پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


بحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیر نفتی در ایران - شهدخت رحیم پور
ایران از مهمترین کشورهای تولید کننده فرش است. با توجه به اشتغال قشر مرتبط با این وجه تولید انسجام مسائل مرتبط با بازاریابی اصلی ضروری به نظر می رسد. شبکه های بازرگانی فرش ایران در توانایی پوشش و گسترش تمایل مردم در داخل و رونق بازار خارجی در کنار مسائل مرتبط با روابط بین المللی می توانند زمینه مناسبی برای بازاریابی فرش دستباف ایجاد کنند. توجه به مسائل مرتبط با بازاریابی فرش مانند: - تقاضاهای تفاوت - انواع محیط بازاریابی - تقسیم و تعیین بازار هدف - نیازها و رفتار خریداران - اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش - اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی - برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی مخصوص و تصمیم یری در این زمینه ها به همرا ه سیستم بازاریابی و خلاقیت های موجود، پروسه ضروری فرش دستباف است. ... نوشته شهدخت رحیم پوربحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیر نفتی در ایران - شهدخت رحیم پور
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش


بازاریابی فرش دستباف بحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیر نفتی در ایران از دیرباز مطرح بوده است. ایران با توجه به تولیدات متنوع فرش(روستایی،عشایری و شهری) و استعدادهای بالقوه نیروی انسانی در زمینه های مرتبط با تولید فرش ، دارای مزیت نسبی ست.
هرچند فرش ایران در جهان کالایی مطبوع و مطرح می باشد اما به دلیل ناکارایی عملیات بازاریابی ، در مقایسه با تولیدات کشورهای رقیب؛ این مزیت را از دست داده است. با توجه به اشتغالزایی ، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم وابستگی به فناوری پیچیده ، توسعه صادرات فرش از نظر مزیت نسبی بودن بخش مهمی در ارزآوری کشور دارد.
ایران از مهمترین کشورهای تولید کننده فرش است. با توجه به اشتغال قشر مرتبط با این وجه تولید انسجام مسائل مرتبط با بازاریابی اصلی ضروری به نظر می رسد. شبکه های بازرگانی فرش ایران در توانایی پوشش و گسترش تمایل مردم در داخل و رونق بازار خارجی در کنار مسائل مرتبط با روابط بین المللی می توانند زمینه مناسبی برای بازاریابی فرش دستباف ایجاد کنند.
توجه به مسائل مرتبط با بازاریابی فرش مانند:
- تقاضاهای تفاوت
- انواع محیط بازاریابی
- تقسیم و تعیین بازار هدف
- نیازها و رفتار خریداران
- اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
- اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
- برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی مخصوص و تصمیم یری در این زمینه ها
به همرا ه سیستم بازاریابی و خلاقیت های موجود، پروسه ضروری فرش دستباف است.
جایگاه بازاریابی که رسالت واقعی خود را در جلب رضایت مشتری قرار دهد در عصر رقابت کنونی که تنوع محصولات ارائه شده و رقابت نزدیک وجود دارد، جهت شناخت بهتر فرصت ها و استفاده بهینه از آنها در کنار شناخت عوامل تهدیدکننده، طلب کننده کنار نهادن نگرش درون به بیرون و جایگزین نمودن نگاه بیرون به درون است.

دقت نظر به تقسیم بندی بهینه بازار که؛
1- از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
2- با توجه به منابع در دسترس امکان اجرا داشته باشد
3- میزان خرید بخش های متفاوت قابل اندازه گیری باشد.
4- خریداران در دسترس، امر مهمی ست که در تعیین استراتژی بازاریابی مهم اند.

عوامل فرهنگی ، فردی، اجتماعی، شخصیتی و روانی باضافه شناخت فرصت های نویدبخش و شناخت چالش های مهم بازاریابی فرش زمینه مناسبی در تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فرش دستباف دارد.
بازاریابی در فرش از این نظر که چه تولید شود؟
چگونه تولید شود؟ چگونه فروخته شود؟
به چه کسانی فروخته شود؟ اهمیت دارد. در سیر تاریخی برابری نیاز با توان خرید و سپس نظام فئودالی و سرمایه داری اولیه تا سرمایه داری ثانویه و تفاوت سبک کشورها در متفاوت شدن بعد اقتصادی، بازاریابی روزبروز گسترده تر شده است. همزمان با این امر، نگاه سرمایه ای از فرش بر روی کالای مصرفی بودن متمرکز گردیده است. همسو نبودن بازار فرش ایران با اتفاقات بازار جهانی از نگاه مشتری، فروشنده و بافنده آسیب پذیر بودن این کالا را در بازار جهانی بهمراه داشته است.
گزینش نامناسب استراتژی بازاریابی یا صریح تر اینکه بازاریابی وجود ندارد، تولیدات فرش ایران را با مشکلات عدیده ای همراه ساخته که علاوه بر معین نبودن شاخص های تولید فرش ، بالا بودن هرینه تمام شده مواد اولیه که توانایی تولید را کاهش میدهد. تنها با گسترش دانش و تاکید بر کهن بودن فرش دستباف معضل این کالای غیر نفتی کاسته نخواهد شد.
"تغییر متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، هزینه زندگی،نرخ بهره و الگوی استقراض و پس انداز تاثیر زیادی در بازار دارد"(الوداری،43،1384).لزوم دقت توجه شرکتهای تولید کننده فرش در آینده نگری اقتصادی به متغیرهای فوق و استفاده از نوسانات موجود برای بهبود محیط اقتصادی فرش امری گریزناپذیر است.با توجه به عقیده کاتلر در مورد بازاریابی که آنرا"مدیریت رابطه سودمند با مشتری میداند"(کاتلر،8،2008) این پرسش مطرح می شود که تا چه اندازه فرش دستباف در این مهم موفق بوده است؟ به چه میزان سوددهی تولیدکننده دست یافته که ناشی از رضایت مصرف کننده باشد؟ و آیا با شرایط استراتژیک کنونی چه میزان باید بر بازاریابی خارجی و چه میزان بر بازاریابی داخلی باید متمرکز بود؟ لزوم پاسخگویی به این سوالات در سیکل تولید ضرورتی ست که پاسخی منسجم را می خواهد. این امر میسر نخواهد شد مگر در اندازه گیری کیفیت ارائه فرش متغیرهای متناسب با جغرافیا و فرهنگ در کنار روابط تعریف شده بتواند پاسخی به خلا موجود در بازار فرش دستباف بدهد.
باشد آنروز که اجبار زندگی تنها دلیل گره زدن بر تار قالی نباشد.
نوشته شهدخت رحیم پور
 
دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
 آسیب‌شناسی پژوهش در فرش ایران - داود شادلو-دانشجوی دکترای مطالعات تطبیقی هنر اسلامی
 مبانی تغییر سازمانی - شهدخت رحیم پور
 محمد اخوان و تولد دوباره نقوش فرش فارس - شهدخت رحیم پور
 رشته فرش و دانش آموختگانش - شهدخت رحیم پور
 تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
 «قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
عباس سیاحی و کارگاه رنگرزی سلطان آباد در شیراز - شهدخت رحیم پور
بحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیر نفتی در ایران - شهدخت رحیم پور
جهت دهی خلاقیت و نوآوری در فرش - شهدخت رحیم پور
سنجش وزن پشم - حمید کارگر
آیا میتوان علم مدیریت را با هنر بومی فرش تطبیق داد؟ - شهدخت رحیم پور
فرش دستباف گران نیست - حمید کارگر
تعارف نداریم - برگی از تاریخ فرش ایران (5) - حمید کارگر
باورمندی به تبلیغات / برگی از تاریخ فرش ایران (4) - حمید کارگر
پیشگیری از صدور فرش های معیوب / برگی از تاریخ فرش ایران (3) - حمید کارگر
از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب صنعت فرش دستباف ايران -به قلم مهدی میرزا امینی
از کیک و کوکو و پیتزا تا فرش ایرانی - حمید کارگر
نقدی بر نمایشگاه فرش دستباف تهران -به قلم مهدی میرزا امینی
رسانه ها؛ پشتیبانان حمایت از فرش به عنوان تولیدی ملی
در تبلیغ فرش دستباف شرطی سازی را از یاد نبریم - حمید کارگر
فرش آهنی؛ دست بافته هنرمندان سنقری - ایسنا
مشکل اصلی فرش ایران نبود مدیریت است - عبدالله احراری
تفکر تجاري نبايد بر فرش حاکم باشد - مهندس شیرین صوراسرافیل
نمایش فقر قالیبافان خدمت به آنان نیست - حمید کارگر
فرش دستباف و فرصت هايي که مي سوزند - حمید کارگر
ذينفعان قالی در تصميم گيري‌ها نقشي ندارند - عبدالله احراری
مدرك دانشگاهي فرش اعتبار دارد يا خير؟ - نسترن ابلاغیان
الزام نگاه به رقبا در تجارت جهانی فرش - حمید کارگر
ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟ - حمید کارگر
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
فرش دوروي دويدوخ در20 کشوربازاريابي مي شود
 پايتختي نشسته بر فرش ابريشم
 اگر قصد خريد گبه و گليم داريد
 گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
 روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد
 نکات مهم نمایشگاه بیستم فرش دستباف تهران‌ - عبدالله احراری
 در جست‌و‌جوي چهره اي مطلوب از فرش ايراني -حميد كارگر
 حال و هواي فرش ايران در تعطيلات نو
 چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف
 گپ و گفتي از جنس فرش در راديو اقتصاد
 رنگ را به رخسار فرش دستباف ایرانی بازگردانيم
 هنر تابلو فرش ايران؛ اصيل يا بي‌اصالت - گزارش ايرنا

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو