نخستين جلسه کارگاه تخصصي تدوين سند راهبردي ملي فرش ايران برگزار شد

- کارپتور
    
    نخستين جلسه اختصاصي تدوين سند راهبردي ملي فرش ايران بعد از ظهر امروز برگزار گرديد.
    در اين جلسه که رياست آن را دکتر احمدوند بر عهده داشت ضمن توزيع جزوات تخصصي، روش هاي علمي تدوين سند راهبردي از طريق نمايش پاورپوينت معرفي گرديده و ويژگي هاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
    در اين جلسه حضار با طرح سئوالاتي با مراحل مختلف تدوين سند آشنا گرديدند.
    در پايان اين جلسه سه ساعته که با حضور متجاوز از 20 نفر از دست اندرکاران فرش برگزار شد دو کارگروه براي تهيه بيانيه رسالت فرش کشور تشکيل گرديد.
    امير حسين چيت سازيان و عليرضا قادري به عنوان دبيران اين دو کارگروه معرفي و تعيين شدند.
    
    شرکت کنندگان در اين جلسه عبارت بودند از:
    
    برگزارکنندگان کارگاه:
    احمد وند
    فروتن
    سهيلي
    عليپور
    
    دست اندرکاران فرش:
    افرادي که با رنگ سبز مشخص شده اند اعضاي کارگروه اول و افرادي که با رنگ آبي مشخص شده اند اعضاي کارگروه دوم مي باشند.
    
اعرابي
    نجار فيروزجايي
    ملکي جو
    فرشيد پوريا
    نظري
    اکبر هريسچيان
    عليرضا قادري
    اکبر مهدي ئي
    صفدرزاده حقيقي
    بهاروند
    قشقايي فر

    جلال الدين بصام
    شيرين صور اسرافيل
    چيت سازيان
    بابايي
    رضا الله داد
    محمودزاده
    عبدلله بهرامي
    کسائي فر
    غلامرضا باغشني
    طاهر صباحي
    مهدي کاتب

    
        افراد غايب:
    سيد سعيد زاويه
    رجبيان
    جوهري

   
 رضي ميري
    قزه باغي
    قدرتي
    اخوان
 
.  

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو