به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
قسمت پنجم:تجربه 83 را چراغ راه اینده نماییم!

2011.04.27
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


درقسمت قبلي يادآوري نمودم كه همزمان با ركود صادرات فرش در اوايل سال 1383 شورايعالي اداري درمصوبه اي توليگري فرش را به مركزملي فرش ايران سپرد و بخشهاي دولتي را ازهرگونه عمليات تصديگري منع نمود!
درهين سالها بدلايل مختلف تشكلهاي دولتي وشبه دولتي فرش اعم از شركت سهامي فرش ، اتحاديه هاي فرش روستايي جهاد و شهري تحت پوشش تعاون و برخي از تعاونيهاي فرش تحت پوشش آنها داراي حجم قابل توجهي بدهي به سيستم بانكي بودند ،شركت سهامي فرش ايران كه قرار بود در همان سال 83 به بخش خصوصي واگذارگردد !،با فروش بخشي ازساختمانها و مستغلات و اتحاديه ها هم با بخشودگيكارمزد بانكي و تقسيط 10 ساله اصل وامهاي دريافتي تا حدودي بر مشكلات خود فايق آمدند و در حال حاضرنيز كم و بيش به فعاليت خودادامه ميدهند!
بگذريم مركز ملي فرش با حدود يكصدوبيست پست سازماني در شرايطي فعاليت خود را بعنوان متولي فرش آغازنمود كه حتي تعداد پست هاي سازماني فرش در وزارت جهادكشاورزي بمراتب بيشتر ازاين تعداد بود!نبود پست سازماني و جايگاه ضعيف تشكيلاتي باعث خروج بسياري از نيروهاي داراي تجربه كاري در زمينه فرش و انتقال آنان به بخشهاي ديگري شدكه تجربه و علاقمندي كمي داشتند!حتي برخي ازنيروهاي مركزتحقيقات فرش كشور كه با تشكيل مركز اينك به مديريت، كاهش سطح پيد اكرده بود خود را به ديگر ادرات منتقل كردند!
عدم توجه دولت به خواست فعالان فرش مبني بر ضرورت تشكيل سازماني مقتدر و مستقل با اختيارات كافي بزرگترين خسارت را بر پيكر متولي فرش ايران وارد نمود و نيروي انساني موجوددر فرش دربخش دولتي پراكنده شدند!
جامعه فرش ایران در آن زمان جه گفت و خواسته اش چه بود؟یقینا" خواست بخش خصوصی از مسئولین برای تولیگری فرش یا هر موضوع دیگری تشکیلات عریض و طویل نبوده و نیست!نویسنده این سطور از این شعار که کوچک زیباست استقبال می نماید!اما در همان موقع عرض کردیم که فرش ابعاد مختلفی دارد،تجارت یک بعد آن است،هنر بعد دیگر آن،صنعت هم هست،با بخش کشاورزی شدیدا" در ارتباط است،با مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش هم همینطور،میراث فرهنگی هست،در اشتغال سهم موثری دارد و طبعا" با مقوله قوانین کار و تامین اجتماعی در ارتباط و.......................
صحبت امروز و آن روز ما با دولتمردان این است اگر خواهان حضور قالی ایرانی بعنوان کالایی تجاری ،فرهنگی و هنری هستیم باید تشکیلاتی را برای آن در نظر بگیریم که توان و اقتدار و اختیار کافی برای حل چالشهای فراروی فرش در تمامی ابعاد آن باشد!
آن روز با تصمیمی درست یعنی تعیین متولی فرش اقدام درست و سنجیده ای انجام دادید یک روی سکه درست و منطقی است ولی روی دیگر تمام وظیفه مندی فرش ایران را در تشکیلاتی خلاصه کردید که اتوریته و توان تشکیلاتی کافی و قدرت کافی جهت هدایت قالی ایرانی را در تمامی عرصه ها ندارد و در طول این چند سال پرسنل آن از جان مایه گذاشته اند تا در همین حد کار کرده اند!
اگر فرش ایرانی با مشکلات عدیده ای روبروست باید از نظر ساختار حقوقی و اداری در جایگاهی باشد که بتواند نسبت به وقایع آن سریعا" واکنش نشان داده،ردیفهای اعتباری مستقلی داشته باشد،بیان و صحبت رییس آن نزد تمامی دستگاههای اجرایی به اندازه کافی خریدار داشته باشد،به تمامی ابعاد آن توجه داشته باشد ،نگاه دانش بنیان و علمی را جایگزین نگاه سنتی و معیشتی نماید،بر تشکلهای خصوص نظارت مستمر بعمل آورده و توان حمایت از آنان را داشته باشد!
آری گذشته را چراغ آینده نماییم!
ادامه دارد

قسمت های دیگر به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- ثبات تشكيلاتي متولي- گام نخست براي حل چالشهاي فراروي فرش ! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت دوم- موسسه قالی ایران اولین متولی قانونی فرش - عبدالله احراری
  قسمت سوم:پس از گذشت 5سال شرکت سهامی فرش جایگزین موسسه قالی ایران شد - عبدالله احراری
  قسمت چهارم-تنزل شركت سهامي فرش ايران از توليگري به تصدي گري و تعدد متوليان به مدت سه دهه - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت پنجم: ثبات تشكيلاتي متولي- تجربه 83 را چراغ راه اینده نماییم! - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت ششم: انتظارات جامعه فرش ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هفتم: انتظارات جامعه فرش ایران از وزیر بازرگانی - عبدالله احراری
  به انگیزه ارتقای مرکز ملی فرش به سازمان- قسمت هشتم: وظيفه تشكلهاي مرتبط با قالي ايران - عبدالله احراریسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو