2011.03.08


احترام به پيش كسوتان ضامن تداوم حضور آبرومندانه قالي ايراني در زندگي مردم جهان است!عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

مركزملي فرش ايران در اقدامي مثبت و جالب توجه طي مراسمي از تعدادي از پيشكسوتان فرش تقدير مي نمايد ( درهمين لحظاتي كه اين يادداشت درحال نوشتن است اين مراسم نيز در تهران در حال اجراست)،قدرداني از اساتيد و آنان كه عمري را در رسته هاي مختلف فرش ايران به تلاش كوشش پرداخته اند به نسبت ساير حرف از اهميت مضاعفي برخوردار است، چرا كه دردنياي قاليبافي ايران بخش قابل توجهي ازتجربيات درسينه هاي اين عزيزان باقي است و در هيچ جايي ثبت نشده و حتي ممكن است بدليل اشتغال فرزندان آنان در حرفه ديگري سينه به سينه منتقل نشده باشد لذا بايد اين سرمايه بزرگ نيروي انساني را بهر طريق ممكن حفظ نمود،از طرف ديگر عدم انجام مراسم تقدير ازپيشكسوتان در دهه هاي اخير و ازاين هم فراتر فقر و تنگدستي بسياري از هنرمندان پيش كسوت رسته هاي مختلف فرش در سنين پيري خاطره بدي را از آخر و عاقبت قاليبافي و طراحي و...دراذهان باقي گذاشته ،برطرف نمودن اين ذهنيت منفي نيازمند تلاش وكوشش بيشتر براي جبران گذشته از طرف مركز ملي فرش ايران،سازمان ميراث فرهنگي و ....،پژوهشكده هنرهاي سنتي،مراكز آموزش عالي ،تشكلهاي فرش و آحاد جامعه فرش ايران است!
اما قدرداني و حفظ منزلت و جايگاه پيش كسوتان قالي ايراني نيازمند فرهنگ و عزم ملي است و صرفا" با يك جلسه مشكل حل نمي شود ونيازمند انجام اقدامات همه جانبه است اگر مقامات استاني و مسئولين تشكلها و جامعه فرش هراستان به ملاقات عزيزاني هماننداستاد ششكلاني وامثالهم درساير استانهاكه ماههاست دربستر بيماري هستند بروند و حداقل جوياي احوال آنان شوند،
اگرامثال بزمي وذريه حبيب تبريزي...درمشهد وامثالهم در سايراستانها.براي بيان تجربيات خود به محافل علمي و تصميم گير و تصميم ساز معرفي شوند و ......
اگر بخشي از بودجه پژوهشي مركزملي فرش ايران به گردآوري شرح حال و احوال پيش كسوتان اختصاص يابد وحداقل تجربيات هركدام از آنان ثبت و ضبط گردد وبراي انجام اين مهم از جوانان دانشجوي فرش بهره گرفته شود ....
اگررييس بازرگاني استان در هر سال يكبار برنامه ديدار با پيش كسوتان فرش استان داشته باشد و ضمن گزارشي ازعملكرد سازمان از آنان نظر خواهي نمايد و بااينكار خودقلب آنان را به تسخير خود در آورد.........
اگر روابط عمومي سازمان بازرگاني استانها باهمكاري صداو سيما و رسانه هاي گروهي ديگردرب منزل اين عزيزان را بصدا در آورده و شرح فعاليتهاي آنان به اطلاع همگان برسد.........
اگرتشكلهاي فرش در هر استان به انحاي مختلف نام و ياد اين عزيزان را حرمت نهاده وحداقل از آنان به نيكي يادبرده شود ...........
اگر پژوهشكده هنرهاي سنتي و وزارت ارشاداسلامي در اداي وظيفه خود ميني بر ارزشيابي تجربيات هنرمندان و پيش كسوتان و اهداي مدارك معادل جديت بيشتري بخرج دهند ...........
اگر صندوق حمايت از هنرمندان پيشكسوت دربرقراري مستمري اندكي به معيشت آنان كمك نمايد....
آري احترام به عزيزان پيشكسوت نيازمند عزم ملي است ،اكنون كه مركز ملي فرش اين موضوع را طرح نموده هر كس از هر طريقي مي تواند به انجام اين مهم كمك نمايد و هر كدام از ما بايد بدانيم بدون ارج نهادن به پيش كسوتان فرش ،اين هنر صنعت از آينده مطلوبي برخوردار نخواهد بود ،يقينا " هريك از جوانان و آيندگان در هنگام انتخاب شغل نيم نگاهي به زندگي و ميزان محبوبيت و توجه جامعه به پيشكسوتان خواهند داشت و اگر شاهد بي توجهي به آنان باشند به سمت فرش نيامده واندك اندك فرش ايراني نيروهاي خلاق و كار آفرين خود را از دست خواهد داد.
سخن آخراينكه بقول مرحوم عربزاده تا افراد در قيدحيات هستند از زحمات آنان قدرداني نماييم!مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو