پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران

اگر تعداد روزهاي برگزاري کلاس 5 روز بوده است ؟؟ و براي فريب هرچه بيشتر خريداران ژاپني حذف , تعداد روزهاي اين کارگاه آموزشي را به يک دوره براي جعل مدرکي قابل باور ضروري بوده است ؟؟؟ پس چرا رئیس راهبردی اتاق فکر فرش ایران در قسمت فارسی این گواهینامه از نوشتن دوره پنج روزه خوداری نموده و با ذکر دوره کوتاه مدت در صدد جعل آن برآمده است ؟؟؟ اگر اضافه کردن مطلب ژاپني به نحوي که ببيننده تلقي واحد از آن داشته باشد خلاف و فريبکاري و مصداق کلاهبرداري است پس این علیرضا قادری رئیس خودخوانده فرش ایران مرتکب خلاف بزرگی شده است زیرا با علم به اینکه ما در صدد الصاق قسمت ژاپنی به فارسی آن هستیم آنان را بدین گونه طراحی و ارسال کرده است

تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران

گزارش های رسیده از سوی اعضاء محترم اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن، نشان از آن دارد که اخیرا علی رضا قادری، رئیس خودخوانده اتاق مجهول فکر فرش ایران با فرستادن ایمیل های تهدید آمیز برای بوجود آوردن رعب و وحشت ، نشر اکاذیب و افترا به اعضاء محترم این اتحادیه اقدام نموده است
علیرضا قادری رئیس اتاق مجعول فکر فرش ایران که سابقه در تهدید کردن و به دادگاه کشیدن اساتید و دانش آموختگان قالی ایران را در پرونده خود داراست ، اینبار در یک اقدام جسورانه با فرستادن ایمیل به دست اندرکاران قالی ژاپن آنان را تهدید به دادگاه نموده است
اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن از متولی فرش مرکز محترم ملی فرش ایران مصرانه خواستار پیگری اهداف مخربانه اتاق مجهول فرش ایران است تا بیش از این به صادرات فرش ایران به ژاپن ضربه نزند
این اتحادیه این گونه اقدامات مذبوحانه بر علیه تجار فرش دستباف ایران را تقبیح و محکوم می نماید
با هم یکی از ایمیل های وقیح این گستاخ را که سعی در از بین بردن صیانت قالی ایران و ضربه به صادرات فرش دستباف ایران در ژاپن را دارد بخوانیم


 

توضیحاتی جهت چگونگی طراحی و چاپ گواهينامه هاي پايان دوره کارگاه آموزش عالي فرش دستباف ایران در ژاپن


۱- طراحی گواهینامه ها در هر دو بخش فارسی و ژاپنی آن بوسیله علیرضا قادری رئیس جسور خود خوانده اتاق مجهول اتاق فکر فرش ایران انجام گرفته و از ایران ارسال شده است
۲- اگر اضافه کردن مطلب ژاپني به نحوي که ببيننده تلقي واحد از آن داشته باشد خلاف و فريبکاري و مصداق کلاهبرداري است پس این رئیس خود خوانده فرش ایران مرتکب خلاف بزرگی شده است زیرا با علم به اینکه ما در صدد الصاق قسمت ژاپنی به فارسی آن هستیم آنان را بدین گونه طراحی و ارسال کرده است (مدارک آن در آرشیو دبیرخانه اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن موجود است -در صورت لزوم ارائه داده خواهد شد ) که بیننده به مهارت طراح در چیدمان گل های این گواهینامه احسنت بگوید
۳- اضافه کردن يک برگ به برگ اصلي با مشورت این رئیس خود خوانده اتاق فکر فرش ایران صورت گرفته است و نصب ليبل هاي بالا و پائين براي اتصال اين دو برگه بخاطر عدم سوء استفاده انجام پذیرفته و گرنه از نخست طراح آن این دو برگ را بصورت قرینه طراحی نمی نمود
۴- اگر تعداد روزهاي برگزاري کلاس 5 روز بوده است ؟؟ و براي فريب هرچه بيشتر خريداران ژاپني حذف , تعداد روزهاي اين کارگاه آموزشي را به يکدوره کوتاه مدت براي جعل مدرکي قابل باور ضروري بوده است ؟؟؟
پس چرا رئیس راهبردی اتاق فکر فرش ایران در قسمت فارسی این گواهینامه از نوشتن دوره پنج روزه خوداری نموده و با ذکر دوره کوتاه مدت در صدد جعل آن برآمده است ؟؟؟
تعویض مدت پنج روزه به دوره کوتاه مدت نتیجه جعل اسناد دولتی است که قادری اقرار به آن کرده و نه گناه اتحادیه و یا مترجم
۵- مترجم ، دوره کوتاه مدت ذکر شده در قسمت فارسی را به کورس ترجمه نموده است ، این اتحادیه مسئولیت ترجمه ژاپنی به فارسی این گواهینامه ها را عهده دار است و نه تنها صفحه مخصوص این گواهینامه ها طبق اراجیف آقای قادری پاک نخواهد شد بلکه دوربین و ویدئو های خود را حاضر کنید که بزودی قست ژاپنی آن هم اضافه خواهد گردید
۶-
دوره برگزار شده از طرف استاد محترم سید طاهر صباحی يک ورک شاپ و يک کورس آکادميک والا و بی نظیری بود که برای شناخت و ارزیابی و درک اصولی از مفاهیم فرش ایران آمیخته با تجربه زیبای استاد دوره ایی بی نظیر را برای شاگردانش در توکیو فراهم آورد که به یقین هیچکدام از شرکت کنندگان آن را از یاد نخواهند برد

<
 

حال باید دید که علیرضا قادری چه مشکلی با استاد پیدا کرده که در پی لکه دار نمودن نام و کورس آکادمیک و یا کارگاه تخصصي عالي آموزش شناخت فرش دستباف ايران استاد صباحی است ؟؟
۷- اتحادیه فرش دستباف ایران از روز نخست اعتقاد به دریافت وجهی جهت برگزاری سمینار و یا کلاس های خود نداشت ، به همین دلیل بزرگترین و اولین سمینار عالی قالی ایران به رایگان برگزار گردید
اما دوره آموزشی فکر فرش ایران طبق اطلاعیه این کلاس ها دریافت وجه ، جهت پرداخت به علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق مجهول فرش ایران جزو شرایط این کلاس ها بود
قابل ذکر است گواهینامه تمامی شرکت کنندگانی که مبادرت به پرداخت وجه مذکور نموده اند از طرف این اتحادیه تحویل گردیده است
طبق اطلاعیه نحوه شركت درنخستين كارگاه آموزشي عالي تخصصي فرش دستباف ايران در ژاپن با تدریس دکتر طاهر صباحی از روز نخست طبق درخواست علیرضا قادری رئیس خود خوانده اتاق فکر فرش مجهول ایران ومدیر سایت مخرب اطلاع رسانی فرش ایران مقرر گشته بود که در صورت وصول مبلغ توافقی از وجوه دریافتی جهت دادن گواهينامه پايان دوره از طرف پژوهشکده هنر های سنتی با امضای آقای عبدالمجید شریف زاده به علیرضا قادری پرداخت که بخشی از آن به آقای ..... پرداخت شود
متاسفانه پخش گواهینامه سفید امضاء آقای عبدالمجید شریف زاده به دست دوست مجرم و هم پیاله منافق علیرضا قادری در ژاپن نه تنها نام و حیثیت این اتحادیه و استاد محترم طاهر صباحی را به خطر انداخت بلکه گویا فرزندی مومن از تبار هنر از ریاست دانشکده ایی بر کنارشده و آن مظلوم از همجا بی خبر را خانه نشین کرد
قابل ذکر است اطلاعیه این همایش از روز اول بر روی سایت این اتحادیه بوده است و متقاضیان و شرکت کنندگان این کارگاه آموزش عالی فرش دستباف ایران متعهد به پرداخت این پول بوده اند که تا قبل از کشف وجود گواهینامه های سفید امضاء قسمتی از آن بوسیله یکی از اعضاء این اتحادیه به علیرضا قادری رئیس خود خوانده اتاق فکر فرش مجهول ایران ومدیر سایت مخرب اطلاع رسانی فرش ایران پرداخت شده است
این اتحادیه حق تحویل دادن یا ندادن ، طراحی و ... گواهينامه های پايان دوره از طرف پژوهشکده هنر های سنتی با امضای آقای شریف زاد را به هر دلیلی برای خود محفوظ نگاه داشته است و فقط به فقط به اشخاصی که وجه درخواستی این اتحادیه را پرداخت کرده اند دال بر تصویب هیئت مدیره تحویل نموده است
در نهایت ما متاسفیم افرادی پول پرست بخاطر مال دنیا دروغ می گویند ، بخاطر دلار های سبز مرکز گاهی دشمن و دوست و یار مرکز می شوند
نمی دانیم اساتیدی که علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق مجهول فکر فرش ایران نام آنان را به عاریه گرفته است از این بی شرمی و آبرو ریزی ها که به نام نامی آنان در این اتاق رخ می دهد با خبرند یا خیر
نميدانيم می دانند یا نه ، که با حمایت آنان دیگر اساتید محترم فرش ایران نوچه خوانده شده اند و تجار ، دختران و پسران ما مورد تهدید قرار گرفته اند ؟؟
نمی دانیم این اساتید محترم چگونه تطميع شده اند که تا اين حد می بینند آتشی را که او در این اتاق می سوزاند اما سکوت کرده اند ، طرفداري می کنند و سنگ او را به سينه مي کوبند!

این اتحادیه اعلام می دارد که در جهت احقاق حقوق خود و اعضای محترم آن، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود و در صورت لزوم از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
در آخر خالی از مزاح نیست که این نوشته مدیر راهبردی فرش ایران را هم با هم بخوانیم


 

البته این قبل از تقسیم غنائم جنگی است

 

دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیهسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو