گزارش مکتوب ... واکاوي صنعت فرش بافي در قم

2009.12.04

88/9/11 - قم / واحد مرکزي خبر
" فرش ابريشمـي قم " از نفيس ترين انواع فرش هاي دستباف دنيا و از مهمترين کالاهـاي صادراتـي کشـور محسوب مي شود که در چند سال گذشته به علت نبود رقابت با ديگر توليدکنندگان جهاني با رونـد نزولـي در صادرات روبروست .
    حسن جمشيدي ها رئيس سازمان بازرگاني استان قم ، فرش ابريشم قم را به لحاظ کيفيت ، تنـوع رنگ و طرح جزو بهترين فرش هاي دستباف مي داند ومي گويد نفيس ترين بافته هاي فرش ابريشمي مختص به استان قـم است و در مقايسه با فرش ساير استان ها ، از شاخص و کيفيت بالايي برخوردار است .
    او ، با بيان اينکه هم اکنون 95 درصد فرش استان به خارج از کشور صادر مي شود عمده ترين متقاضيان فرش ابريشم قم را از کشورهاي اروپايي ، آمريکا ، ژاپن و کانادا دانست .
    جمشيدي ها ، رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و سرايت آن به فرش استان و کمبود نقدينگي را در توليـد از عمده ترين مشکلات توليد و توسعه صادرات فرش مي داند و مي گويد سازمان بازرگاني درپي ايجـاد بازاري مشخص براي فرش است تا از اين طريق سرمايه و سود بيشتري نصيب بافندگان قالي شود .
    رئيس سازمان بازرگاني استان ، با اشاره به اينکه بايد يکسري اقدامات مناسب و لازم جهت بازاريابي فرش انجام پذيرد تصريح کرد سليقه يابي مصرف کننده قبل از اقدام به هر نوع توليد به عنوان ضرورتي در بهبـود وضـع کمي و کيفي صادرات فرش در قم محسوب مي شود علاوه بر آن توجه به توليد، مشتري مداري و رقابت درکنار يکديگر مي تواند موجب رونق فرش استان شود .
    جمشيدي ها همچنين اظهارداشت جايزه صادراتي درگذشته سه درصد بوده که اکنون به پنج درصـد افـزايش يافته و اين درحاليستکه چنين رقمي نمي تواند خسارت توليد و صادرات فرش را جبران کند .
    او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص آموزش و ارتقاء تخصص بافندگان فرش استان مي گويد از چهار سال گذشته تاکنون60 دوره آموزش بهبافي فرش در روستاها ، بخش ها و شهر قم برگزار کرده ايم و تا پايان امسال هم 15دوره آموزشي ديگر برگزار خواهد شد .
    جمشيدي ها بااشاره به اين نکته که حدود 40 هزار نفر در قم بصورت مستقيم و غيرمستقيم از راه توليد فرش امرار معاش مي کنند گفت حدود هفت هزارنفر از قالي بافان استان عضو بيمه تامين اجتماعـي هستنـد و ساير افراد هم زيرپوشش کميته امداد امام خميني و با ساير نهادها مي باشند .
    اين درحاليستکه غلامرضا اخوان رئيس اتحاديه توليدکنندگان فرش دستباف قم مي گويد کمبـود نقدينگي از مهمترين مشکلات توليدکنندگان فرش است .
    او ابراز اميدواري مي کند اين نقيصه با کمک دولت و با اهتمام مسولان مرتفع شود .
    اخوان بابيان اينکه قيمت تمام شده بافت فرش در ايران در مقايسه با کشورهاي رقيب بيشتر است گفت اگرچه فرش ابريشم قم داراي اصالت است اما قيمت بالاي تمام شده فرش موجب شده تا فروش آن در خارج از کشور کاهش يابد .
    او کمک دولت را در اين خصوص خواستار شد و گفت درصورتيکه دولت با ارائه راهکاري نسبت به کاهش هزينه هاي بافت فرش، توليدکنندگان را ياري کند مي توان به ارتقاء جايگاه فرش قم در بازارهاي جهاني اميدوار بود .
    اخوان ، طرح ها و نقشه هاي فرش ابريشم قم را منحصر به فرد دانست و گفت اگر نقشه هاي فرش ثبت جهاني شوند کمک خوبي به توليدکنندگان فرش در قم خواهدشد .
    ابوالفضل رجبيان رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرش استان هم دراين خصوص مي گويد پارسال توليدات فرش به نصف کاهش يافت يعني از حدود 30 هزار مترمربع به 15 هزار مترمربع رسيدکه 95 درصدآن فرش ابريشم و پنج درصد آن کلک است .
    او افزود ارزش صادرات فرش قم هم پارسال حدود 10 درصد کل کشور يعني 45 تا 50 ميليون دلار بود .
    رجبيان ، با بيان اينکـه در سال 73 ميزان صادرات فرش کل کشور حدود يک ميليارد دلار بوده و هم اکنون به نصف رسيده است گفت وجود رقبايي مانند هند و چين، تبليغات نادرست و غيرعلمي، بازاريابي نامناسب ، تورم داخل کشور و رکود جهان از علل کاهش توليد و صادرات فرش قم است .
    غلامرضا مهپور 65 سالـه که بيش از 40 سـال سابقه کار در توليـد فرش دارد در اين خصـوص گفت بافنـده توليدکننده و صادرکننده سه رکن اصلي در بازار فرش است که اگر يکي از اين ارکان دچـار مشکل شوند بازار فرش تحت تاثير قرار مي گيرد .
    او افزود توليد فرش بايد مطابق سلايق مشتري با بهترين مواد و بيشترين دقت انجام شـود تا همچنـان فرش قم در جهان بدون رقيب ازنظر کيفيت باشد .
    بنابراين اينگونه مي توان نتيجه گيـري کرد که براي رهايي از مشکلات کنوني در عرصه توليد و صادرات فرش بايد اقدامات جدي و ريشه اي صورت پذيرد ازجمله ايجاد صندوق حمايت از توليدکنندگان ، ثبت علائم تجاري روي فرش براي جلوگيري از سوءاستفاده رقبا ، جايگزيني تجارت الکترونيک بجـاي تجارت سنتـي به منظـور افزايش توان در بازاريابي و رقابت ، تعريف حداقل هاي استاندارد فرش براي جلوگيري از کاهش کيفيت ، ارزش واقعي فرش ابريشم قم مشخص شود تا جايزه صادراتي بصورت منطقي محاسبه شود ودرنهايت سياست گذاري برنامه ريزي و ارائه راهکارهاي نوين براي توسعه صنعت فرش استان ، مي تواند موجب رشد، رونق و توسعه اين صنعت شود .
  همچنين در اين باره بخوانيد:

本文へジャンプ
`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتحاديه فرش دستبافت ايران

در ژاپن

جناب آقای سید عباس عراقچی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران–ژاپن -توکیو