پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


رنگرزی سنتی فرشروناس از زمان صفويه براي رنگ كردن پشم بكار رفته است. ريشه ايست سرخ تيره رنگ كه در زمينهاي سخت مي رويد.


رنگرزی سنتی فرش


- روناس از زمان صفويه براي رنگ كردن پشم بكار رفته است. ريشه ايست سرخ تيره رنگ كه در زمينهاي سخت مي رويد، طرز رنگ كردن پشم با روناس به قرار زير است : روناس را نرم مي سايند. پشم‌ها از ابتدا با چوبك شستشو مي دهند و براي رفع چربي پشم زاج سفيد بكار مي برند، خاصيت زاج اين است كه پشم رنگ را زودتر و بهتر جذب مي كند. براي رنگ صورتي سير كه مشهور به رنگ پيازي است به ترتيب زير عمل مي كنند: براي يك من پشم چهار من ماست را دور روز در تغار نگه مي دارند تا خوب ترش شود. پس از آن پشم هاي تميز شده و رشته شده را در تغار ماست مي گذارند و لابلاي پشم‌ها روناس سائيده شده مي پاشند (براي هر سه كيلو پشم چهار كيلو روناس لازم است). اگر پشم‌ها 48 ساعت در تغار ماست و روناس بمانند رنگ صورتي سير بدست مي آيد و اگر در ته ماده تغار مزبور مجدداً پشم بگذارند پشمهاي مجدد رنگ صورتي باز به خود مي گيرند. بعداً بايد پشم‌ها را در آب چشمه زلال و سرد بخوابانند و گاهي پشم‌ها را تكان دهند تا روناسها خارج شود. هر چه مدت خيس كردن پشم‌ها در آب طولاني تر باشد تلالؤ و جلاي پشم بيشتر خواهد بود. معمولاً پشم را دوازده ساعت در آب سرد زلال خيس مي كنند. براي بدست آوردن رنگ قرمز به ترتيب بالا عمل مي كنند و روناس بيشتري به مصرف مي رسانند.
- براي بدست آوردن رنگ قرمز از سه ماده استفاده مي كنند:

الف ـ از قرمز دانه كه گياهي است در گيلان و مازندران مي رويد.
ب ـ از حيوان كوچكي بنام قرمز كه در غايت سرخي است و به قدر نخودي است. بدبو است و در برگهاي درختان زندگي مي كند چون به حد طيران برسد تخم كوچكتر از خود مي گذارد كه براي رنگ كردن ابريشم و پشم بكار مي رود (به نسبت يك در ده) بهترين نوع قرمز بنام قرمز دانه قبرسي معروف است.
ج ـ از كرمهايي كه در كناره درياي گرمسير زندگي مي كنند و شبيه خاكشير است. اين كرمها هم به بزرگي يك نخود مي رسد و ساحل نشينان اين كرمها را جمع مي كنند و خشك كرده به مصرف رنگرزي مي رسانند (از تحفه حكيم مؤمن نقل يمني و از اطلاعات قاليبافان متخصص).


 
دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
معرفی طرح ها و نقشه های فرش
  طرح های قالی ایران بر اساس یک طبقه بند کلی
قالی و نقش قالی
 آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی
نقشه و نظم موزون نقشها
رنگرزی سنتی فرش
تاریخچه فرش تهران
 تاریخچه قالی بافی تهران
تاریخچه فرش قم
تاریخچه فرش کاشان
جوشقان نگین سبزکویرکاشان
تاریخچه فرش نائین
تاریخچه فرش فارس
تاریخچه فرش کرمان
 قالی کرمان، پرديس قالی ايران
تاریخچه فرش لرستان
نقوش لری قالی ایلام
تاریخچه فرش ترکمن
تاریخچه فرش سنندج
تاریخچه فرش لرستان
 مختصری در باره نقش هراتی
 نگرشی بر نگاره های تزئینی
 قالی قشقایی
 قالیچه های شیری
 سوزنی قشقایی
 جاجیم قشقشایی
 قالیچه های تصویری قشقایی
 گلیم قشقایی
 گبه قشقایی
  طرح قالی اردبیل بروایت موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا
  فرش ایرانی از پازیریک تا امروز
  گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
  روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو