به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
قسمت هشتم: وظيفه تشكلهاي مرتبط با قالي ايران

2011.05.15


هجرت پرنده ها نشانه ي سكوت باغهاست!

تازه اين تمام درد نيست،سكوت باغ ابتداي حمله ي كلاغهاست!

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


هجرت پرنده ها نشانه ي سكوت باغهاست! تازه اين تمام درد نيست،سكوت باغ ابتداي حمله ي كلاغهاست! اين شعر زيبا را كه انصافا" در خصوص باغ قالي ايران و جامعه فرش تا حدود زيادي مصداق دارد را امروز يكي از عزيزان در تاييد مطلب قابل توجه عزيزان متملق و بي برنامه براي من ارسال نموده كه بنظرم رسيد بعنوان مقدمه يادداشت امروز تقديم خوانندگان عزيز نمايم،چرا كه اين روزها همه براي فرش و قالي ايراني تصميم ميگيرند بجز جامعه فرش كه عجيب در بهت و سكوت قرار گرفته است!
تشكلهاي فرش در پراكندگي كامل و صرفا" به امور روزمره خود مشغولند و تو گويي براي آنان هيچ تفاوتي نمي نمايد كه اندازه و سايز و اقتدار متولي فرش ايران چقدر باشد؟!
در روزهايي كه تمامي فعالان اقتصادي براي تعيين جايگاه متولي خود به ارايه راه حل و چانه زني مشغول هستند جامعه فرش ايران بجز در چند مورد در سكوت و انغعال قرار گرفته و در مواردي هم متاسفانه راه را بيراهه رفته است!
امروز تشكلهاي قالي ايران بالاخص نامداران فرش ايران،اتجاديه هاي صنفي فرش ،اتحاديه فرش روستايي و شهري و تمامي فعالان فرش وظيفه بس خطيري بعهده دارند،بايد لابي فرش در همه جا اعم از مجلس و دولت و .....حضور قدرتمندانه و چشمگيري داشته باشد!
اگر تشكلهاي فرش دست بدست هم دهند و از سكوت و انفعال و خودسانسوري درآيند يقينا" جامعه فرش ايران از تمامي حقوق صنفي خود برخوردار خواهد گرديد،هيچ دليلي براي ايجاد تبعيض بين مشاغل مختلف درخت قالي ايران با مشاغل سايربخشهاي اقتصادي وجود ندارد،اگر فعالان ودانش آموختگان ساير بخشها از كمكهاي بلاعوض دولتي براي اجراي برنامه هاي خود برخوردار ميگردند هيچ دليلي براي عدم استفاده بخش فرش از اين اعتبارات وجود ندارد ، تجربه اتحاديه فرش روستايي ثابت كرد كه اگر لابي فرش در جايي وارد عمل گردد موفق خواهد بود!
امروز فعالان فرش اگر در مقابل جايگاه متولي و ميزان اقتدار آن سكوت و انزوا پيشه نمايند آيندگان آنان را نخواهد بخشيد،بايد بهر طريق ممكن و با توجه به توان هر كس و بدون توجه به حب و بغض ها بايد ضرورت ايجاد سازمان مستقل فرش و يا حداقل سازماني مقتتدر در وزارت بازرگاني و صنايع را مطرح نمود!
اتحاديه هاي صنفي قاليبافي از طريق مجمع امور صنفي بايد درتماس با مجمع نمايندگان استان،استانداران و ساير اشخاص موثر در تصميم گيري بر ضرورت ايجاد سازمان مقتدر فرش تاكيد و آنان را توجيه نمايند!
بعنوان فردي كه در حال حاضر بيشترين گلايه ها را از وزارت بازرگاني دارم و در طول سالها خدمت با سازمانهاي مختلفي كار نموده ام و تا حدودي هم با نيازهاي تشكلها و جامعه فرش آشنايي دارم چنانچه ايجاد سازمان مستقل فرش ايران زير نظر رييس جمهور با توجه به تنشهاي مجلس و دولت و عدم تمايل مجلس به گسترش سازمانهاي تابعه نهاد رييس جمهوري مقدور نگردد،ايضا" بهترين جايگاه فرش به نسبت ساير دستگاهها مجموعه بازرگاني و صنايع است!
بهوش باشيد نكند با وعده و وعيد ها و با بي تفاوتي كلاهي به سر جامعه فرش ايران برود كه منجر به سكته كامل قالي ايران گردد و اعضا و جوارح آن كارساز آرزوها آرمانهاي افراد براي بزرگ نمودن مجموعه هايشان باشد!

قسمت های دیگر به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- ثبات تشكيلاتي متولي- گام نخست براي حل چالشهاي فراروي فرش ! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت دوم- موسسه قالی ایران اولین متولی قانونی فرش - عبدالله احراری
  قسمت سوم:پس از گذشت 5سال شرکت سهامی فرش جایگزین موسسه قالی ایران شد - عبدالله احراری
  قسمت چهارم-تنزل شركت سهامي فرش ايران از توليگري به تصدي گري و تعدد متوليان به مدت سه دهه - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت پنجم: ثبات تشكيلاتي متولي- تجربه 83 را چراغ راه اینده نماییم! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت ششم: انتظارات جامعه فرش ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هفتم: انتظارات جامعه فرش ایران از وزیر بازرگانی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هشتم: وظيفه تشكلهاي مرتبط با قالي ايران - عبدالله احراریسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو