پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


محمد اخوان و تولد دوباره نقوش فرش فارس - شهدخت رحیم پورمحمد اخوان هنرمند شیرازی با علاقه و ذوق فردی تولیدی متمایز از فرش فارس ارائه داده اند. ایشان به مدت5 سال با تلاش، پشتکار، ذوق و علاقه شخصی سعی در ارائه هنرمندانه ای از نقوش فرش فارس داشته اند. تولیدات فوق العاده آقای اخوان تولد دوباره نقوش فرش فارس اند که با ظرافت، دقت و خلاقیت انجام شده اند. در دیرینگی و کهن بودن قدمت بافت فرش فارس شکی نیست. اما به اقتضای بازار و تقاضای مشتریان بافت نقوش اصیل و کهن این دیار دارای نوسانات متعددی بوده است. آنگونه که گاه حق طراحان و هنرمندان این بخش از جغرافیای وسیع ایران نادیده گرفته شده و گاه تنها به ساده بودن نقوش اشاره می شود و بدتر از آن به سادگی سبک بافت. محمد اخوان هنرمند شیرازی با خلاقیت فردی در بازآفرینی اصالت های نقش و رنگ در فارس تلاش نموده اند. تلاش درخور آقای اخوان، آثار متمایز هنری ست که نیاز به ساماندهی، حمایت و همراهی جامعه فرش دارد. آنجا که ذوق و سلیقه حاکم باشد و تنها بعد اقتصادی فرش مدنظر نباشد فرصتی برای آفرینشگری هنرمندانه است. اخوان نمایشی پویا از اصالت طرح و رنگ و نقش را اجرا نموده است. ماجرا از بحث تولید فرش در اداره بازرگانی شیراز آغازید. در پی این سخنان آقای اخوان میزبان ما در منزلشان بودند. علیرغم اینکه اجازه تصویر برداری از فرش های ایشان را نداشتیم، بافته هایی فوق العاده تمام هویت کهن فرش فارس را در خود نهفته داشتند و چشم هایمان را به دنیای زیبای طرح و رنگ گشودند. ذهن تلاشگر آقای اخوان و مدیریت مسمتر ایشان بانی آنهمه زیبایی اند. فرشهایی پشمی، متراکم و با رنگ های طبیعی که از کارگاه رنگ عباس سیاحی بیرون می آیند معرف هویت و تشخص قالی فارس اند. هراس ایشان از سوء استفاده نقش و رنگی که تلاش شخصی و علاقه ایشان پشتوانه آن بوده است پیشنهادی مبنی بر اینکه ایشان جهت ثبت آثارشان اقدام نمایند و در صورت تولید انبوه برند مشخصی برای فرش هاشان داشته باشند شده است. برای بهبود شرایط فرش ایران و فارس دقت به چنین هنرمندانی توسط مدیریت سطح عالی فرش ایران لازم است. نقوشی که ایشان در ذهن خود پرورانده اند در دستهای بافندگان به فرش فارس هویتی هنرمندانه و اصیل داده و قدردانی از ایشان را شایسته است. آقای اخوان توانایی تولید وسیع و انبوه در صورت بازاریابی و بازارشناسی متناسب فرش را دارند و در این زمینه نیاز به حمایت های لازم از ایشان است چرا که سبک تولید فرش ایشان توان رقابت پذیری را دارد. انتظار ایشان با روحیه ای هنرمندانه آن است که ابتدا همکاری های لازم برای ثبت آثارشان صورت گیرد تا بدون نگرانی از کپی برداری و اجرای کارهایشان بتوانند آثارشان را در معرض دید همگان قرار دهند.محمد اخوان و تولد دوباره نقوش فرش فارس - شهدخت رحیم پور

محمد اخوان هنرمند شیرازی با علاقه و ذوق فردی تولیدی متمایز از فرش فارس ارائه داده اند. ایشان به مدت5 سال با تلاش، پشتکار، ذوق و علاقه شخصی سعی در ارائه هنرمندانه ای از نقوش فرش فارس داشته اند. تولیدات فوق العاده آقای اخوان تولد دوباره نقوش فرش فارس اند که با ظرافت، دقت و خلاقیت انجام شده اند.
در دیرینگی و کهن بودن قدمت بافت فرش فارس شکی نیست. اما به اقتضای بازار و تقاضای مشتریان بافت نقوش اصیل و کهن این دیار دارای نوسانات متعددی بوده است. آنگونه که گاه حق طراحان و هنرمندان این بخش از جغرافیای وسیع ایران نادیده گرفته شده و گاه تنها به ساده بودن نقوش اشاره می شود و بدتر از آن به سادگی سبک بافت.
محمد اخوان هنرمند شیرازی با خلاقیت فردی در بازآفرینی اصالت های نقش و رنگ در فارس تلاش نموده اند. تلاش درخور آقای اخوان، آثار متمایز هنری ست که نیاز به ساماندهی، حمایت و همراهی جامعه فرش دارد.
آنجا که ذوق و سلیقه حاکم باشد و تنها بعد اقتصادی فرش مدنظر نباشد فرصتی برای آفرینشگری هنرمندانه است. اخوان نمایشی پویا از اصالت طرح و رنگ و نقش را اجرا نموده است. ماجرا از بحث تولید فرش در اداره بازرگانی شیراز آغازید. در پی این سخنان آقای اخوان میزبان ما در منزلشان بودند. علیرغم اینکه اجازه تصویر برداری از فرش های ایشان را نداشتیم، بافته هایی فوق العاده تمام هویت کهن فرش فارس را در خود نهفته داشتند و چشم هایمان را به دنیای زیبای طرح و رنگ گشودند. ذهن تلاشگر آقای اخوان و مدیریت مسمتر ایشان بانی آنهمه زیبایی اند. فرشهایی پشمی، متراکم و با رنگ های طبیعی که از کارگاه رنگ عباس سیاحی بیرون می آیند معرف هویت و تشخص قالی فارس اند. هراس ایشان از سوء استفاده نقش و رنگی که تلاش شخصی و علاقه ایشان پشتوانه آن بوده است پیشنهادی مبنی بر اینکه ایشان جهت ثبت آثارشان اقدام نمایند و در صورت تولید انبوه برند مشخصی برای فرش هاشان داشته باشند شده است.
برای بهبود شرایط فرش ایران و فارس دقت به چنین هنرمندانی توسط مدیریت سطح عالی فرش ایران لازم است. نقوشی که ایشان در ذهن خود پرورانده اند در دستهای بافندگان به فرش فارس هویتی هنرمندانه و اصیل داده و قدردانی از ایشان را شایسته است. آقای اخوان توانایی تولید وسیع و انبوه در صورت بازاریابی و بازارشناسی متناسب فرش را دارند و در این زمینه نیاز به حمایت های لازم از ایشان است چرا که سبک تولید فرش ایشان توان رقابت پذیری را دارد.
انتظار ایشان با روحیه ای هنرمندانه آن است که ابتدا همکاری های لازم برای ثبت آثارشان صورت گیرد تا بدون نگرانی از کپی برداری و اجرای کارهایشان بتوانند آثارشان را در معرض دید همگان قرار دهند.
 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
 قالی باغ بهشت تبریز ( کراکوو )- امید بنام محقق و نویسنده قالی ايران
 آسیب‌شناسی پژوهش در فرش ایران - داود شادلو-دانشجوی دکترای مطالعات تطبیقی هنر اسلامی
 مبانی تغییر سازمانی - شهدخت رحیم پور
 محمد اخوان و تولد دوباره نقوش فرش فارس - شهدخت رحیم پور
 رشته فرش و دانش آموختگانش - شهدخت رحیم پور
 تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
 «قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
عباس سیاحی و کارگاه رنگرزی سلطان آباد در شیراز - شهدخت رحیم پور
بحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیر نفتی در ایران - شهدخت رحیم پور
جهت دهی خلاقیت و نوآوری در فرش - شهدخت رحیم پور
سنجش وزن پشم - حمید کارگر
آیا میتوان علم مدیریت را با هنر بومی فرش تطبیق داد؟ - شهدخت رحیم پور
فرش دستباف گران نیست - حمید کارگر
تعارف نداریم - برگی از تاریخ فرش ایران (5) - حمید کارگر
باورمندی به تبلیغات / برگی از تاریخ فرش ایران (4) - حمید کارگر
پیشگیری از صدور فرش های معیوب / برگی از تاریخ فرش ایران (3) - حمید کارگر
از وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب صنعت فرش دستباف ايران -به قلم مهدی میرزا امینی
از کیک و کوکو و پیتزا تا فرش ایرانی - حمید کارگر
نقدی بر نمایشگاه فرش دستباف تهران -به قلم مهدی میرزا امینی
رسانه ها؛ پشتیبانان حمایت از فرش به عنوان تولیدی ملی
در تبلیغ فرش دستباف شرطی سازی را از یاد نبریم - حمید کارگر
فرش آهنی؛ دست بافته هنرمندان سنقری - ایسنا
مشکل اصلی فرش ایران نبود مدیریت است - عبدالله احراری
تفکر تجاري نبايد بر فرش حاکم باشد - مهندس شیرین صوراسرافیل
نمایش فقر قالیبافان خدمت به آنان نیست - حمید کارگر
فرش دستباف و فرصت هايي که مي سوزند - حمید کارگر
ذينفعان قالی در تصميم گيري‌ها نقشي ندارند - عبدالله احراری
مدرك دانشگاهي فرش اعتبار دارد يا خير؟ - نسترن ابلاغیان
الزام نگاه به رقبا در تجارت جهانی فرش - حمید کارگر
ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟ - حمید کارگر
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
فرش دوروي دويدوخ در20 کشوربازاريابي مي شود
 پايتختي نشسته بر فرش ابريشم
 اگر قصد خريد گبه و گليم داريد
 گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
 روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد
 نکات مهم نمایشگاه بیستم فرش دستباف تهران‌ - عبدالله احراری
 در جست‌و‌جوي چهره اي مطلوب از فرش ايراني -حميد كارگر
 حال و هواي فرش ايران در تعطيلات نو
 چالش‌هاي فراروي هنر- صنعت فرش دستباف
 گپ و گفتي از جنس فرش در راديو اقتصاد
 رنگ را به رخسار فرش دستباف ایرانی بازگردانيم
 هنر تابلو فرش ايران؛ اصيل يا بي‌اصالت - گزارش ايرنا

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو