2011.03.07


ريشه يابي بيكاري 8000 دانش آموخته فرش در سطح كشور
قسمت دوم-محتواي آموزشي و مراكز آموزشيعبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


مقاه ريشه يابي بيكاري 8000 دانش آموخته فرش در سطح كشور


نگراني از بابت سرفصلهاي آموزشي و كيفيت ارايه دروس،امكانات سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاهها ومراكز آموزش عالي از همان اوايل تصويب رشته فرش مطرح بود،افرادي هماننددكتر حصوري از بدو ايجاد رشته فرش با آن مخالفت ورزيده و آموزش حرف مختلف فرش را در دانشگاهها بدليل معضلات ومشكلات فرارو امكا نپذير نمي دانستند،وجالب آن بود كه دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند و نجف آباد قبل از تصويب واحدهاي درسي در شوراي انقلاب فرهنگي و همزمان با شروع زمزمه هايي درخصوص ايجاد رشته بدون هيچ امكاناتي اقدام به ايجاد مقطع كارداني فرش نمودند!
يكي از مشكلات اصلي دانشجويان و دانش آموختگان فرش از همان بدو كار يعني تنظيم واحدهاي درسي شروع شد ،ارايه دروسي كه فقط اسامي قشنگي داشت و ديگرهيچ!نه كسي بود كه در آن خصوص بتواند در طول ترم تدريس كند و نه دانشجو تاب تحمل گوش فرادادن به اين صحبتها داشت!دروسي همانند جامعه شناسي فرش،زيبا شناسي فرش،جغرافياي فرش ،اقتصاد فرش و ..كه همگي فقط يك پسوند فرش داشتند ودانشجو بدون هيچ مقدمه اي از بحث بايد بلافاصله همه امور از اقتصاد و جغرافيا و تاريخ ،زيبايي و بازار و ...را فرا ميگرفت.لذا در تنظيم واحدهاي درسي اولويتها درنظر گرفته نشد و بجاي ارايه دروسي همانند زبان تخصصي ،طراحي با نرم افزارهاي فرش و دهها درس ضروري ديگر وقت و زمان دانشجو با اين دروس و دربرخي موارد توسط اساتيد فاقد تجربه گرفته شد!
واحدها و سرفصلهاي درسي چندي قبل مورد بازنگري قرار گرفت ولي هنوز هم مشكلات آن برطرف نشده است !
از طرف ديگر ايجاد مقطع كارشناسي در پنج گرايش بافت،مرمت،طراحي،رنگرزي و دستبافته هاي غيرداري!! معضل ديگري براي رشته شد، ايجاد گرايشات مختلف و متنوع در رشته تازه تاسيسي كه متون قابل توجهي براي ارايه ندارد يكي ديگر از مشكلات اين رشته بود كه اگر چه بعدا" تا حدودي اصلاح شد اما هنوز اصل مشكل به قوت خود باقي است،گرايش داركردن مقطع كارشناسي فرش معضلات و مشكلات عديده اي دارد كه مهمترين آن تحميل نمودن تعدادي واحد تكراري وبدون محتوا به دانشجو است!بسياري ازدانشگاهها بدلايل مختلف يك گرايش را به دانشجو تحميل نموده و دانشجومجبور است در گرايشي كارشناس شود كه اصلا" تمايلي به آن نداشته يا مطابق با توانمنديهاي فردي او نيست و يا جامعه در آن گرايش نيازي به دانش آموخته فرش احساس نمي كند!اگر مقطع كارشناسي فرش بدون گرايش اما با واحدهاي اختياري فراتر از حدمعمول براي ساير رشته ها ارايه گردد دانشجو خواهد توانست مطابق با ميل و علاقمندي خود تعداد واحدتخصصي موردنياز خود را انتخاب نمايد و براي او مطلوبيت بيشتري خواهد داشت!
از واحدها،سرفصلها و گرايشات كارشناسي فرش كه بگذريم در طول 15سال گذشته دانشجويان فرش از نظر محدوديت و فقر مدرس به معناي واقعي كلمه مورد ظلم قرار گرفته اند،بخشي از مشكل مربوط به نبود استاد و مدرس در كل كشور و بخش عمده تر مشكل ريشه در باند بازي و بده بستانهاست !متاسفانه درمواردي افراد فرصت طلب و داراي سمت ! نگذاشته اند حتي پاي اساتيد به بسياري از دانشكده هاي فرش باز شود و درعين حال بهر صورت ممكن نمي خواهند فرصتي براي پيوند دانش آموختگان فرش با دانشكده ها ايجاد كنند!
درنتيجه مشاهده مي گردد هردانشجويي كه در دوران دانشجويي توانسته ارتباط بيروني خود را با برخي اساتيد برقرار نمايد موفقتربوده و اكنون حرفي براي گفتن دارد !
مشكل ديكر دانشجويان فرش در طول دوران تحصيل نبود امكانات كارگاهي است،از پايلوت رنگرزي كه خوشبختانه در هيچ مركزي خبري نيست،حتي براي ايجاد يك آزمايشگاه رنگرزي كوچك در يكي از مراكز آموزشي مجبور شديم دو هفته اعتصاب!! كنيم تا بالاخره .....( و البته در ترمهاي آينده ديگر هيچگاه از اساتيد اعتصاب كننده براي تدريس دعوت نشد، بماند كه حتي در همان مدت اعتصاب هم از افراد ديگري براي تدريس دعوت شد نهايتا" باتوجه به مقاومت دانشجويان تا آخر ترم بوديم)
كسي نيست به آقايان بگويد دروسي مثل ارزيابي فرش و ....در كلاس تئوريك و و در مواردي تدريس آن توسط افرادي كه خود اگر يك قالي سراسر معيوب ببينند از شناخت معايب آن فرش عاجز هستند خروجي آن نهايتا"دانش آموخته اي است كه فاقد كارآيي براي فرش ايران است!متاسفانه دربسياري ازمراكز آموزشي فرش بازديد آموزشي به بهانه هاي مختلفمنجمله عدم طرح آن در سرفصلهاي درسي، وجود خارجي ندارد !دار و ابزار بافت فاقد هر گونه تحول و نو آوري است و از انجام امور پژوهشي و در گير نمودن دانشجويان هيچ خبري نيست!
به اين مشكلات چالشهاي ديگر مثل شهريه رستم افكن دانشگاه آزاد!! براي رشته فرش ،قرارگرفتن دانشكده ها ي فرش در مناطقي كه درتوليد فرش حضور موثري ندارند و ..... را اضافه نماييد
حال بنظر شما دانش آموخته فرش با اين سيستم آموزشي چقدر بايد قادر باشد با بخش خصوصي كار كند يا به رقابت بپردازد؟مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو