هشدار به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


!دومین نامه افشاگرانه استاد احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش - اتهام نمایندگان سابق سایت شخصی قادری در اقصی نقاط کشور و جهان

2012.7.14


استاد عبدالله احراری پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران يکي از اعضاء اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران و مدير اتاق فکر فرش دستباف ايران در منطقه يکم خراسان بزرگ که در اعتراض به افترا و هتک حرمت و ..... این رئیس خود خوانده اتاق را ترک نموده است
وي یکی از اشخاصی بود که برکت وجودش موجب اعتماد احاد جامعه فرش به این اتاق بی ثبت و جا و مکان شد
استاد مراتب خرسندي خود را از ترک این اتاق اعلام نموده و اظهار اميدواري کرده است که همبستگی دوستداران فرش ایران منجر به تعالي فرش دستباف ايران دردنیا شود.
استاد عبدالله احراری يکي از کساني است که عليرغم بيشترين کاري که در باصطلاح اتاق فکر فرش ایران انجام داده متاسفانه بيشترين صدمات را هم از علیرضا قادری خورده است
اکنون او بدليل عدم امکان تشکيل هيئت مديره ، تهمت و افترا ، و مسائل مالی که در پشت پرده در این اتاق بدون دانش هیت رئیسه رخ داده است ناگزيراست که واقعیات این اتاق را برای روشن شدن افکار عموم اعلام دارد
استاد عبدالله احراری با حقایقی که در متن به آنها اشاره کرده است پرده از وضعيت اين اتاق بر داشته است. او از تمامي دستاندرکاران فرش کشور خواسته است مراقب آبروي فرش ايران دردنیا باشند
با هم نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایران را بخوانيم


عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايراندومین نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران - اتهام نمایندگان سابق سایت شخصی قادری در اقصی نقاط کشور و جهان 1-عبدالله احراری رییس منطق یکم خراسان بزرگ و عضو اتاق فکر فرش : اتهام تطمیع توسط سید احمد شبیری! یکسال قبل با شکایت علیرضا قادری که نسخه ای از آن موجود است به دادگاه معرفی شد!! 2-سید احمد شبیری رییس منطق ویژه اسیای جنوب شرقی و عضو اتاق فکر فرش: اتهام تماس با مرکز ملی فرش و ارایه اطلاعاتی در خصوص همایش! بعدها بهایی و فراری وبهایی و هم اضافه شده! 3-علی خلیقی قائم مقام و رییس منطقه ویژه تهران :اتهام دقیق مشخص نیست!4-نسترن ابلاغیان : دقیق مشخص نیست! 5-نمایندگان مناطق اذزبایجان،خراسان جنوبی،خراسان شمالی،سیستان و بلوچستان، گرگان و چهارمحال و بختیاری و مشهد و ........بدلیل ارتباط با احراری!6-از نماینده قم و استان اذربایجان شرقی و ...خبری نیست 7- از سرنوشت اتاق فکر فرش به ریاست قادری اطلاعی در دست نیست و اصولا" این اتاق فکر در جایی ثبت نشده!نتیجه:تنها فرد سالم و فعال این سایت شخص علیرضا قادری که بعنوان مدیر و شورای راهبردی و چند عنوان دیگر مثل رییس اتاق فکر فرش ایران و ... مشغول فحاشی به فعالان فرش ایران است -

دومین نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران - اتهام نمایندگان سابق سایت شخصی قادری در اقصی نقاط کشور و جهان:
1-عبدالله احراری رییس منطق یکم خراسان بزرگ و عضو اتاق فکر فرش : اتهام تطمیع توسط سید احمد شبیری! یکسال قبل با شکایت علیرضا قادری که نسخه ای از آن موجود است به دادگاه معرفی شد!!
2-سید احمد شبیری رییس منطق ویژه اسیای جنوب شرقی و عضو اتاق فکر فرش: اتهام تماس با مرکز ملی فرش و ارایه اطلاعاتی در خصوص همایش! بعدها بهایی و فراری وبهایی و هم اضافه شده!
3-علی خلیقی قائم مقام و رییس منطقه ویژه تهران :اتهام دقیق مشخص نیست!
4-نسترن ابلاغیان : دقیق مشخص نیست!
5-نمایندگان مناطق اذزبایجان،خراسان جنوبی،خراسان شمالی،سیستان و بلوچستان، گرگان و چهارمحال و بختیاری و مشهد و ........بدلیل ارتباط با احراری!
6-از نماینده قم و استان اذربایجان شرقی و ...خبری نیست
7- از سرنوشت اتاق فکر فرش به ریاست قادری اطلاعی در دست نیست و اصولا" این اتاق فکر در جایی ثبت نشده!
نتیجه:تنها فرد سالم و فعال این سایت شخص علیرضا قادری که بعنوان مدیر و شورای راهبردی و چند عنوان دیگر مثل رییس اتاق فکر فرش ایران و ... مشغول فحاشی به فعالان فرش ایران است -

عبدالله احراری

رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری
 ............. هشدار ...............
به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار
مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

 پوستر طراحی علیرضا قادری رئیس خود خوانده , مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران
 انتقاد سازنده یا تخریب جهت دار علیرضا قادری ؟؟؟
 !نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 !نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 کشف و اثبات توطئه و دسیسه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 مرکز ملی فرش ایران ، دروغ که خناق نیست
 کار سایت مخرب اطلاع رسانی اتاق مجهول فرش ایران به کجا رسیده است؟؟؟
 دومین نامه افشاگرانه استاد احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران - اتهامات نمایندگان سایت قادری در اقصی نقاط کشور و جهان
 نامه افشاگرانه سید احمد شبیری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : حقایقی چند از اتاق فکر فرش و
 نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایران
 هشدار ...مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 چند توصیه مهم برای رهایی از فحش و ناسزا ی سایت شخصی علیرضا قادری
 اتاق فکر فرش دستباف ایران در ژاپن عضو هیچ اتاق فکری نیست
 پورتال اختصاصی اتاق فکر فرش آغاز به کار می کند
 اظهار خرسندي اکبر مهدي ئي طراح نام آور اصفهان از تشکيل اتاق فکر فرش ايران در ژاپن
 اانعکاس رسانه اي تشکيل نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن
 اطلاعیه تاسيس نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو