پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب صنعت فرش دستباف ايران
سعی و تلاش در شناساندن فرهنگ فرش ایرانی در ژاپن بوسیله اعضاء اتحادیه فرش دستباف ایران

2012.11.26


فرش دستباف ایرانی به عنوان یکی از شاخص ترین کالاهای تولید داخل که جنبه عموماً وقتی پای صحبت اهالی هنر- صنعت فرش و آن‌هایی که چند دهه نسل در نسل مشغول تولید و تجارت فرش بوده‌اند می‌نشینیم با دیدی حسرت وار از تجربیات خوش گذشته خود می‌گویند که حکایت از آمار و ارقام بالای تولید و تجارت دارد و اکنون به درصد ناچیزی از آن ارقام در تولید و تجارت فرش بسنده کرده‌اند. لذا با استناد به تجربه گذشته خود وضعیت کنونی فرش را مساعد نمی‌بینند و حتی آن را وخیم و بحرانی ارزیابی می‌کنند. برخی هم که هنوز در جریان تولید و تجارت فرش حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی متعددی را تجربه کرده‌اند از نکته دیگری پرده بر می‌دارند.سیدمحمدمهدی میرزاامینی-دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش
این سوالی است که هریک از فعالان فرش دستباف ایران با توجه به تجربه خود پاسخی برای آن دارند. اما آیا این هنر- صنعت به واقع شرایط بدی را دارد؟ آیا نرخ تولید و صادرات فرش دستباف به حدی رسیده است که ادامه این روند به بحرانی جدی تبدیل ‌شود یا به قول برخی این هنر- صنعت هم اکنون در بحران به سر می‌برد؟ آیا کسی از مسئولین هست که وضعیت امروز فرش دستباف ایران را مطلوب ارزیابی کند؟
به هرحال باید استانداردی برای شرایط مطلوب در نظر بگیریم تا بتوانیم ارزیابی درستی از وضعیت اکنون هنر- صنعت فرش دستباف ایران داشته ‌باشیم. این استانداردها می‌توانند تجربه گذشته، عملکرد رقبا، اهداف از پیش تعیین شده یا ترکیبی از این سه عامل باشند.
عموماً وقتی پای صحبت اهالی هنر- صنعت فرش و آن‌هایی که چند دهه نسل در نسل مشغول تولید و تجارت فرش بوده‌اند می‌نشینیم با دیدی حسرت وار از تجربیات خوش گذشته خود می‌گویند که حکایت از آمار و ارقام بالای تولید و تجارت دارد و اکنون به درصد ناچیزی از آن ارقام در تولید و تجارت فرش بسنده کرده‌اند. لذا با استناد به تجربه گذشته خود وضعیت کنونی فرش را مساعد نمی‌بینند و حتی آن را وخیم و بحرانی ارزیابی می‌کنند.
برخی هم که هنوز در جریان تولید و تجارت فرش حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی متعددی را تجربه کرده‌اند از نکته دیگری پرده بر می‌دارند.
مثلاً می‌گویند بیست سال پیش در بازار جهانی فرش و نمایشگاه‌های خارجی، فرش‌های ایرانی و فروشندگان آن به حدی فراوان بودند که سایر کشورهای شرکت کننده همیشه در اقلیت مطلق بودند و سهم ایران بسیار بیشتر از دیگران بود؛ اما در حال حاضر با نگاهی به بازارها و نمایشگاه‌های مختلف و متنوع خارجی همان‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند که اگر با همین آهنگ به رشد خود ادامه دهند دیری نمی‌پاید که فرش ایران به کنجی از بازار جهانی فرش دستباف رانده خواهد شد!
اما با تمام این تفاسیر، درباره هنر- صنعت فرش دستباف که دستخوش تغییرات و مناسبات مختلف داخلی و خارجی اعم از تجاری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... است تجربه گذشته یا عملکرد رقبا به تنهایی نمی‌تواند ملاک معتبری برای سنجش وضعیت مطلوب باشد.
نیک می‌دانیم که شرایط اجتماعی جامعه ایران نسبت به چند دهه قبل تفاوت‌های چشمگیری داشته که در بدنه تولید فرش دستباف تاثیرات بسیاری داشته است که غالباً نیز از حیطه کنترل عوامل تولید خارج بوده. عواملی نظیر: ارتقای سطح دانش عمومی جامعه، تغییر درصد فراوانی جوامع روستایی و شهری به نفع زندگی شهری، تغییر جنسیتی افراد شاغل در خارج از خانه با افزایش سهم زنان، تغییر ملاک‌های رفاه اجتماعی و ... همگی عواملی بودند که خارج از کنترل به فرایند تولید فرش دستباف در داخل ایران نه تنها کمکی نکردند و گاهی هم بسیار به ضرر این صنعت تمام شده اند.
از طرفی عوامل خارجی و شرایط خاص سیاسی و انواع تحریم‌ها که در چند ساله اخیر بر بسیاری از کالاهای اقتصادی ایران سایه افکنده، عوامل تولید و مسئولان فرش ایران را در وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی و کنترل مستقیم قرار داده که با توجه به سهم قابل توجه فرش دستباف از صادرات غیرنفتی ایران، این کالا بیشتر از سایر کالاها متضرر این جریان شده است. لذا بازده بازار فعلی فرش با فرض مشابهت سایر شرایط با سالیان گذشته رقمی محدودتر خواهد بود و این چیزی نیست که در کنترل عوامل و تصمیم‌گیران خرد و کلان هنر- صنعت فرش دستباف ایران در کوتاه مدت باشد.
در مورد رقبای ایران در این حوزه نیز علیرغم این‌که می‌بایست از تجربیات آن‌ها در تجارت بهره بگیریم و عوامل پیشرفت آنان را در این سال‌ها مدنظر قرار دهیم، باید این نکته را هم بدانیم که شرایط کار در ایران و کشورهای رقیب در حالتی مساوی نیست و قیمت تمام شده فرش‌ کشورهای رقیب به نحو قابل توجهی پایین‌تر از فرش‌های ایرانی است که این عامل با توجه به بحران‌های اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی فرش عاملی تعیین کننده در گرایش مصرف کنندگان به فرش‌های کشورهای رقیب بدل می‌شود.
تنها عاملی که باید هوشمندانه و با درک تمامی این مسائل و با ژرف نگری و دور اندیشی مدیران، وضعیت مطلوب را بر اساس آن ترسیم کرد، اهداف از پیش تعیین شده و راهبرد نیل به آنهاست. این اهداف باید توسط مدیران ارشد هنر- صنعت فرش و با درک صحیح از شرایط و با نگاهی آینده نگر ضمن تدبیر برای محدودیت‌ها، آن‌ها را طوری در نظر بگیرند و اهداف را به گونه‌ای تعریف کنند که اولاً در حد رویا و دور از دسترس نباشند و ثانیاً برای دستیابی به آن از منابع و عوامل دراختیار و قابل کنترل نهایت بهره و استفاده را ببرند نه منابعی که دخل و تصرف مدیران و عوامل تولید در آن‌ها تقریباً محال است. یعنی بر روی داشته‌ها و توانایی‌هایمان تصمیم بگیریم نه از روی چیزهایی که می‌خواهیم داشته باشیم.
با این توضیح وقتی به اهداف تعیین شده مدیران ارشد هنر- صنعت فرش می‌نگریم، می‌بینیم باز جریان فرقی نکرده و گویا با این اهداف به بحران موجود دامن زده‌ایم. چون اهداف بدون توجه به منابع و شرایط و سایر عوامل تأثیر گذار که در اختیار و خارج از اختیار مسئولین و عوامل تولید و تجارت فرش است مشخص شده‌اند. لذا پر واضح است که با این رویکرد و این گونه هدف گذاری نه تنها شرایط بهتر نمی‌شود بلکه کمک می‌کنیم بوق‌های رسانه‌ای در بحران سازی برای هنر- صنعت فرش بلندتر ‌شود.
به هر ترتیب اگر بازار جهانی فرش و سهم ایران در این بازار و نوسانات شدیدی که بر کل صنعت و تجارت ایران به دلیل نامهربانی‌های سیاست‌ کشورهای غربی حاکم است را در نظر آوریم، می‌توانیم به این نکته ظریف برسیم که علیرغم این شرایط سخت و بحرانی، هنر- صنعت فرش دستباف نسبت به سایر بخش‌های صنعت منعطف‌تر ظاهر شده و در صورت رفع این عوامل محدود کننده که برای مرتفع شدن آن باید تلاش کنیم می‌توانیم طلوع اقتصادی دیگری این بار از پس محدودیت‌ها را برای صنعت دیرپای فرش دستباف ایران به نظاره بنشینیم.


 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
 پیشگیری از صدور فرش های معیوب / برگی از تاریخ فرش ایران (3) - حمید کارگر
 از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب صنعت فرش دستباف ايران -به قلم مهدی میرزا امینی
 قيمت فرش در دو ماه گذشته 30 درصد افزایش داشته است- عبدالله احراری
از کیک و کوکو و پیتزا تا فرش ایرانی - حمید کارگر
نقدی بر نمایشگاه فرش دستباف تهران -به قلم مهدی میرزا امینی
صادركنندگان ديپلمات هاي اقتصادي كشورند - حمید کارگر
رسانه ها؛ پشتیبانان حمایت از فرش به عنوان تولیدی ملی
در تبلیغ فرش دستباف شرطی سازی را از یاد نبریم - حمید کارگر
فرش آهنی؛ دست بافته هنرمندان سنقری - ایسنا
مشکل اصلی فرش ایران نبود مدیریت است - عبدالله احراری
تفکر تجاري نبايد بر فرش حاکم باشد - مهندس شیرین صوراسرافیل
نمایش فقر قالیبافان خدمت به آنان نیست - حمید کارگر
فرش دستباف و فرصت هايي که مي سوزند - حمید کارگر
ذينفعان قالی در تصميم گيري‌ها نقشي ندارند - عبدالله احراری
مدرك دانشگاهي فرش اعتبار دارد يا خير؟ - نسترن ابلاغیان
الزام نگاه به رقبا در تجارت جهانی فرش - حمید کارگر
ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟ - حمید کارگر
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
فرش دوروي دويدوخ در20 کشوربازاريابي مي شود
 پايتختي نشسته بر فرش ابريشم
 اگر قصد خريد گبه و گليم داريد
 گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
 روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد
 نکات مهم نمایشگاه بیستم فرش دستباف تهران‌ - عبدالله احراری
 در جست‌و‌جوي چهره اي مطلوب از فرش ايراني -حميد كارگر
 حال و هواي فرش ايران در تعطيلات نو
 چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف
 گپ و گفتي از جنس فرش در راديو اقتصاد
 رنگ را به رخسار فرش دستباف ایرانی بازگردانيم
 هنر تابلو فرش ايران؛ اصيل يا بي‌اصالت - گزارش ايرنا

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو