اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

P>
本文へジャンプ
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

آموخته ام که... .


آموخته ام که: زندگي دشوار است، اما من از او سخت ترم.

آموخته ام  که: لبخند ارزانترين راهي است که مي شود با آن، نگاه را وسعت داد.

آموخته ام که: هرگاه که ترسيده ام، شکست خورده ام.

آموخته ام که: انسان هاي بزرگ هم اشتباه مي کنند.

آموخته ام که: اگر راجع به چیزی نمی دانم با شهامت بگویم نمی دانم.

آموخته ام که: آينده مكاني نيست كه به آن جا ميروم بلكه جايي ست كه خود آن را به وجود مي آوريم.

آموخته ام که: زندگي فعلي من حاصل تمام انتخاب هايي است كه داشته ام ولي اين بدان معني نيست كه نمي توانم از خود تصوير جديدي رسم كنم.

آموخته ام که: همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید.

آموخته ام:بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم.

 آموخته ام: اگرچه از هر چیزی بهترینش را ندارم، ولی از هر چیز که دارم بهترین استفاده را کنم.

آموخته ام که: اگر در هشت سال موفق نشدم ، با شیوه ای  جدیدتر دوباره بکوشم.

آموخته ام که: قبل از رسیدن به هر هدفی باید ظرفیت وفرهنگ آن را در خود پرورش داد.

آموخته ام که: خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد. پس دليلي ندارد که من بينديشم مي توانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم.


 


دیگر مطالب خواندنی

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved