قاليچه سروي طاوسي

2011.09.17مقاله ایی از سرکار خانم عذرا یوسفی کارشناس فرش
طرح: سروي طاوسي
تاريخ بافت: اوئل قرن 14 هجري قمري
محل بافت: كرمان
نوع گره: نامتقارن
رجشمار: 45 گره
ابعاد: 135 × 243 سانتي متر
جنس تار و پود: پنبه
جنس پرز: پشم
تاريخ اهدا:17/6/1373
سرکار خانم عذرا یوسفی کارشناس فرشقاليچه سروي طاوسي - مقاله ایی از سرکار خانم عذرا یوسفی کارشناس فرش


قاليچه سروي طاوسي كه در گنجينه فرش نگهداري مي‌شود ازآن دسته قاليهاي جذاب وديدني است كه درنگاه اول چشم بيننده را به خود جلب توجه مي‌‌كند واين به خاطر درخت سروي است كه محكم واستوار ، زيبا و با شكوه در متن و مركز قاليچه خودنمايي مي كند.
درون اين سرو (بته بزرگ) پوشيده شده از بته‌هاي كه به تدريج كوچك وكوچكتر مي شوندوحالت بته ها بصورت قهروآشتي مي باشد درابتداي درخت سرو دوطاووس با رنگبندي زيبا به چشم مي خورد كه پاي خود رابر شاخه اي از گلهاي ختايي نهاده اند و نظاره گر درخت سرو مي باشند ودرقسمت بالاي درخت سرو دو طوطي ديده مي‌شوند.
ايرانيان نقش اين درخت رابربرخي ديواره‌هاي تخت جمشيد، محرابها ، كاشيهاي زرين فام، سقف و ديواره مساجد ،نگارگريها و ... به يادگار گذاشته اند.وهمچنين اين نقش درقاليهايي كه از شرق تا غرب ايران توسط مردم مناطق كرمان ، بيرجند ، اصفهان، قم ، تبريز ، بيجار و ... بافته يا توليد مي شوند جاي گرفته و بيان كننده گوشه اي از فرهنگ و هنر پر افتخار مردم اين سرزمين است.
نه هردرخت تحمل كند ز جور خزان
غلام همت سروي كه اين قدم دارد ( حافظ)
عناصر تزئيني دراين فرش كه برزيبا جلوه نمودن آن افزوده است درفرهنگهاوقومهاتعاريفي بس متفاوت دارندكه درشرح مختصرسعي شده بااين واژه هاآشناشويم
سرو :سروجزء درختان هميشه بهاروسبز مي باشند و اينگونه درختان مظهر زندگي ابدي، روح ناميرا و بي مرگي مي باشند. در هنر اسلامي درخت مظهر رحمت روحاني است.
سروسه گونه است سرو آزاد كه شاخه هاي راست داردوچون ازقيد كجي وناراستي فارغ است ،آزادخوانندش
به سروگفت كسي ميوه نمي آري جواب دادكه آزادگان تهيدستند (سعدي )عربهااين درخت راشجره الحيه خوانده اند،چونمي گويندكه هرجاسروباشد،مارهم است
سرودرادب فارسي استعاره ي آزادگي ،جاوداني وسرافرازي ،راستين ،روان، بلندوخرامان است
گلعذاري زگلستان جهان مارابس
زين چمن سايه آن سروروان مارابس (حافظ)
سروسهي كه دو شاخه اش راست رسته باشد و سرو ناز،مخروطي شكل وموزون است كه شاخه هايش متمايل مي باشند.
گرت زدست برآيد چو نخل باش كريم
ورت زدست نيايد چو سرو باش آزاد (سعدي)

مطابق روايات ايراني زردتشت اين درخت را از بهشت آورده و در پيش آتشكده كاشته است. چنانچه فردوسي در اين مورد سروده است:
يكي شاخ آوريد از بهشت
به دروازه شهر كشمر بكشت
فرستاد هر سويي كشور پيام
كه چو سرو كشمر به گيتي كدام
در تاريخ آمده است كه متوكل عباسي دستور قطع اين درخت را صادر مي كند تا يادگاري از دين و آيين ايرانيان باقي نماند.
سرودراساطيريونان نشانه سوگواري واندوه ازدست دادن ياراست هنگام سوختن خوشبواست وبدين علت موردتوجه بوده وازقديم چوب ودرخت آن رافناناپذيروجاوداني تصورمي كرده اندودرساختن مجسمه هاوكشتيهاوگردونهامورداستفاده بوده است مثلا كشتي نوح مطابق تورات ازچوب سدرياسرواست ودرمعبدديانانيزازچوب سروبوده است .
نقشي كه برشالهاي ترمه وقلمكاريهاي اصفهان ديده مي شودشكل سروي است كه نوك آن براثروزش بادخم شده باشدوبراي اين افسانه اي وجودداردكه سروكنارجوي ،بانيلوفري كه برآن آب خانه اي كرده بود،دوستي عميق داشت .گذشت روزگارآب آن جوي راخشكاندوزندگي نيلوفروپيوندسروبااوبه خطرافتاد.سروخم مي شودتابااشك خودنيلوفربي آب راجان دهدامانيلوفرمي ميردوسرو به همان صورت خميده باقي مي ماند
سرودرادبيات معاصرنمادي ازآزادي وجاودانگي روح مبارزآزادي خواهان شد.ازخون جوانان وطن لاله دميده ازماتم سروقدشانسروخميده (عارف)
طاووس :طاووس نرهنگامي كه با پرهاي دمش چتري مي سازد و جزء زيباترين پرندگان است به همين علت در ادبيات فارسي نماد زيبايي، كبر ، غرور و گاهي بديمني است به اين علت آن را بديمن مي‌‌دانند، كه به واسطه او ابليس وارد بهشت مي شود و باعث رانده شدن آدم از بهشت مي گردد.
طوطي :طوطي درادبيات ايراني نماد شيرين سخني است همچنين طوطي رنگ بهشتيان را دارد و در قصه هاي ايراني به عنوان پرنده‌اي غريب كه از ديار هند به اين سرزمين آمده است و همواره درآرزوي پرواز به سرزمين اصلي و پيوستن به ياران خودش مي سوزد شناخته مي شود.

دیگر اخبار قالی ایرانی
 قالي افشان بندي - عمواوغلی - مقاله ایی از سرکار خانم عذرا یوسفی کارشناس فرش 
 قاليچه سروي طاوسي - مقاله ایی از سرکار خانم عذرا یوسفی کارشناس فرش 
 شرحی بر قالی ایران - سمیرا محمدی 
 تازیخجه ایی مختصر از قالی ایرانی- قالی ایرانی از دیروز تا به امروز 
 قالي های سوزن شیرد لهستاني يا پولونز 
 مفهوم برگ در طراحي و نقاشي قالي ايران 
 مزایا ومحدودیتهای رنگدانه های طبیعی 
 گليمي به نام شيريکي پيچ 
 نگاهي به تاريخچه فرش اصفهان 
 قالي كرمان؛ گوهري گرانبها در صنايع دستي 
 طرح بوته یا بته در دستبافته های ایران 
 آشنايي با مفاهيم فرش ايران؛ سیر تحول و تطور بوته 
 نقشمايه بُته (يا بوته) 
 دانش رنگ؛ کليات رنگرزي خامه قالی - بخش نخست 
 دانش رنگ؛ کليات رنگرزي خامه قالی - بخش دوم 
 برخی اصطلاحات فرش 
 شرايط نگهداري و انبارداري بافته 
 شناسايي گليم ايران
 آنچه گبه را گبه کرده است 
 شناسايي ورني بافی 
 گليوند؛ هنر زنان خراسان شمالي 
 گره عشق بر تار و پود زندگي- بافت قاليچه هاي تمام ابريشمي دو رو،
 شناسايي قالي هاي تيره هاى ترك گرايلى- قرائى
 شناسايي قالي هاي قم
 شناسايي قالي هاي نائین
 شناسايي قالي هاي کاشان
 شناسايي قالي هاي اصفهان
 شناسايي قالي هاي كرمان
 مروری بر زندگی حاج محمد ارجمند کرمانی
 شناسايي قالي هاي زربفت جوشقان , فرش دستباف ايران
 شناسايي قالي هاي آذربايجان شرقي -تبريز
 شناسايي فرش آذربايجان؛ بهشت بافته ايراني
 شناخت جغرافی قالی ایرانی خطه آذربایجان
 تحقيقي در سير تحول نقش ماهي در فرش
 تاریخچه فرش خراسان
 نگاهي به تاريخچه فرش عمواوغلي
 شناسايي قالي هاي خراسان ، عمواوغلي و تاريخ فرش بافي در مشهد
 خراسان و قالی آن از نگاه منابع و مواخذ مختلف فارسی
 کتاب مبانی شناخت قالی ایران
 بازارهای ایرانی 
 کاروانسراهای ایران سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو