2011.04.04


كاهش قيمت تمام شده قالي ضروري است!


عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


درادامه يادداشت فلك را سخت بشكافيم و طرحي نو در اندازيم ،توجه فعالان فرش را به ضرورت كاهش قيمت تمام شده فرش دستباف جلب مي نمايم،يقينا" منظورم ازكاهش قيمت تمام شده فرش دستمزد بافندگان نيست بلكه در فرآيند توليد فرش گلوگاههايي وجود دارد كه با كنترل و بازنگري در آنها ميتوان تا حدود قابل توجهي قيمت فرش دستباف را كاهش داد.متولي فرش ايران در نامين نقدينگي ارزان قيمت براي فعالان فرش ميتواند نقش بسزايي داشته وميتواند با استفاده از آيين نامه تسهيلات يارانه دار سهم موثري در كاهش هزينه هاي توليد داشته باشد،امر مهمي كه تا كنون مركز از آن غافل مانده و در مقام متولي فرش ايران نتوانسته از منافع توليدكنندگان دفاع نمايد ( هم اكنون توليد كنندگان فرش از تسهيلات نسبتا" گران قيمت 12 تا 14 در صد استفاده مي نمايند )،ماليات بر ارزش افزوده نهاده هاي توليد نيز از ديگر عوامل افزايش قيمت تمام شده فرش است كه متاسفانه دراين مورد نيز هنوز مركز نتوانسته اقدام منجربه نتيجه اي مثبت انجام دهد!به ديگر سخن تنها بدليل عدم اقتدار و پيگيري موثر مركز، توليد كننده فرش مجبور به پرداخت 10 در صد هزينه هاي اضافي توليد فرش مي باشد(7% اضافه سود تسهيلات دريافتي+3%ماليات بر ارزش افزوده نهاده هاي توليد)
مهمترين عامل موثربر كاهش قيمت تمام شده فرش افزايش بهره وري عوامل توليداست،موضوع مهمي كه بايد در ذهن توليدكنندگان فرش همواره باقي باشد!
تخصصي نمودن و حرفه اي شدن فعاليتهاي توليدي نيازمند تقسيم كار است،اگر ميخواهيد توليدكننده خوبي باشيد ساير فعاليتها را به اشخاص ديگر واگذار نماييد! اينكه خود راسا" اقدام به طراحي و تهيه مواد اوليه و رنگرزي و دهها فعاليت مرتبط با فرش نماييد شما را به پراكنده كاري كشانده و نهايتا" از فعاليت اصلي باز خواهيد ماند!لذا يك رسته كاري را انتخاب و در همان رسته كاري به فعاليت كمي و كيفي حداكثري بپردازيد،اگرتوليد كننده فرش هستيد مواداوليه خودرا از منابع مطمئن در زمان مناسب حداقل براي يك دوره توليد فراهم نماييد،براي رنگرزي آن از مطلوبترين وكيفي ترين كارگاههاي موجود رنگرزي استفاده نموده و تمامي كارگاههاي قاليبافي خود را حداكثر در سطح يك دهستان يا بخش مستقر نماييد تا هزينه هاي نظارت و كنترل شما به حداقل كاهش يابد،دوره توليد را باانجام تشويقات و ايجاد انگيزه در بين بافندگان به حداقل كاهش دهيد ، از گزينش بافندگان غير حرفه اي حتي الامكان خودداري نماييد!
با يك بازنگري ساده درفعاليتهاي كاري خود خواهيدتوانست به مقدار قابل توجهي ازهزينه هاي توليد كاسته و يا حداقل سهم هزينه هاي ثابت را براي هر واحد توليد فرش كاهش دهيد
دراين رابطه باز هم سخن خواهيم گفت اما اگر توليدكنندگان تمايل به انجام مشاوره داشته باشند ميتوانند از طريق همين سايت يا پست الكترونيك مكاتبه تا حتي المقدور به آنان خدمات مشورتي ارائه گردد


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو