اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

本文へジャンプ


سفره آردي دست بافته اي براي نان

  88/8/5 - کارپتور
    نمايندگي شاهرود
    
    کاري از: فاطمه قلي پور کالمرزي
    پژوهشگر مردم شناسي
    
    استان سمنان بدليل موقعيت خاص جغرافيايي ايلات و طوايف مختلفي را در خود جاي داده است. بخش قابل توجهي از جمعيت ايلات و طوايف سنگسري، اليکايي، چوداري و هداوند در محدودۀ جغرافيايي استان سمنان استقرار داشته و به شيوه شباني و کوچندگي زندگي مي گذرانند. از اين رو شناخت زندگي عشايري ما را با فرهنگ وآداب و رسوم آنان آشنا ساخته و تصويري پويا از زندگي پيشينيان را که تا کنون بر جاي مانده به نمايش مي گذارد. در اين مقاله به يکي از بافته هاي سنتي زنان عشاير روستاي رضاآباد منطقۀ خوارتوران شاهرود تحت عنوان سفره آردي پرداخته شده است.
    روستاي رضاآباد در 56 درجه و 41 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 57 دقيقه عرض شمالي واقع گرديده است. اين روستا تا مرکز شهرستان شاهرود 250 کيلومتر فاصله دارد. ارتفاع روستا از سطح دريا ي آزاد 890 متر است. اهالي اين روستا همگي ازطايفه چوداري به شمار مي روند.
    «طايفه چوداري از طوايف ناشناخته کشور است که در قرون اخير از استان هرات افغانستان به منطقۀ خوارتوران شاهرود كوچ نموده و عده اي از آنان در شهرستان هاي سبزوار و فردوس به شيوه نيمه کوچندگي روزگار مي گذرانند. مرکز چوداري ها در استان سمنان، روستاي رضاآباد از توابع دهستان خوارتوران بخش بيارجمند شهرستان شاهرود است»
    بطور کلي تنوّع بافته ها در جوامع روستايي و عشايري متأثر از پرورش انواع دام مي باشد. بارونق دامداري ونيز هنرمندي زنان ايل بر تنوع بافته ها افزوده خواهد شد. دست بافته ها را مي توان يکي از قابليت هاي مهم در خصوص فنون سنتي و صنايع دستي بشمار آورد.
    بافته هاي کويرنشينان غالباً از پشم شتر و گوسفند تهيه مي شود.توليد اين دست بافته ها در جوامع عشايري توسط زنان ودختران صورت مي گيرد.
    سفره آردي از الياف ريسيده شده پشم شتر و يا گوسفند خودرنگ است که بر روي دار زميني بافته مي شود. اين بافته در اندازه تقريبي يک متر مربع همچون گليم بافته شده و نقوشي از بز و قوچ ويا اشكال هندسي دروسط و حاشيۀ آن مشاهده مي گردد. اين نقش ها بطور ذهني خلق شده و همگي برگرفته ازطبيعت پيرامون بافندگان است.پس از چلّه كشي دار زنان براي بافت پود را توسط ماکو از ميان تارها رد کرده و جهت استحكام باشانه برروي آن مي کوبند. با توجه به ارزش و جايگاه نان درسفره غذايي عشاير و نيز وجود زيراندازي مناسب براي تهيه خمير به هنگام پخت نان اين بافته همواره مورد استفاده اهالي منطقه قرارمي گيرد.
    زنان اين سفره را هنگام تهيه خمير در زير تاس بزرگ پهن کرده وبدين شكل از ريخت و پاش آرد و خمير بر روي زمين جلوگيري مي كنند. از سفره آردي براي نگهداري نان نيز استفاده مي شود. بدين شكل كه پس ازپخت نان آنرا دسته کرده، در وسط سفره نهاده و چهار گوشه آن را همچون بُقچه بر روي نان مي کشند تا از خشک شدن آن جلو گيري شود.
    دختران ايل از دوران كودكي بافت گليم، پلاس، سفره آردي و ديگر بافته ها را از مادران خود فرا گرفته وبا رسيدن به سن ازدواج خود به بافت سفرۀ جهيزيه شان اقدام مي نمايند.تهيه اين بافته از پشم شتر و نهادن آرد و نان برروي آن همگي از دلايل اهميّت وجايگاه آن در باورهاي عشايرحكايت دارد.
    بنا براعتقادات قلبي بافته هاي تهيه شده از پشم شتر تنها به عنوان جانماز و يا سفره آرد و نان مورد استفاده قرار مي گيرد. 
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved