هشدار به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری!
2012.7.13عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايرانگنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری!! مرکز ملی فرش ایران در راستای تحقق صادرات 1 میلیاردی فرش در سال 91! تنها حمایت خود را از تشکلهای صادراتی فرش ژاپن دریغ نمود و با حذف لینک تشکل صادراتی فرش ژاپن جهش خود را تکمیل نمود!! این مرکز سال قبل نیز در اقدامی نابخردانه لینک اتحادیه قالی تبریز را حذف نموده که تا کنون ادامه دارد! شخصا" این اینگوته اقدامات مرکز ملی فرش را محکوم نموده و از احاد... جامعه فرش ایران و بالاخص کارشناسان دلسوز مرکز تقاضامندم رییس و شورای مدیران مرکز را نسبت به عواقب سوئ اینگونه اقدامات تفهیم نموده تا انشا.... مرکز در رایطه خود با تشکلها و فعالین فرش تجدید نظر نماید. اگر فردی بهر دلیل تمایل ندارد لینکش در کنار لینک تشکلهای فرش قرار گیرد و در این خصوص سابقه بس طولانی دارد آیا باید مدیران مرکز از ترس ....این شخص باید لینک دو تشکل مهم صادراتی فرش ایران را حذف نمایند؟! آیا این است مفهوم حمایت؟گنه کرد در تهران اهنگری!!
زدند در ژاپن سر مسگری!!
مرکز ملی فرش ایران در راستای تحقق صادرات 1 میلیاردی فرش در سال 91! تنها حمایت خود را از تشکلهای صادراتی فرش ژاپن دریغ نمود و با حذف لینک دو تشکل صادراتی فرش ژاپن جهش خود را تکمیل نمود!!
این مرکز سال قبل نیز در اقدامی نابخردانه لینک اتحادیه قالی تبریز را حذف نموده که تا کنون ادامه دارد!
شخصا" این اینگوته اقدامات مرکز ملی فرش را محکوم نموده و از احاد... جامعه فرش ایران و بالاخص کارشناسان دلسوز مرکز تقاضامندم رییس و شورای مدیران مرکز را نسبت به عواقب سوئ اینگونه اقدامات تفهیم نموده تا انشا.... مرکز در رایطه خود با تشکلها و فعالین فرش تجدید نظر نماید.
اگر فردی بهر دلیل تمایل ندارد لینکش در کنار لینک تشکلهای فرش قرار گیرد و در این خصوص سابقه بس طولانی دارد آیا باید مدیران مرکز از ترس ....این شخص باید لینک دو تشکل مهم صادراتی فرش ایران را حذف نمایند؟!
آیا این است مفهوم حمایت؟ ............. هشدار ...............
به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار
مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

 پوستر طراحی علیرضا قادری رئیس خود خوانده , مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران
 انتقاد سازنده یا تخریب جهت دار علیرضا قادری ؟؟؟
 !نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 کشف و اثبات توطئه و دسیسه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 مرکز ملی فرش ایران ، دروغ که خناق نیست
 کار سایت مخرب اطلاع رسانی اتاق مجهول فرش ایران به کجا رسیده است؟؟؟
 دومین نامه افشاگرانه استاد احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران - اتهامات نمایندگان سایت قادری در اقصی نقاط کشور و جهان
 نامه افشاگرانه سید احمد شبیری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : حقایقی چند از اتاق فکر فرش و
 نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایران
 هشدار ...مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 چند توصیه مهم برای رهایی از فحش و ناسزا ی سایت شخصی علیرضا قادری
 اتاق فکر فرش دستباف ایران در ژاپن عضو هیچ اتاق فکری نیست
 پورتال اختصاصی اتاق فکر فرش آغاز به کار می کند
 اظهار خرسندي اکبر مهدي ئي طراح نام آور اصفهان از تشکيل اتاق فکر فرش ايران در ژاپن
 اانعکاس رسانه اي تشکيل نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن
 اطلاعیه تاسيس نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو