2011.02.22


روزهاي سخت براي قرش دستباف

عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

اگر چه اوجگيري جنبش آزاديخواهي را در منطقه خاورميانه به فال نيك مي گيريم و در عين حال بايد از آن حمايت مي نماييم ولي اين حقيقت را نيز بايد جامعه فرش ايران و ساير كشورهاي توليد كننده فرش در جهان بايد درك نمايد كه از منظر بازاريابي فرش شرايط مساعدي بر بازار فرش حاكم نيست و تنشهاي سياسي در خاورميانه حداقل در كوتاه مدت و براي سال جاري ميلادي اثرات بسيار نامطلوبي بر بازار فرش دستباف خواهدگذاشت .در داخل كشور نيز اگر چه در چند روز اوليه جشنواره فرش بازار مختصر تب و تابي گرفته بود و خانوارها در فروشگاههاي فرش ديده مي شدند اما بدليل عوامل مختلف حداقل از فروش آخر سال عرضه كنندگان فرش بمقدار قابل توجهي كاسته خواهد شد ضمن اينكه بحران حاكم بر كارگاههاي قاليبافي و محدود شدن توليد عملا" باعث كاهش عرضه فرش دستباف شده و كالاي زيادي براي فروش هم وجود نداردلذا براي فرش ايران روزهاي بسيار سختي در پيش است!
هم توليد كنندگان و عرضه كنندگان و هم متولي فرش بايد شرايطي كه فرش ايران در بازار داخلي و خارجي با آن مواجه است عميقا" درك نمايند تا بتوانند با استفاده از مزيتهاي و فرصتهاي موجود حداقل فرش را از نظر كمي در وضعيت موجودحفظ و از نظر كيفي توسعه دهند.قالي ايراني بااستفاده از نقاط قوتي همانند وجود نيروي كارماهر،رنگرزي طبيعي وكاربرد ماهرانه آن،خلاقيت در رنگبندي وطراحي،ايراني بودن بسياري از واردكنندگان فرش دراقصي نقاط جهان و نتوع توليد بايد بتواند بر چالشها فرارويخود فايق آمده وبااين تدبير از تنشها و فضاي سياسي حاكم بر بسياري از كشورها آسيب كمتريببيند انشا.....
دراين شرايط انتظار منطقي فعالان فرش ازمتولي فرش تلاش كافي براي تامين نقدينگي موردنياز توليدكنندگان فرش ،اجراي بهينه برنامه هاي حمايتي ازبافندگان اعم از بيمه تامين اجتماعي ،ايجاد بانك اطلاعاتي و شفاف سازي فضاي حاكم بر توليد و عرضه فرش ، بسترسازي لازم براي امكان نظارت و هدايت متولي بر كل فعاليتهاي توليدي ، هزينه كرد دقيق اعتبارات ،تلاش براي گنجاندن مباحث مختلف فرش واخذرديف بودجه ازمنابع ملي واستاني است!
جامعه فرش ايران نيز بايد سريعا"نسبت به پوست اندازي، تغييرشرايط توليد وتجارت، پرهيزاز سنت زدگي و استفاده ازعلوم وفنون روز ، ايجاد شرايط بهتر براي بهره وري بيشتر و ساير ....اقدام نموده تا بتواند همچنان به فعاليت خود ادامه دهد!


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو