2011.03.08


ريشه يابي بيكاري 8000 دانش آموخته فرش در سطح كشور
قسمت سوم-متولي فرش و ساير دستگاههاي دولتيعبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران
قسمت دوم مقاله


وظيه مندي متولي فرش درخصوص دانش آموختگان فرش از چند جهت مطرح است ،متولي فرش هم وظيفه مند است كه بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي سايردستگاههاي اجرايي نظارت داشته و در جهت ارتقاي آن حمايت كافي بعمل آورد لذا بخشي از نابسامانيها و يكه تازيهاي مراكز آموزشي مرتبط با فرش را بايد بحساب ضعف و انفعال مركز ملي فرش ايران در گذشته داست والبته ازاين حقيقت هم نبايدغافل شد كه دانشگاهها و مراكز آموزشي در مقطعي فعاليت آموزشي در زمينه فرش را شروع نمودند كه خبري ازتاسيس مركز ملي فرش نبود و مقوله فرش توسط دستگاههاي احرايي متعددي پيگيري مي شد!
هم اكنون نيز تعامل لازم فيمابين وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري و مركز ملي فرش ايران وجود ندارد و همين عدم تعامل يكي از دلايل وجود مشكلاتي است كه دريادداشت قبلي به برخي ازآنان اشاره گرديد.
مركزملي فرش ايران و ساير دستگاههاي اجرايي همانند وزارت آموزش و پرورش،سازمان آموزش فني و حرفه اي ،كميته امداد،گمرك،سازمان بازرگاني استانها ،مراكز آموزش عالي و دانشكده هاي هنر،ادارات ارشاد اسلامي ميتوانند بصورت مستقيم نسبت به جذب دانش آموختگان فرش اقدام نمايند ولي متاسفانه در طول چندسال گذشته بجز وزارت آموزش و پرورش كه درمجموع حدود 300 نفر ازدانش آموختگان فرش را استخدام نموده مابقي ادارات و دستگاهها حتي مركز ملي فرش ايران در استفاده مستقيم از توان دانش آموختگان عملكرد قابل قبولي نداشته ونيروي موردنياز سازمان خود را ازطرق ديگر جذب نموده اند!
صرفنظر ازجذب مستقيم مركزملي فرش بايد متناسب با خروجي دانش آموختگان فرش برنامه هاي لازم براي ايجاد اشتغال دانش آموختگان را تدارك ببيند ،خوشبختانه جناب مرداسي در سومين همايش دانش آموختگان فرش ازبسته حمايتي مركزبراي دانش آموختگان فرش خبرداد كه مي تواند نقطه آغاز خوبي هر چند ديرهنگام باشد!
متاسفانه در سطح برخي سازمانهاي بازرگاني استانها بعضا" برخورد مطلوبي با اين عزيزان حتي در حد يك راهنمايي ساده يا در حد صدور كارت شناسايي بعمل نمي آيد،ازطرف ديگر در طرحها و لوايح دولت و مجلس نيز جايگاه دانش آموختگان فرش بصورت ويژه ديده نشده است كما اينكه درمواردي همانند مربيگري آموزشهاي فني حرفه اي يا درمعرفي دانش آموختگان فرش با اين عزيزان در همان سطحي برخورد مي شود كه انگار كارشناس يا كاردان فرش نبوده واتفاقا" در همين جاست كه دراولين مراجعه اداري نسبت به فلسفه اخذ مدرك كارشناسي و چهارسال تحصيل ابهاماتي بوجودمي آيد!مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو