بافندگي را در همان جا بحال خود رها نموده اين موضون نشاندهنده آن است كه نوعي گسست بين بافنده قالي و شغلش پديد آمده و ذهن او از قالي و قاليبافي خارج و افكار ديگري جايگزين شده است".
اگر بر اثر نگاه سنتي بخش خصوصي به فرش دستباف از يكطرف و سياستهاي غير كارشناسي بخش دولتي قاليبافي در مناطقي از كشور كمرنگ ميگردد نبايد كار را از صفر در نقطه محرومتري آغاز نمود! چون اگر با همين روش شاهد ادامه كار باشيم ممكن است يكي دو سال ديگر مجبور باشيم قاليبافي را از مرزهاي خود بدرقه نماييم!
بخش دولتي بجاي تفكرات مقطعي به اقدامات كارشناسي شده و با نگاه منافع ملي بپردازد،تامين اجتماعي را در بين بافندگان گسترش دهد،تسهيلات و امكانات را همانند گوشت قرباني توزيع نكند و صرفا آن را در مكانهاي داراي پتانسيل و به كارآفرينان اين بخش اختصاص دهد،براي بهداشتي نمودن كارگاههاي قاليبافي و ارتقاي سطح بهداشت فردي و كارگاهي فرش فكري اساسي نمايد،ازهمه مهمتر سياستهاي پولي و مالي خود را اصلاح نمايد،نقدينگي مورد نياز فعالين اين بخش را با كمترين نرخ تامين كند،اطلاعات مورد نياز بخش را از طرق مختلف در اختيار فعالين فرش قرار دهد،زمينه ارتقاي دانش فني فرش را با حمايت از دانش آموختگان فرش با ايجاد سيستم ها و تشكلهاي لازم فراهم نمايد،در واگذاري پروژ هاي تحقيقي به تيم تحقيقاتي توجه نمايد و نه صرفا" به طرح پيشنهادي و مدركت تحصيلي مجري!،تحقيقات انجام شده را در اختيار فعالين فرش قرار دهد و .............
ادامه دارد

مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو