پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای  قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


فروش ۳۰ میلیاردی فرش‌های ایرانی در حراج ملی


فروش ۳۰ میلیاردی فرش‌های ایرانی در حراج ملی حراج فرش‌های ایرانی در «نخستین حراج تخصصی فرش در ایران» به ۳۰ میلیارد و ۳۹۱ میلیون تومان رسید. به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری فارس، خانه حراج ملی در سومین دو دوره از برگزاری این رویداد هنری، «نخستین حراج تخصصی فرش در ایران» را در مرکز خانه همایش تهران برگزار کرد که در این فروش فرش‌های ایرانی به ۳۰ میلیارد و 391 میلیون تومان رسید. این حراج با حضور هنرپیشگانی از جمله داریوش ارجمند، جمشید مشایخی، مهتاب کرامتی و اجرای «احمد نجفی» و همچنین حضور سفیر انگلیس و ترکیه آغاز به کار کرد. در این حراج کمترین قیمت به فرش «نگارستان»، با قیمت 6 میلیون تومان و بیشترین قیمت به فرش «بهشت ایرانی» با قیمت 15 میلیارد اختصاص داشت. فرش «گنبد ابریشم»، با قدمت 70-80 سال اثر هنرمندان تبریز، باقیمت پایه 85 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت، 110 میلیون خریداری شد. فرش «ترنج»، با قدمت 65 سال اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه 55 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 55 میلیون تومان خریداری شد. فرش «مشاهیر» با قدمت 60-70 سال اثر هنرمندان راور کرمان، با قیمت پایه 250 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 250 میلیون تومان خریداری شد. فرش «شکار بهرام گور»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 850 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت یک میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری شد. فرش «ذبیهی»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه 600میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 600 میلیون خریداری شد. فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه 5 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 6 میلیون تومان خریداری شد. فرش «چهار فصل»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 150 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 150 میلیون تومان خریداری شد. فرش «گلابتون»، با قدمت 90-100 سال اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 350 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 350 میلیون تومان خریداری شد. فرش «ستونی هریس»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان هریس، باقیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 850 میلیون تومان خریداری شد. فرش « سلطان مسعود»، نو بافت اثر هنرمندان تبریز، با قیمت 2 میلیارد تومان خریداری شد. فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 50 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 100 میلیون تومان خریداری شد. فرش « ابریشم درختی»، با قدمت 90-100 سال اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 190 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 190 میلیون تومان خریداری شد. فرش «هرکه»، با قدمت 70-80 سال، اثر هنرمندان هرکه، با قیمت پایه 80 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 80 میلیون تومان خریداری شد. فرش « هشت سرو»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 680میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 1 میلیارد و 230 میلیون تومان خریداری شد. فرش «تودشک»، با قدمت 80-90 سال، اثر هنرمندان نایین، با قیمت پایه 60 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 60 میلیون تومان خریداری شد. فرش «زهره»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 440 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 570 میلیون تومان خریداری شد. فرش «محتشم»، با قدمت 130-140 سال اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 600 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 600 میلیون تومان خریداری شد. فرش «جنگ داراب»، با قدمت 100-110 سال، اثر هنرمندان تهران، با قیمت پایه 5 میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 6 میلیارد و 400 میلیون تومان خریداری شد. فرش «احمد شاه»، با قدمت 120-130 سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 420 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت420 میلیون تومان خریداری شد. فرش «صیرفیان»، با قدمت 40-50 سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 50 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 70 میلیون تومان خریداری شد. فرش «بهشت ایرانی»،، اثر هنرمندان کاشمر، باقیمت پایه 15 میلیارد میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 15 میلیارد تومان خریداری شد.


فروش‌ حراج ملی

فروش ۳۰ میلیاردی فرش‌های ایرانی در حراج ملی

به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری فارس، خانه حراج ملی در سومین دو دوره از برگزاری این رویداد هنری، «نخستین حراج تخصصی فرش در ایران» را در مرکز خانه همایش تهران برگزار کرد که در این فروش فرش‌های ایرانی به ۳۰ میلیارد و 391 میلیون تومان رسید حضور هنرپیشگانی از جمله داریوش ارجمند، جمشید مشایخی، مهتاب کرامتی و اجرای «احمد نجفی
 

این حراج با حضور هنرپیشگانی از جمله داریوش ارجمند، جمشید مشایخی، مهتاب کرامتی و اجرای «احمد نجفی» و همچنین حضور سفیر انگلیس و ترکیه آغاز به کار کرد.


 بیشترین قیمت به فرش «بهشت ایرانی» با قیمت 15 میلیارد اختصاص داشت
 

در این حراج کمترین قیمت به فرش «نگارستان»، با قیمت 6 میلیون تومان و بیشترین قیمت به فرش «بهشت ایرانی» با قیمت 15 میلیارد اختصاص داشت فرش «مشاهیر» با قدمت 60-70 سال اثر هنرمندان راور کرمان، با قیمت پایه 250 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 250 میلیون تومان خریداری شد.
 

فرش «گنبد ابریشم»، با قدمت 70-80 سال اثر هنرمندان تبریز، باقیمت پایه 85 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت، 110 میلیون خریداری شد.
فرش «ترنج»، با قدمت 65 سال اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه 55 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 55 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «مشاهیر» با قدمت 60-70 سال اثر هنرمندان راور کرمان، با قیمت پایه 250 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 250 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «شکار بهرام گور»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 850 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت یک میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «ذبیهی»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه 600میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 600 میلیون خریداری شد.
فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه 5 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 6 میلیون تومان خریداری شد فرش «چهار فصل»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 150 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 150 میلیون تومان خریداری شد.
 

فرش «چهار فصل»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 150 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 150 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «گلابتون»، با قدمت 90-100 سال اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 350 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 350 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «ستونی هریس»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان هریس، باقیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 850 میلیون تومان خریداری شد فرش « سلطان مسعود»، نو بافت اثر هنرمندان تبریز، با قیمت 2 میلیارد تومان خریداری شد.
 

فرش « سلطان مسعود»، نو بافت اثر هنرمندان تبریز، با قیمت 2 میلیارد تومان خریداری شد.
فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 50 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 100 میلیون تومان خریداری شد.
فرش « ابریشم درختی»، با قدمت 90-100 سال اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 190 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 190 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «هرکه»، با قدمت 70-80 سال، اثر هنرمندان هرکه، با قیمت پایه 80 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 80 میلیون تومان خریداری شد فرش « هشت سرو»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 680میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 1 میلیارد و 230 میلیون تومان خریداری شد.
 

فرش « هشت سرو»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 680میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 1 میلیارد و 230 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «تودشک»، با قدمت 80-90 سال، اثر هنرمندان نایین، با قیمت پایه 60 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 60 میلیون تومان خریداری شد فرش «زهره»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 440 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 570 میلیون تومان خریداری شد.
 

فرش «زهره»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 440 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 570 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «محتشم»، با قدمت 130-140 سال اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 600 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 600 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «جنگ داراب»، با قدمت 100-110 سال، اثر هنرمندان تهران، با قیمت پایه 5 میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 6 میلیارد و 400 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «احمد شاه»، با قدمت 120-130 سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 420 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت420 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «صیرفیان»، با قدمت 40-50 سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 50 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 70 میلیون تومان خریداری شد.
فرش «بهشت ایرانی»،، اثر هنرمندان کاشمر، باقیمت پایه 15 میلیارد میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 15 میلیارد تومان خریداری شد
 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
فیلم سینمایی ناهید به کارگردانی -آیدا پناهنده
فروش ۳۰ میلیاردی فرش‌های ایرانی در حراج ملی
گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
پدر مهربان استاد تورج ژوله و پدر عكاسي ايران اصغر بیچاره دار فاني را وداع گفت
پوستر نمایشگاه 25 فرش دستباف ایران رخ نمود
کتاب ارایه دانش مکتوب فرش منتشر شد
کتاب آذین با فرشهای ایلیاتی؛ گلیمها منتشر شد
کتاب قالیچه‌های آذربایجانی–قفقازی منتشر شد
مراسم جشن بزرگ نوروز با اجرای زنده موسیقی گروه لیان بوشهر
نوروز پیروز باد
فرش ماشینی بدون حفظ حقوق مالکیت معنوی از نقشه های فرش دستباف استفاده می کند
نمایشگاه کفپوش ها و نساجی خانگی در کانادا برگزار می شود
نشست "بررسی تابلو فرش؛ از دیدگاه هنری" برگزار شد
چند جا به جایی در مرکز ملی فرش ایران
بازارچه خیریه جهت کمک به كودكان بى سرپرست با شرکت اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن
پیام تبریک انتصاب سيد عبدالمجيد شريف زاده به ریاست موزه فرش
سیدعبدالمجید شریف‌زاده به ریاست موزه فرش منصوب شد
تابلو فرش فیض الله صفدرزاده حقیقی - بارگاه امام رضا در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی
آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محمد شریعتمداری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران شد ‏
فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر ‏
عرض تسلیت به مناسبت ضایعه درگذشت مادر محترم آقای حمید اسحاقی ‏
سومین مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف ایران
مانع هجوم فرش ماشینی شویم
کتاب «شناخت فرش دستباف یزد» منتشر شد
شهرزاد امین شیرازی به عنوان سرپرست موزه فرش منصوب شد
فراخوان طرح هاي پژوهشي سال 1394‏‏
نمایشگاه فرش دستباف در شینینگ چین گشایش یافت
جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران
نمایش گنجینه‌های نهان شاهکار به یاد ماندنی دیگر از استاد تورج ژوله در موزه فرش
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در زنجان
مستند "قالی آذربایجان" نقد و بررسی شد
سخنرانی امید بنام، محقق و نویسنده مستند قالی آذربایجان در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
سخنرانی عبدالله احراری ، کارشناس و پژوهشگر فرش در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران
مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نقد و بررسی می شود
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی ‌
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران ‌
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان جنوب ایران با شرکت اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن
  حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
  صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو