2011.02.24


تكثر گرايي فرش ايران در فضاي سايبري ضرورتي اجتناب ناپذير

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

شركت ستاك وكميته فرش استان آذربايجان شرقي در اقدامي عقلايي از كمك مالي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي ايجاد وب سايت هستند خبر داده اند ،همچنين گزارشهاي دريافتي از اتحاديه صادر كنندگان فرش خراسان رضوي هم حكايت از توجه ويژه جامعه فرش استان به تاسيس وب سايت هاي تخصصي فرش دارد،در عين حال بنظرميرسد اهميت اين موضوع بردست اندركاران مركزملي فرش پوشيده نباشد چرا كه بارها اعلام نموده اند از طراحي وايجاد وب سايتهاي علمي و پژوهشي ؛ اطلاع رساني،تجارت و آموزش حمايت مي نمايد. جامعه فرش كشور نيز بر جايگاه كليدي استفاده از فضاي سايبري براي معرفي قالي ايران به جهانيان آگاه است لذا بنظر ميرسد همه شرايط براي استفاده بيشتر از فضاي سايبري فراهم است. با اين خبر خوشحال كننده كه بزودي دوسايت ديگردر زمينه اطلاع رساني فرش فعاليت خود را آغاز خواهندنمود ، تذكر چند نكته را ضروري مي دانم:
1-مركز ملي فرش ايران بايد چتر حمايتي خود را مشمول همه سايتهاي تخصصي فرش نموده و از برخوردهاي تبعيض آميز در اين موارد خودداري نمايد ،ميزان حمايت از هر يك از وب سايتهاي تخصصي فرش بايد متناسب با توليد خبر توسط وب سايتها باشد.
2-سازمان بازرگاني استانهاي ديگر هم در جهت تشويق تشكلهاي صنفي و توليدي به ايجاد وب سايت تخصصي فرش تشويق نموده تمام يا بخشي از هزينه هاي تاسيس آن را تامين نمايند
3-تشكلهاي صنفي و توليدي در جهت مانوس نمودن جامعه فرش با فضاي سايبري و تسريع در كارها امكان ارايه خدمات را از طريق وب سايتها ي تخصصي فراهم نمايند.
4-مركز ملي فرش ايران و سازمانهاي بازرگاني استانها در جهت كاربردي نمودن وب سايتهاي خود و امكان عرضه خدمات مختلف اعم از تسهيلات و ....پيشقدم شده و حتي مثل برخي ازدواير دولتي ديگر برخي نامه ها ومكاتبات عمومي را از طريق سايت منتشر نمايند تا فرهنگ استفاده از فن آوري روز دربين جامعه فرش ترويج گردد
5-در ارزيابي از تشكلهاي فرش بالاخص تشكلهاي صنفي و ادرات فرش بازرگاني استانها ميزان توجه و جهتگيري آنان به استفاده از فضاي سايبري مورد نظر قرار گيرد


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو