پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


فرش بیدگینه ایجرود ظرفیتی که مغفول مانده است

شهرت فرش بیدگینه به اصالت همه جانبه آن است، فرش بیدگینه از پشم بومی و رنگ طبیعی جان می گیرد و رویاهای زنانه نقش و نگار آن می شوند

فرش بیدگینه ایجرود ظرفیتی که مغفول مانده است


2013.12.15
قناری حسودی اش شد و جیغ جیغ اعتراضش فضای اتاق را پر کرد و همزمان با صدای ضربات دست زن روی دار قالی متوقف شد، لبخند پرمعنای زن پاسخ پرنده را داد:”هنوز به زیبایی تو نرسیده است، قناری”. ۲۰ کلاف رنگی از دار قالی آویزان شده و زن بی آنکه چشم به رنگ های زیبایی آنها داشته باشد، دستش را دراز می کند و نخ سرمه ای را می کشد، ۱۰ تا سرمه ای. دست زن رقیب سرسخت ثانیه های زندگی است، زن نقشه ای برای قالی نمی خواهد، نقشه از پیش طراحی شده و امروز سینه او، آینه تمام نمای طرح و نقشه است، دو تا عنابی. مرد چشمش که به فرش می افتد، خستگی روز را فراموش می کند و سوار بر دار قالی می شود “تا عروسی چند هفته بیشتر زمان باقی نمانده است”، چهار تا شیری. زن اردک ها را کنار هم می چیند و رج یک دست فیروزه ای را به آن اضافه می کند، دو ردیف پود روی هم سوار می شوند و با ضربات کوبنده دفه فرش قوام می گیرد. جوان روستایی می گوید:”شهرت فرش بیدگینه به اصالت همه جانبه آن است، فرش بیدگینه از پشم بومی و رنگ طبیعی جان می گیرد و نقشه رویاهای زنانه نقش نگار آن می شوند”، پنج تا قهوه ای. جواد محمدی اضافه می کند: فرش بیدگینه با طرح افشار بومی و تیغ ماهی بافته می شود، هر دو ریز بافت و از جنس پشم و رنگ طبیعی، رج ها و گره ها چنان کنار هم می نشینند که هر خانه را ۴۰ گره پر می کند و فرش در نهایت قوامی همچون آهن و نقشی به زیبایی قناری حاصل دست زن می شد. روستای بیدگینه با برخورداری از ۱۳۴ خانوار، میزبان ۱۷۱ دار قالی است، فرشهایی که هر یک راهی هزاران خانه و شهر و کشوری می شوند که فرهنگ ایرانی، زنجانی و اهالی این روستا را میهمان خود می کنند. اما این روزها، فرش بیدگینه، همان فرشی نیست که نامش در جهان بر سر زبان ها افتاد و شهره شهر شد، خانه ها دار قالی دارند و فرشهای بی نظیری نیز بافته می شود، اما پیرزن می گوید سالهاست کسی سراغ رنگ رزی و پشم ریسی و تولید نخ نمی رود. پیرزن روی فرشهای بیدگینه ای که با دست خود بافته و حاصل جوانی اش است، می نشیند و از رنگ هایی که زمانی با دست خود تولید و پشم ها را به آن آغشته کرده است، ‌می گوید. پیرزن می گوید: این روزها چشم هایم سو ندارد، اما می توانم فرش ببافم، عاشق فرشهایم بودم، فصل درو که می رسید، ساقه گندم ها را جمع می کردم، می جوشاندم و نخ ها را توی آن رنگ می کردم، وقتی برای زمینه فرشهایم رنگ شیری و سفید لازم داشتم. پیرمرد که رمق جوانی اش را از دست داده و به سختی امورات شخصی اش را انجام می دهد خود را از روی صندلی پایین می کشد و روی فرش هایی که زنش روزی با شوق تمامی می بافت، می نشیند و می گوید: گلها را از دشت می چیدم و پوست گردوها را کنار می گذاشتم، زنم برای رنگ قرمز و خارا قهوه ای به آنها نیاز داشت. زن که از حرفهای شوهرش سر ذوق آمده است می گوید: هیچ وقت پوست پیازها را دور نمی ریختم، از آنها برای رنگ گلبهی و صورتی استفاده می کردم. زن مکث می کند و ادامه می دهد: این روزها از این نقش و طرح خبری نیست، پشم ها را می برند شهر، در آنجا می ریسند و همانجا رنگ می کنند، اورک “نقشه” بومی هم بافته نمی شود، همه زنان نقشه تیغ ماهی افشار را از حفظ می دانند و بدون طرح می بافند. زین العابدین معصومی، دهیار روستای بیدگینه، می گوید: فرش این روستا را روی دار قالی می خرند، مشتری زیاد دارد، روستاییان اصلا تجربه رکود بازار فرش را ندارند. افتخار دهیار این روستا، به بافت و تمام کردن بیش از ۵۰ تخته فرشی می باشد که در طول عمر ۶۰ ساله خود بافته است. وی که از معرفی فرش روستایش سر وجد آمده می گوید: از یک سال پیش دولت خیلی به ما کمک کرد، کارشناسان فنی و حرفه ای خودشان به این روستا آمدند و وقتی مهارت فرشبافان دیدند، برای اعطای مدرک و بیمه اقدام کردند. روزها بود تلاش می کردم، روستای بیدگینه را از نزدیک ببینم و تجربه بافت آن را از نزدیک به سایرین نیز منتقل کنم، تا اینکه امروز کنار همکار عکاسم و کارشناسان اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ زنجان موفق شدم به این روستا که در ۱۵ کیلومتری زرین آباد مرکز شهرستان ایجرود واقع شده است، سفر کنم. با آن شهرتی که فرش بیدگینه در کشور و جهان به هم زده بود، انتظار داشتم روستایی متفاوت و منحصر به فرد را مشاهده کنم و اهالی روستا را سرگرم فراهم کردن مواد اولیه رنگ، پشم و طرح فرش ببینم. دار قالی فرش تیغ ماهی افشاری که در تمام ۱۳۱ خانه روستای بیدگینه آویزان بود، غافل گیرم کرد. دهیار و یکی از جوانان روستایی که جواد صدایش می کردند، همراهیمان کردند، بعد از آنکه زیبایی خیره کننده فرش افشار در اندازه ها و رنگ های مختلف چشمانمان را خیره کرد، منتظر شدم سراغ طرح اصلی فرش “حاجی گبه سی” برویم و نقش این فرش زیبا را به تصویر بکشیم. در کمال تعجب کارشناس فرش، گفت: متاسفانه از این طرح دیگر در این روستا تولید نمی شود، اما همین فرشی که به نظر نقش و طرح آن تکراری و بومی استان زنجان است، کیفیت بی نظیری در سطح کشور دارد. سید محسن جعفری ادامه داد: این روزها جریان رنگ رزی و پشم ریسی از روستا جمع شده، جوانان که ازدواج می کنند، بالا دست روستا خانه های تازه ای می سازند و رسوم قدیمی کم کم از رونق می افتد. جواد که به درخواست ما قرار شد، طرحی از فرش “حاجی گبه سی” را پیدا کند، نزدیک گروه شد و با خوشحالی گفت: در خانه حاجی منظر از نسل تمام فرشهای بیدگینه پیدا می شود. خانه حاجی منظر، هنوز همان بافت قدیمی و سنتی خود را حفظ کرده بود، بوی اجاق سنتی همه فضای خانه را در آغوش گرفته بود و صدای کوبیدن دفه روی تارهای فرش افشار به گوش می رسید. این خانه اما با وجود آنکه رنگ و بوی تازگی و تجدد به خود گرفته است، هنوز میزبان فرش قدیمی بیدگینه “حاجی گبه سی” است. طرح ها و رنگ های مختلف فرش بیدگینه غافلگیرمان کرد و چشمانمان که پس از ساعت ها انتظار، به فرش ها افتاد، به حقیقت زیبایی و منحصر به فرد بودن آن پی بردیم و با پیر زن بافنده آنها شنونده سرگذشتشان شدیم، شوهرش از غافله عقب نماند و با سختی خود را کنار ما جا کرد و دو نفری از روزهای رونق این طرح و نقش در این روستا گفتند. زیبایی فرش “حاجی گبه سی” به بته جقه هایی که روی تمام فرشها نقش می بندند، به گلهای لچک ترنجی که همه فرش بافان نگارنده آن هستند، به گلهای ریز و درشتی که با رنگ های مختلف به خانه ها زیبایی می بخشند، نیست. تمام زیبایی، ارزشمندی و گرانبهایی فرش حاجی گبه سی یا همان فرش بیدگینه به سادگی، طبیعی و بومی بودن نقش و طرح آن است که بافنده از دل و جان برای آن انرژی می گذارد و فرشی به قوام و استحکام آهن می بافد. فرشی که گذر سالها از غرور و ابهت آن کم نمی کند و سختی زمان، رنگ پیری و فرتوتی به زیبایی آن نمی نشاند

فرش بیدگینه ایجرود ظرفیتی که مغفول مانده است

قناری حسودی اش شد و جیغ جیغ اعتراضش فضای اتاق را پر کرد و همزمان با صدای ضربات دست زن روی دار قالی متوقف شد، لبخند پرمعنای زن پاسخ پرنده را داد:”هنوز به زیبایی تو نرسیده است، قناری”.
۲۰ کلاف رنگی از دار قالی آویزان شده و زن بی آنکه چشم به رنگ های زیبایی آنها داشته باشد، دستش را دراز می کند و نخ سرمه ای را می کشد، ۱۰ تا سرمه ای.
دست زن رقیب سرسخت ثانیه های زندگی است، زن نقشه ای برای قالی نمی خواهد، نقشه از پیش طراحی شده و امروز سینه او، آینه تمام نمای طرح و نقشه است، دو تا عنابی.
مرد چشمش که به فرش می افتد، خستگی روز را فراموش می کند و سوار بر دار قالی می شود “تا عروسی چند هفته بیشتر زمان باقی نمانده است”، چهار تا شیری.
زن اردک ها را کنار هم می چیند و رج یک دست فیروزه ای را به آن اضافه می کند، دو ردیف پود روی هم سوار می شوند و با ضربات کوبنده دفه فرش قوام می گیرد.
جوان روستایی می گوید:”شهرت فرش بیدگینه به اصالت همه جانبه آن است، فرش بیدگینه از پشم بومی و رنگ طبیعی جان می گیرد و نقشه رویاهای زنانه نقش نگار آن می شوند”، پنج تا قهوه ای.
جواد محمدی اضافه می کند: فرش بیدگینه با طرح افشار بومی و تیغ ماهی بافته می شود، هر دو ریز بافت و از جنس پشم و رنگ طبیعی، رج ها و گره ها چنان کنار هم می نشینند که هر خانه را ۴۰ گره پر می کند و فرش در نهایت قوامی همچون آهن و نقشی به زیبایی قناری حاصل دست زن می شد.
روستای بیدگینه با برخورداری از ۱۳۴ خانوار، میزبان ۱۷۱ دار قالی است، فرشهایی که هر یک راهی هزاران خانه و شهر و کشوری می شوند که فرهنگ ایرانی، زنجانی و اهالی این روستا را میهمان خود می کنند.
اما این روزها، فرش بیدگینه، همان فرشی نیست که نامش در جهان بر سر زبان ها افتاد و شهره شهر شد، خانه ها دار قالی دارند و فرشهای بی نظیری نیز بافته می شود، اما پیرزن می گوید سالهاست کسی سراغ رنگ رزی و پشم ریسی و تولید نخ نمی رود.
پیرزن روی فرشهای بیدگینه ای که با دست خود بافته و حاصل جوانی اش است، می نشیند و از رنگ هایی که زمانی با دست خود تولید و پشم ها را به آن آغشته کرده است، ‌می گوید.
پیرزن می گوید: این روزها چشم هایم سو ندارد، اما می توانم فرش ببافم، عاشق فرشهایم بودم، فصل درو که می رسید، ساقه گندم ها را جمع می کردم، می جوشاندم و نخ ها را توی آن رنگ می کردم، وقتی برای زمینه فرشهایم رنگ شیری و سفید لازم داشتم.
پیرمرد که رمق جوانی اش را از دست داده و به سختی امورات شخصی اش را انجام می دهد خود را از روی صندلی پایین می کشد و روی فرش هایی که زنش روزی با شوق تمامی می بافت، می نشیند و می گوید: گلها را از دشت می چیدم و پوست گردوها را کنار می گذاشتم، زنم برای رنگ قرمز و خارا قهوه ای به آنها نیاز داشت.
زن که از حرفهای شوهرش سر ذوق آمده است می گوید: هیچ وقت پوست پیازها را دور نمی ریختم، از آنها برای رنگ گلبهی و صورتی استفاده می کردم.
زن مکث می کند و ادامه می دهد: این روزها از این نقش و طرح خبری نیست، پشم ها را می برند شهر، در آنجا می ریسند و همانجا رنگ می کنند، اورک “نقشه” بومی هم بافته نمی شود، همه زنان نقشه تیغ ماهی افشار را از حفظ می دانند و بدون طرح می بافند.
زین العابدین معصومی، دهیار روستای بیدگینه، می گوید: فرش این روستا را روی دار قالی می خرند، مشتری زیاد دارد، روستاییان اصلا تجربه رکود بازار فرش را ندارند.
افتخار دهیار این روستا، به بافت و تمام کردن بیش از ۵۰ تخته فرشی می باشد که در طول عمر ۶۰ ساله خود بافته است.
وی که از معرفی فرش روستایش سر وجد آمده می گوید: از یک سال پیش دولت خیلی به ما کمک کرد، کارشناسان فنی و حرفه ای خودشان به این روستا آمدند و وقتی مهارت فرشبافان دیدند، برای اعطای مدرک و بیمه اقدام کردند.
روزها بود تلاش می کردم، روستای بیدگینه را از نزدیک ببینم و تجربه بافت آن را از نزدیک به سایرین نیز منتقل کنم، تا اینکه امروز کنار همکار عکاسم و کارشناسان اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ زنجان موفق شدم به این روستا که در ۱۵ کیلومتری زرین آباد مرکز شهرستان ایجرود واقع شده است، سفر کنم.
با آن شهرتی که فرش بیدگینه در کشور و جهان به هم زده بود، انتظار داشتم روستایی متفاوت و منحصر به فرد را مشاهده کنم و اهالی روستا را سرگرم فراهم کردن مواد اولیه رنگ، پشم و طرح فرش ببینم.
دار قالی فرش تیغ ماهی افشاری که در تمام ۱۳۱ خانه روستای بیدگینه آویزان بود، غافل گیرم کرد.
دهیار و یکی از جوانان روستایی که جواد صدایش می کردند، همراهیمان کردند، بعد از آنکه زیبایی خیره کننده فرش افشار در اندازه ها و رنگ های مختلف چشمانمان را خیره کرد، منتظر شدم سراغ طرح اصلی فرش “حاجی گبه سی” برویم و نقش این فرش زیبا را به تصویر بکشیم.
در کمال تعجب کارشناس فرش، گفت: متاسفانه از این طرح دیگر در این روستا تولید نمی شود، اما همین فرشی که به نظر نقش و طرح آن تکراری و بومی استان زنجان است، کیفیت بی نظیری در سطح کشور دارد.
سید محسن جعفری ادامه داد: این روزها جریان رنگ رزی و پشم ریسی از روستا جمع شده، جوانان که ازدواج می کنند، بالا دست روستا خانه های تازه ای می سازند و رسوم قدیمی کم کم از رونق می افتد. جواد که به درخواست ما قرار شد، طرحی از فرش “حاجی گبه سی” را پیدا کند، نزدیک گروه شد و با خوشحالی گفت: در خانه حاجی منظر از نسل تمام فرشهای بیدگینه پیدا می شود.
خانه حاجی منظر، هنوز همان بافت قدیمی و سنتی خود را حفظ کرده بود، بوی اجاق سنتی همه فضای خانه را در آغوش گرفته بود و صدای کوبیدن دفه روی تارهای فرش افشار به گوش می رسید.
این خانه اما با وجود آنکه رنگ و بوی تازگی و تجدد به خود گرفته است، هنوز میزبان فرش قدیمی بیدگینه “حاجی گبه سی” است.
طرح ها و رنگ های مختلف فرش بیدگینه غافلگیرمان کرد و چشمانمان که پس از ساعت ها انتظار، به فرش ها افتاد، به حقیقت زیبایی و منحصر به فرد بودن آن پی بردیم و با پیر زن بافنده آنها شنونده سرگذشتشان شدیم، شوهرش از غافله عقب نماند و با سختی خود را کنار ما جا کرد و دو نفری از روزهای رونق این طرح و نقش در این روستا گفتند.
زیبایی فرش “حاجی گبه سی” به بته جقه هایی که روی تمام فرشها نقش می بندند، به گلهای لچک ترنجی که همه فرش بافان نگارنده آن هستند، به گلهای ریز و درشتی که با رنگ های مختلف به خانه ها زیبایی می بخشند، نیست.
تمام زیبایی، ارزشمندی و گرانبهایی فرش حاجی گبه سی یا همان فرش بیدگینه به سادگی، طبیعی و بومی بودن نقش و طرح آن است که بافنده از دل و جان برای آن انرژی می گذارد و فرشی به قوام و استحکام آهن می بافد.
فرشی که گذر سالها از غرور و ابهت آن کم نمی کند و سختی زمان، رنگ پیری و فرتوتی به زیبایی آن نمی نشاندروستای بیدگینه که در 15 كیلومتری زرین آباد مركز شهرستان ایجرود واقع شده است با برخورداری از 314 خانوار، میزبان 171 دار قالی است، فرشهایی كه هر یك راهی هزاران خانه و شهر و كشوری می شوند كه فرهنگ ایرانی، زنجانی و اهالی این روستا را میهمان خود می كنند. فرش بیدگینه با طرح افشار بومی و تیغ ماهی بافته می شود، هر دو ریز بافت و از جنس پشم و رنگ طبیعی، رج ها و گره ها چنان كنار هم می نشینند که فرش در نهایت قوامی همچون آهن می شود.
اما این روزها، فرش بیدگینه، همان فرشی نیست كه نامش در جهان بر سر زبان ها افتاد و شهره شهر شد. خانه ها دار قالی دارند و فرشهای بی نظیری نیز بافته می شود، اما به دلیل عدم ثبت جهانی طرح های فرش بافی در زنجان و سایر نقاط ایران، بسیاری از کشورها از جمله کشور چین اقدام به تولید فرش هایی با طرح های مشابه می کنند.
کارشناس فرش اتحادیه فرش بافان استان زنجان، گفت: در راستای اقدام مرکز ملی فرش ایران و ثبت مناطق جغرافیایی بافت فرش در سطح کشور دو نمونه طرح فرش استان زنجان با عنوان طرح بیدگینه و قلتوق به ثبت جهانی می رسد.
به گفته این کارشناس، هدف از اجرای این طرح مقابله با کپی برداری کشورهای رقیب در صنعت فرش بافی و نیز تحقق شعار امسال است.
یکی از فرشبافان قدیمی فرش بیدگینه با اشاره به نحوه رنگرزی نخ فرشها در گذشته می گوید : وقتی برای زمینه فرشهایم رنگ شیری و سفید لازم داشتم، فصل درو كه می رسید، ساقه گندم ها را جمع می كردم، می جوشاندم و نخ ها را توی آن رنگ می كردم. از پارسال دولت کمک زیادی به اهالی روستا کرده است و كارشناسان فنی و حرفه ای خودشان به این روستا رفته و وقتی مهارت فرشبافان را دیدند، برای اعطای مدرك و بیمه اقدام كردند. اصلی ترین طرح فرش بیدگینه طرح ((حاجی گبه سی)) است که متاسفانه از این طرح ، دیگر در روستا تولید نمی شود.تمام زیبایی، ارزشمندی و گرانبهایی فرش حاجی گبه سی یا همان فرش بیدگینه به سادگی، طبیعی و بومی بودن نقش و طرح آن است كه بافنده از دل و جان برای آن انرژی می گذارد و فرشی به قوام و استحكام آهن می بافد.
گفتنی است، در راستای حمایت از فرش بافان و تحقق شعار سال، تفاهم نامه هایی با صندوق مهر امام رضا (ع) برای ارائه تسهیلات مناسب از سهم اعتبارات مشاغل خانگی به این صنف در نظر گرفته شده است.
برپایی جشنواره های فرش با هدف تشویق فرش بافان و مشارکت افراد مرتبط با صنعت فرش، انگیزه ای برای خریداران داخلی و خارجی ایجاد می کند و با این اقدام ضمن تقویت بازارهای داخلی، صادارات فرش نیز افزایش می یابد

فرش بیدگینه ایجرود ظرفیتی که مغفول مانده است

 
"همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد"
يوزپلنگ، سانتريفيوژ يا فرش؟! کداميک نماد ايران است؟-حميد کارگر- مشاور رسانه اي و تبليغاتي مرکز ملي فرش ايران
فرش ایرانی می تواند برند ملی باشد-حميد کارگر- مشاور رسانه اي و تبليغاتي مرکز ملي فرش ايران
فرش‌های انسان نما + عکس
فرش بیدگینه ایجرود ظرفیتی که مغفول مانده است
فراخوان مقاله سومين جشنواره ملی فرش برتر - انجمن علمی فرش ايران
رییس مرکز ملی فرش ایران طی حکمی حمید کارگر را به عنوان مشاور رسانه ای و تبلیغاتی این مرکز برگزید.
شرکت سهامی فرش ایران چابک می شود
نقش اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي - مهدي فتح اله -رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
کتاب "نگاه کاربردی به دانش رسانه و ارتباطات" حمید کارگر اثر برگزیده جشنواره علمی روابط عمومی های کشور شد
شناخت دنیا از فرش ایرانی؛ خوبی که کافی نیست -حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طره
پیشنهاد مهنس شیرین صور اسرافیل جهت شورای مستقل برخوردار از تفکراتی ناظر برنیازهای فرش دستباف
فرش دستباف نیازمند تدبیر و امید است -حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طره
کتاب جدید شناخت فرش ایران توسط تورج ژوله، پژوهشگر و نویسنده فرش ایران وارد بازار نشر شد.
‌‌برای سومین شمارۀ «طره» کلک به کار آریم
تابلو فرش هایی با طرح های روح نواز- وجود بیش از 3 هزار گالری تابلو فرش در سردرود-گزارش از زهرا ناصران
رکورد تاریخی برای فروش یک فرش کرمان ایران
نخستین شماره از دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحليلی فرش دستباف ايران با نام "طره" منتشر شد.
پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران به صورت آزمایشی فعالیت خود را مجددا آغاز کرد
رأی محکومیت عطاالله نظری نفوتی در دادگاه عالی قضائی کشور ژاپن به اتهام افترا، نشر اکاذیب و اعاده حیثیت
ماجرای استفاده از فرش ایرانی به جای پرده های مذهبی در ژاپن
فراخوان طرح هاي پژوهشي سال 1392
شرکت فنی مهندسی پویندگان قالی به شمارۀ 47795 تأسیس و به ثبت رسید
تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
حذف شرکت سهامی فرش ایران از عضويت افتخاري هيأت ریيسه اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
انتصاب حمید کارگر به عنوان مشاور رسانه‌اي و تبليغاتي شرکت سهامي فرش
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو