پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


رشته فرش و دانش آموختگانش - شهدخت رحیم پوردر عرصه دانشگاهی شدن رشته فرش تدبیرها و اندیشه های مهمی برای گسترش و پیشبرد این هنر صنعت وجود داشته است. پیوسته دغدغه بسیاری از افراد بوده تا بتوانند هم در بعد علمی و هم در بعد تجاری و اقتصادی فرش نگاه متفاوتی وجود داشته باشد. در این راستا هرچند شاید چون سایر رشته ها ساماندهی برای تحصیل کردگان فرش وجود نداشته باشد و از طرفی این امر نیز انتظار بجایی محسوب نشود اما در برنامه ریزی انجام شده آنجا که در مقطع ارشد یک رشته پذیرش دانشجو دارد توقعات از جامعه علمی فرش متفاوت می شود. سطح نگارش کتابهای فرش که از میان همین اندک منابع تعداد کتابهای علمی و مناسب که زمینه مطالعاتی بوده باشد وجود ندارد و مباحث متعددی بعضا در یک کتاب ارائه می شود که رشته کلام پاره و از انجام مباحث گوناگون سخن گفته می شود. جایگاهی برای نقد کتابهای فرش توسط دانش آموختگان فرش که بتواند آغازی برای زمینه مطالعات دیگر و ممتد باشد ضروری ست. از طرفی نامتجانس بودن تخصص های غیر مربوطه با فرش باعث می شود کیفیت علمی این رشته کاسته شود. انتظاری که از دانش آموختگان این رشته میرود آن است که با نگرش علمی کاستیها و کمبودهای موجود را دریافته و با احساس مسئولیت نسبت به مهم بودن فرش در اقتصاد و فرهنگ کشور جایگاه مطلوب این رشته تثبیت شود. بکار گرفتن فارغ التحصیلان فرش در کنار افراد با تجربه علاوه بر انتقال تجربیات گذشته در بقای فرهنگی سنت فرش و ترکیب علم و تجربه فرصت های مهارتی مناسب را برای بهبود مباحث علمی توسط اساتید در دانشگاهها و نیزارتقای علمی این رشته خواهد بود. تا به امروزه اغلب دانشگاه هایی که فرش تدریس شده از اساتید تجربی که تجربه دیرینه در زمینه های مرتبط با فرش داشته اند استفاده می شده است مدیون بودن دانش آموختگان فرش به این قشر هرگز نادیده گرفته نمی شود. در کنار این موضوع باید این مهم را نیز مد نظر داشته باشیم که حضور فارغ التحصیلان این رشته که شایستگی لازم را دارند در کنار حضور اساتید می تواند ادامه فرصت یادگیری در بازه ی زمانی آینده باشد. تطبیق مناسب آنچه در کاربردی شدن این رشته در خارج از دانشگاه ضروری ست به همراه انتقال مناسب مفاهیم معنایی در انتقال زمینه های فرهنگی این رشته مهم است. از آنجا که تخصصی شدن علم در جهان امری ست که پاسخ مهمی به بازتاب این نگرش داشته است فرصتی ست تا بتوان از تجربیات موفق در این رشته نیز استفاده نمود. در گرایش های متفاوت فرش مجددا می توان این سنخیت را عملی نمود. مثلا اغلب دانش آموختگان گرایش رنگرزی دغدغه مقابله برای بیان خود در دانشکاهها را با رشته های مرتبط با نساجی دارند حال کی و چگونه از توانمندیهای ایشان در رشته خود استفاده شود مهم است . این امر در مورد سایر گرایشها نیز بدیهی ست و یا ارائه دروس نظری که علاوه بر درجه تحصیلی باید تناسب با رشته فرش وجود داشته باشد زمینه ی مناسب علاقه مندیهای دانشجویان فرش را فراهم می آورد. هر چند تا به امروز مشکلات عدیده ای در زمینه فرش وجود داشته است اما می توان این امکان را با برنامه ریزی صحیح و بکار گیری نیروهای جوان در زمینه فرش پایه مهمی را برای این رشته بنا نهاد.رشته فرش و دانش آموختگانش - شهدخت رحیم پور

در عرصه دانشگاهی شدن رشته فرش تدبیرها و اندیشه های مهمی برای گسترش و پیشبرد این هنر صنعت وجود داشته است.
پیوسته دغدغه بسیاری از افراد بوده تا بتوانند هم در بعد علمی و هم در بعد تجاری و اقتصادی فرش نگاه متفاوتی وجود داشته باشد. در این راستا هرچند شاید چون سایر رشته ها ساماندهی برای تحصیل کردگان فرش وجود نداشته باشد و از طرفی این امر نیز انتظار بجایی محسوب نشود اما در برنامه ریزی انجام شده آنجا که در مقطع ارشد یک رشته پذیرش دانشجو دارد توقعات از جامعه علمی فرش متفاوت می شود.
سطح نگارش کتابهای فرش که از میان همین اندک منابع تعداد کتابهای علمی و مناسب که زمینه مطالعاتی بوده باشد وجود ندارد و مباحث متعددی بعضا در یک کتاب ارائه می شود که رشته کلام پاره و از انجام مباحث گوناگون سخن گفته می شود. جایگاهی برای نقد کتابهای فرش توسط دانش آموختگان فرش که بتواند آغازی برای زمینه مطالعات دیگر و ممتد باشد ضروری ست.
از طرفی نامتجانس بودن تخصص های غیر مربوطه با فرش باعث می شود کیفیت علمی این رشته کاسته شود. انتظاری که از دانش آموختگان این رشته میرود آن است که با نگرش علمی کاستیها و کمبودهای موجود را دریافته و با احساس مسئولیت نسبت به مهم بودن فرش در اقتصاد و فرهنگ کشور جایگاه مطلوب این رشته تثبیت شود.
بکار گرفتن فارغ التحصیلان فرش در کنار افراد با تجربه علاوه بر انتقال تجربیات گذشته در بقای فرهنگی سنت فرش و ترکیب علم و تجربه فرصت های مهارتی مناسب را برای بهبود مباحث علمی توسط اساتید در دانشگاهها و نیزارتقای علمی این رشته خواهد بود.
تا به امروزه اغلب دانشگاه هایی که فرش تدریس شده از اساتید تجربی که تجربه دیرینه در زمینه های مرتبط با فرش داشته اند استفاده می شده است مدیون بودن دانش آموختگان فرش به این قشر هرگز نادیده گرفته نمی شود. در کنار این موضوع باید این مهم را نیز مد نظر داشته باشیم که حضور فارغ التحصیلان این رشته که شایستگی لازم را دارند در کنار حضور اساتید می تواند ادامه فرصت یادگیری در بازه ی زمانی آینده باشد.
تطبیق مناسب آنچه در کاربردی شدن این رشته در خارج از دانشگاه ضروری ست به همراه انتقال مناسب مفاهیم معنایی در انتقال زمینه های فرهنگی این رشته مهم است. از آنجا که تخصصی شدن علم در جهان امری ست که پاسخ مهمی به بازتاب این نگرش داشته است فرصتی ست تا بتوان از تجربیات موفق در این رشته نیز استفاده نمود.
در گرایش های متفاوت فرش مجددا می توان این سنخیت را عملی نمود. مثلا اغلب دانش آموختگان گرایش رنگرزی دغدغه مقابله برای بیان خود در دانشکاهها را با رشته های مرتبط با نساجی دارند حال کی و چگونه از توانمندیهای ایشان در رشته خود استفاده شود مهم است .
این امر در مورد سایر گرایشها نیز بدیهی ست و یا ارائه دروس نظری که علاوه بر درجه تحصیلی باید تناسب با رشته فرش وجود داشته باشد زمینه ی مناسب علاقه مندیهای دانشجویان فرش را فراهم می آورد
هر چند تا به امروز مشکلات عدیده ای در زمینه فرش وجود داشته است اما می توان این امکان را با برنامه ریزی صحیح و بکار گیری نیروهای جوان در زمینه فرش پایه مهمی را برای این رشته بنا نهاد
 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
 قالی باغ بهشت تبریز ( کراکوو )- امید بنام محقق و نویسنده قالی ايران
 آسیب‌شناسی پژوهش در فرش ایران - داود شادلو-دانشجوی دکترای مطالعات تطبیقی هنر اسلامی
 مبانی تغییر سازمانی - شهدخت رحیم پور
 محمد اخوان و تولد دوباره نقوش فرش فارس - شهدخت رحیم پور
 رشته فرش و دانش آموختگانش - شهدخت رحیم پور
 تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
 «قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
عباس سیاحی و کارگاه رنگرزی سلطان آباد در شیراز - شهدخت رحیم پور
بحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیر نفتی در ایران - شهدخت رحیم پور
جهت دهی خلاقیت و نوآوری در فرش - شهدخت رحیم پور
سنجش وزن پشم - حمید کارگر
آیا میتوان علم مدیریت را با هنر بومی فرش تطبیق داد؟ - شهدخت رحیم پور
فرش دستباف گران نیست - حمید کارگر
تعارف نداریم - برگی از تاریخ فرش ایران (5) - حمید کارگر
باورمندی به تبلیغات / برگی از تاریخ فرش ایران (4) - حمید کارگر
پیشگیری از صدور فرش های معیوب / برگی از تاریخ فرش ایران (3) - حمید کارگر
از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب صنعت فرش دستباف ايران -به قلم مهدی میرزا امینی
از کیک و کوکو و پیتزا تا فرش ایرانی - حمید کارگر
نقدی بر نمایشگاه فرش دستباف تهران -به قلم مهدی میرزا امینی
رسانه ها؛ پشتیبانان حمایت از فرش به عنوان تولیدی ملی
در تبلیغ فرش دستباف شرطی سازی را از یاد نبریم - حمید کارگر
فرش آهنی؛ دست بافته هنرمندان سنقری - ایسنا
مشکل اصلی فرش ایران نبود مدیریت است - عبدالله احراری
تفکر تجاري نبايد بر فرش حاکم باشد - مهندس شیرین صوراسرافیل
نمایش فقر قالیبافان خدمت به آنان نیست - حمید کارگر
فرش دستباف و فرصت هايي که مي سوزند - حمید کارگر
ذينفعان قالی در تصميم گيري‌ها نقشي ندارند - عبدالله احراری
مدرك دانشگاهي فرش اعتبار دارد يا خير؟ - نسترن ابلاغیان
الزام نگاه به رقبا در تجارت جهانی فرش - حمید کارگر
ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟ - حمید کارگر
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
فرش دوروي دويدوخ در20 کشوربازاريابي مي شود
 پايتختي نشسته بر فرش ابريشم
 اگر قصد خريد گبه و گليم داريد
 گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
 روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد
 نکات مهم نمایشگاه بیستم فرش دستباف تهران‌ - عبدالله احراری
 در جست‌و‌جوي چهره اي مطلوب از فرش ايراني -حميد كارگر
 حال و هواي فرش ايران در تعطيلات نو
 چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف
 گپ و گفتي از جنس فرش در راديو اقتصاد
 رنگ را به رخسار فرش دستباف ایرانی بازگردانيم
 هنر تابلو فرش ايران؛ اصيل يا بي‌اصالت - گزارش ايرنا

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو