2011.04.05


براي ماندن بافندگان حرفه اي در كارگاههاي قالييافي بفكر تدابير ويژه باشيم!عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


از مهمترين چالشهاي هنرصنعت فرش ايران در طول دو سه سال قبل خالي شدن كارگاههاي قاليبافي ازبافندگان فرش بوده است.اگر آهنگ تعطيلي كارگاههاي قاليبافي با شيب ملايم و متناسب با توسعه بخش صنعت وكشاورزي باشد وبخشي از بافندگان فرش بالاخص آنان كه بافنده حرفه اي نيستند اندك اندك جذب ساير مشاغل گردند نه تنها مشكلي بوجود نمي آيد بلكه با توجه به حجم تجارت جهاني فرش و واقعيات حاكم بر اين هنر صنعت امربسيار پسنديده اي خواهد بود! اما متاسفانه تعطيلي كارگاههاي قاليبافي در سال گذشته شيب بسيار تندي گرفت و بالاخص در برخي مناطق همانند خراسان جنوبي،يزد،كرمان،خراسان شمالي و برخي شهرستانهاي خراسان رضوي،شهر تبريزو.....بسياري از بافندگان فرش از قبول نهاده هاي توليد اشخاص حقيقي و حقوقي براي بافت خودداري نموده و عملا" توليد فرش كاهش چشمگيري داشت بگونه اي كه برخي از عرضه كنندگان فرش نتوانستند به تعهدات خود به مشتريان جامه عمل بپوشانند !
لذا بايد براي ماندن بافندگان حرفه اي فرش دركارگاههاي قاليبافي نيزبايد طرحي نو در انداخت،بخشي از اين اقدام در گرو دولت و مركز ملي فرش در پوشش تامين اجتماعي و حمايتهاي خاص از آنان است،اجراي طرح تامين اجتماعي بافندگان فرش در اواخر سال قبل بخشي از اين اقدام بود كه توانست بافندگان حرفه اي را به ماندن در كارگاههاي قاليبافي ترغيب نمايد!اگر شاهد استمرار اين وضعيت در آينده و انجام اقدامات مشابه باشيم بافنده مختصر انگيزه هايي براي ماندن در كارگاه قاليبافي خواهد داشت!
بخش خصوصي و توليد كنندگان فرش نيز بايد از طريق افزايش بهره وري توليد زمينه پرداخت حداقلي به بافندگان فرش متناسب با افزايش در آمد ساير مشاغل را فراهم نمايند،بديهي است بافندگان فرش همواره درآمد خود از فرشبافي را با ساير بخشها منجمله كشاورزي مقايسه نموده وچنانچه تفاوت فاحشي ميان درآمد حاصله از دوبخش وجود داشته باشد طبعا"بافنده در كارگاه قاليبافي باقي نخواهدماند!سال قبل در يك تحقيق ميداني دريكي ازشهرستانهاي استان خراسان رضوي شاهد تعطيلي اكثر قريب به اتفاق كارگاههاي قاليبافي بدليل اشتغال فصلي بافندگان فرش در مزارع برداشت پنبه بودم در بررسي بعمل آمده مشخص گرديد درآمد چيدن پنبه نسبت به قاليبافي سه برابر ميباشد لذا بافندگان فرش ترجيح داده اند براي درآمد بيشتر درمزارع پنبه كاروتلاش نمايند!
موردمهم ديگري كه مجبوريم به آن اشاره نماييم ذهنيتي است كه بافندگان فرش نسبت به كارفرمايان دارند ،عمده بافندگان بر اين تصورند كه توليدكنندگان و كارفرمايان فايده و برداصلي در توليد فرش را دارند و همواره بر اينمطلب تاكيددارند لذا براي رفع اين مشكل و بمنظورايجادانگيزه بيشتر سهيم نمودن بافندگان در سود ناشي از توليد بسيار ارزشمند خواهد بود و سعي و تلاش آنان را براي ارتقاي كميت و كيفيت بافت افزايش خواهد داد


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو