پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای  قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران


اگر شهرت باغ های ایرانی به اندازه باغ‌های معلق بابل نباشد،‌ حتما کم‌تر از آن هم نیست، اما چیزی در ایران هست که هیچ هنری در دنیا نمی‌تواند با شهرتش مقابله کند؛ باغ‌های ایرانی زیر سقف؛ همین فرش‌هایی که امروز بیشتر مردم به دنبال جایگزین‌های مدرن‌تر برایشان می‌گردند، شاید به خاطر این‌که از معنی پشت هر کدام از پیچ‌ها و گل‌ها و اسلیمی‌های رویشان خبر ندارند. با این مقدمه می‌شود از حراج فرش تهران حرف زد؛ دومین حراج در دو سال گذشته،‌ با مجموعه‌ای از فرش‌ها که از کلکسیون‌های خصوصی آمده بود و قیمت‌هایی که گران‌ترین املاک تهران پیش‌شان آن قدرها گران به نظر نمی‌رسند. جمعه، روز عید قربان، یک گردهم‌آیی نیمه خصوصی در خانه حراج تهران برگزار شد. میهمان‌ها بعد از یک ساعتی که صرف تماشای باغ‌های گل حراج خورده کردند. در سالنی بدون حضور خبرنگاران، منتظر آغاز چکش خوردن فرش‌هایی شدند که گران‌ترین قیمت ذکر شده در کاتالوگ برای یکی از آنها یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بود،‌ در حالی که تصویر بسیاری از قالی‌های کلیکسیون‌های شخصی بدون ذکر قیمت در کاتالوگ چاپ شده بود. برخی‌شان منحصر به فرد بودند،‌ برخی از تنها بازمانده‌های فرشی از الیاف ابریشم، گونه‌ای کرم ابریشم منقرض شده و برخی هم با تار و پود زر و نقره. مثل اغلب برنامه‌های حراج، اولین قطعاتی که ارائه شد نه آنچنان گران بود ‌و نه آنچنان طرفدار داشت. با این حال فروش یکی، دو فرش زیر پنجاه میلیون تومان، ‌حراج واقعی را آغاز کرد.‌ همان طور که پیش بینی می‌شد، ‌فرش‌های امضاءدار،‌ فرش‌های شناسنامه‌دار و آثاری که قدمت بیشتری داشتند،‌ بیشتر از آثار نو بافت یا کارهای منتسب به خانواده‌ها مورد توجه قرار گرفتند. حدود نیمی از آثار ارائه شده در این حراجی بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشتند. فرش‌های نوبافتی که عرضه شده بودند هم اغلب از کلکسیون‌های خصوصی و برگزیده جشنواره‌های مختلف فرش در سال‌های اخیر بودند. نمونه برخی گل‌های مشهوری که در حراجی فرش‌های روز جمعه فروخته شد،‌ در کاخ‌های پهلوی دیده می ‌شود. ‌لنگه یکی از قالیچه‌های عرضه شده در حراجی در موزه ملی ژاپن نگه داری می‌شود ‌و حداقل دو قالیچه از مجموعه داران خارجی خریده شده و به ایران برگردانده شده است. در میان شصت قالی عرضه چکش خورده در این حراجی، یکی از هفت قالی امضا شده متعلق به خاندان محتشم هم وجود داشت که با قیمت هشت و نیم میلیارد تومان،‌ گران‌ترین قالی فروخته شده‌ی جمعه شب بود. قالی میلیاردی دیگری که به فروش رفت،‌ قالی هریس ابریشمی بود که در دو طرف آن دو طرح مختلف بافته شده بود و به قیمت پنج میلیاد تومان فروخته شد. هر دوی این فرش‌های منحصر به فرد را یکی از حاضران حراجی که شماره ۱۶۹ را در دست داشت خرید. سومین فرش گران قیمت حراج یک درخت زندگی کرمانی با قدمت ۱۴۰ ساله بود که ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد و دیگر فرش میلیادی حراج هم، یکی دیگر از محصولات خاندان محتشم بود که از قیمت پایه ۹۵۰ میلیون تومان به رقم ۲ میلیارد تومان رسید و در همان رقم فروخته شد. با این که در مجموع بیش از نیمی از فرش‌های عرضه شده در حراج، فروخته نشد، حراج روز جمعه با فروش نهایی ۲۳ میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان به کار خودش پایان داگزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران

گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران

اگر شهرت باغ های ایرانی به اندازه باغ‌های معلق بابل نباشد،‌ حتما کم‌تر از آن هم نیست، اما چیزی در ایران هست که هیچ هنری در دنیا نمی‌تواند با شهرتش مقابله کند؛ «باغ‌های ایرانی زیر سقف»؛ همین فرش‌هایی که امروز بیشتر مردم به دنبال جایگزین‌های مدرن‌تر برایشان می‌گردند، شاید به خاطر این‌که از معنی پشت هر کدام از پیچ‌ها و گل‌ها و اسلیمی‌های رویشان خبر ندارند.
با این مقدمه می‌شود از حراج فرش تهران حرف زد؛ دومین حراج در دو سال گذشته،‌ با مجموعه‌ای از فرش‌ها که از کلکسیون‌های خصوصی آمده بود و قیمت‌هایی که گران‌ترین املاک تهران پیش‌شان آن قدرها گران به نظر نمی‌رسند
 گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران
 

جمعه، روز عید قربان، یک گردهم‌آیی نیمه خصوصی در خانه حراج تهران برگزار شد. میهمان‌ها بعد از یک ساعتی که صرف تماشای باغ‌های گل حراج خورده کردند. در سالنی بدون حضور خبرنگاران، منتظر آغاز چکش خوردن فرش‌هایی شدند که گران‌ترین قیمت ذکر شده در کاتالوگ برای یکی از آنها یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بود،‌ در حالی که تصویر بسیاری از قالی‌های کلیکسیون‌های شخصی بدون ذکر قیمت در کاتالوگ چاپ شده بود. برخی‌شان منحصر به فرد بودند،‌ برخی از تنها بازمانده‌های فرشی از الیاف ابریشم، گونه‌ای کرم ابریشم منقرض شده و برخی هم با تار و پود زر و نقره گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران
 

مثل اغلب برنامه‌های حراج، اولین قطعاتی که ارائه شد نه آنچنان گران بود ‌و نه آنچنان طرفدار داشت. با این حال فروش یکی، دو فرش زیر پنجاه میلیون تومان، ‌حراج واقعی را آغاز کرد.‌ همان طور که پیش بینی می‌شد، ‌فرش‌های امضاءدار،‌ فرش‌های شناسنامه‌دار و آثاری که قدمت بیشتری داشتند،‌ بیشتر از آثار نو بافت یا کارهای منتسب به خانواده‌ها مورد توجه قرار گرفتند. حدود نیمی از آثار ارائه شده در این حراجی بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشتند. فرش‌های نوبافتی که عرضه شده بودند هم اغلب از کلکسیون‌های خصوصی و برگزیده جشنواره‌های مختلف فرش در سال‌های اخیر بودند. نمونه برخی گل‌های مشهوری که در حراجی فرش‌های روز جمعه فروخته شد،‌ در کاخ‌های پهلوی دیده می ‌شود. ‌لنگه یکی از قالیچه‌های عرضه شده در حراجی در موزه ملی ژاپن نگه داری می‌شود ‌و حداقل دو قالیچه از مجموعه داران خارجی خریده شده و به ایران برگردانده شده است


 گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران
 

در میان شصت قالی عرضه چکش خورده در این حراجی، یکی از هفت قالی امضا شده متعلق به خاندان محتشم هم وجود داشت که با قیمت هشت و نیم میلیارد تومان،‌ گران‌ترین قالی فروخته شده‌ی جمعه شب بود.
قالی میلیاردی دیگری که به فروش رفت،‌ قالی هریس ابریشمی بود که در دو طرف آن دو طرح مختلف بافته شده بود و به قیمت پنج میلیاد تومان فروخته شد. هر دوی این فرش‌
های منحصر به فرد را یکی از حاضران حراجی که شماره ۱۶۹ را در دست داشت خرید. سومین فرش گران قیمت حراج یک درخت زندگی کرمانی با قدمت ۱۴۰ ساله بود که ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد و دیگر فرش میلیادی حراج هم، یکی دیگر از محصولات خاندان محتشم بود که از قیمت پایه ۹۵۰ میلیون تومان به رقم ۲ میلیارد تومان رسید و در همان رقم فروخته شد
در این حراجی، یکی از هفت قالی امضا شده متعلق به خاندان محتشم هم وجود داشت که با قیمت هشت و نیم میلیارد تومان،‌ گران‌ترین قالی فروخته شده‌ی جمعه شب بود.
در این حراجی، یکی از هفت قالی امضا شده متعلق به خاندان محتشم هم وجود داشت که با قیمت هشت و نیم میلیارد تومان،‌ گران‌ترین قالی فروخته شده‌ی جمعه شب بود.
 

با این که در مجموع بیش از نیمی از فرش‌های عرضه شده در حراج، فروخته نشد، حراج روز جمعه با فروش نهایی ۲۳ میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان به کار خودش پایان داد
گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران

فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 50 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 100 میلیون تومان خریداری شد.
فرش « ابریشم درختی»، با قدمت 90-100 سال اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 190 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 190 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «هرکه»، با قدمت 70-80 سال، اثر هنرمندان هرکه، با قیمت پایه 80 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 80 میلیون تومان خریداری شد فرش « هشت سرو»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 680میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 1 میلیارد و 230 میلیون تومان خریداری شد.
 

فرش « هشت سرو»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 680میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 1 میلیارد و 230 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «تودشک»، با قدمت 80-90 سال، اثر هنرمندان نایین، با قیمت پایه 60 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 60 میلیون تومان خریداری شد

>

 فرش «زهره»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 440 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 570 میلیون تومان خریداری شد.

گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران
 

 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
گزارشی از حراج فرش‌های تاریخی ایران
نمایشگاه بیست و ششم به پایان رسید
بازارچه خیریه‌ای جهت کمک به آسیب دیدگان حادثه پلاسکو و سوانح سوختگی با شرکت اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن برگزار گردید
بازارچه خیریه‌ای جهت کمک به آسیب دیدگان سوانح سوختگی در ایران با شرکت اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن
پوستر نمایشگاه بیست و ششم فرش رخ نمود
فیلم سینمایی ناهید به کارگردانی -آیدا پناهنده
کتاب ارایه دانش مکتوب فرش منتشر شد
کتاب آذین با فرشهای ایلیاتی؛ گلیمها منتشر شد
کتاب قالیچه‌های آذربایجانی–قفقازی منتشر شد
مراسم جشن بزرگ نوروز با اجرای زنده موسیقی گروه لیان بوشهر
نوروز پیروز باد
نمایشگاه کفپوش ها و نساجی خانگی در کانادا برگزار می شود
نشست "بررسی تابلو فرش؛ از دیدگاه هنری" برگزار شد
چند جا به جایی در مرکز ملی فرش ایران
تابلو فرش فیض الله صفدرزاده حقیقی - بارگاه امام رضا در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی
مانع هجوم فرش ماشینی شویم
کتاب «شناخت فرش دستباف یزد» منتشر شد
شهرزاد امین شیرازی به عنوان سرپرست موزه فرش منصوب شد
جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران
نمایش گنجینه‌های نهان شاهکار به یاد ماندنی دیگر از استاد تورج ژوله در موزه فرش
مستند "قالی آذربایجان" نقد و بررسی شد
سخنرانی امید بنام، محقق و نویسنده مستند قالی آذربایجان در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
سخنرانی عبدالله احراری ، کارشناس و پژوهشگر فرش در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران
مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نقد و بررسی می شود
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران ‌
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
  حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
  صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیهسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو