پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر
فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر

2015.08.05
فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر پپنجمين جشنواره فرش برتر با هدف آشنايی متقاضيان با فرش‌های اصيل و مرغوب و همچنين تشويق و ترغيب توليدکنندگان و فروشندگان به توليد و عرضه فرش‌های با کيفيت و الگو سازی برای توليد فرش همزمان با نمايشگاه بيست و چهارم با همکاری انجمن علمی فرش ايران برگزار می شود. علاقه‌مندان می‌توانند در صورت تمايل به شرکت در اين جشنواره، پس از مطالعه شرايط و ضوابط شرکت در مسابقه نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام کرده و مشخصات آثار منتخب خود را در قالب فرم‌ پيوست و مطابق برنامه زمان¬‌بندی به نشانی دبيرخانه پنجمين جشنواره فرش برتر ارسال کنند. بخش‌های مسابقه اين دوره از مسابقه در دو گروه کلی "فرش‌های معاصر" در محورهای هشت‌گانه و "فرش‌های قديمی" در محورهای چهار‌گانه زير برگزار خواهد شد. لذا شرکت کنندگان بايد فرش‌های ارسالی خود را در يکی از بخش‌های ذيل به دبيرخانه جشنواره معرفی کنند: محور گروه فرش‌های معاصر (فرش‌های زير 40 سال) گروه فرش‌های قديمی (فرش‌های بالای 40 سال) 1 فرش‌های عشايری کلاسيک فرش‌های عشايری کلاسيک 2 فرش گبه عشايری فرش گبه عشايری 3 فرش روستايی فرش روستايی 4 فرش‌های کلاسيک شهری باف کمتر از 54 گره در ده سانتی متر فرش‌های کلاسيک شهری باف 5 فرش‌های کلاسيک شهری باف بين 54 تا 77 گره در ده سانتی متر 6 فرش‌های کلاسيک شهری باف بيشتر از 77 گره در ده سانتی متر 7 فرش‌های تمام ابريشم 8 ساير : ( مدرن ، زربافت ، تصويری و ... ) با تشخيص هييت داوران بديهی است فرش‌هايی که در فرم اظهار نامه گروه و بخش آن مشخص نباشد پذيرفته نخواهند شد. همچنين هر شرکت کننده مجاز است در هريک از گروه‌های دوازده‌گانه تا سه تخته فرش را ارائه کنند. شرايط ارسال فرش‌ها هريک از فرش‌ها علاوه بر اين که بايد در يکی از گروه‌های مسابقه معرفی شود، لازم است شرايط زير را دارا باشد تا به بخش نهايی مسابقه راه يابد: الف) بايد مراحل تکميلی فرش‌ها انجام شده باشد (شامل عمليات شستشو، شيرازه، پرداخت) ب) فرش‌ها هيچ گونه تقلبی در بافت نداشته باشند ( شامل بی گره بافی، جفتی بافی، چند چين يک پود و ...) ج) در مواد اوليه فرش‌های ارسالی پشم دباغی شده و الياف مصنوعی استفاده نشده باشد. - دبيرخانه جشنواره از پذيرش فرش‌هايی که شرايط بالا را نداشته باشند معذور خواهد بود. مقررات شرکت در جشنواره ستاد برگزاری جشنواره اجازه دارد از فرش‌های ارسالی عکاسی کرده و در کتاب جشنواره با نام و مشخصات صاحب فرش چاپ کند. ستاد جشنواره اجازه دارد بسته به فضای نمايشگاهی جشنواره، آثار منتخب و کانديدای هر بخش را به مدت يک هفته در معرض ديد عموم طبق زمانبندی جشنواره قرار دهد. پس از اتمام نمايشگاه فرش‌ها به صاحبان آن‌ها برگشت داده می‌شود و در صورت عدم تحويل فرش‌ها در تاريخ مقرر مسئوليتی متوجه ستاد جشنواره نخواهد بود. تا حد امکان ارائه دهنده فرش می بايست مشخصات عوامل توليد ( طراح، رنگرز، بافنده، توليد کننده و ... ) را در فرم اظهار نامه قيد نمايد. شرکت کننده با امضای اظهارنامه، مسئوليت صحت مطالب اظهار شده را قبول نموده و در صورت اثبات خلاف آن، فرش ارائه شده از مسابقه خارج خواهد شد و هيچگونه اعتراضی به تشخيص هيئت داوران قابل قبول نخواهد بود. شرکت کننده با امضای اظهار نامه کليه قوانين و مقررات جشنواره را پذيرفته و در صورت عدم انتخاب فرش ارائه شده حق اعتراض نخواهد داشت. تکميل و تحويل فرم اظهار نامه به معنی پذيرش مقررات جشنواره است. زمانبندی جشنواره تکميل و تحويل فرم شرکت در مسابقه از تاريخ 10/5/94 تحويل فرش‌ها از تاريخ 30/5/94 تا ساعت 14 روز 31/5/94 انتخاب آثار راه يافته به مسابقه 31/5/1394 شروع نمايشگاه 1/6/1394 داوری نهايی از 1/6/94 تا 3/6/94 برگزاری مراسم معرفی فرش‌های برتر و اهدای جوايز 4/6/1394از ساعت 14 تا 16 پايان نمايشگاه آثار 7/6/1394 بازگرداندن فرش‌های نمايشگاه از ساعت 13 روز هفتم شهريور. دبيرخانه جشنواره نشانی: تهران، سعادت آباد، ميدان کاج، خيابان کيان 13، بعد از تقاطع اول، پلاک 15، مرکز ملی فرش، طبقه چهارم، دبيرخانه پنجمين جشنواره فرش برتر محل تحويل فرش‌ها: تهران- نمايشگاه بين المللی تهران ، سالن 19 (شرکت سهامی فرش ايران) فکس: 02189775534 - 02142693319 تلفن:02122367030 پيامک: 9830002581003300 دانلود فراخوان دانلود فرم شرکت در مسابقهفراخوان پنجمين جشنواره فرش برترپنجمين جشنواره فرش برتر با هدف آشنايی متقاضيان با فرش‌های اصيل و مرغوب و همچنين تشويق و ترغيب توليدکنندگان و فروشندگان به توليد و عرضه فرش‌های با کيفيت و الگو سازی برای توليد فرش همزمان با نمايشگاه بيست و چهارم با همکاری انجمن علمی فرش ايران برگزار می شود.
علاقه‌مندان می‌توانند در صورت تمايل به شرکت در اين جشنواره، پس از مطالعه شرايط و ضوابط شرکت در مسابقه نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام کرده و مشخصات آثار منتخب خود را در قالب فرم‌ پيوست و مطابق برنامه زمان¬‌بندی به نشانی دبيرخانه پنجمين جشنواره فرش برتر ارسال کنند.
بخش‌های مسابقه
اين دوره از مسابقه در دو گروه کلی "فرش‌های معاصر" در محورهای هشت‌گانه و "فرش‌های قديمی" در محورهای چهار‌گانه زير برگزار خواهد شد. ل

 اين دوره از مسابقه در دو گروه کلی "فرش‌های معاصر" در محورهای هشت‌گانه و "فرش‌های قديمی" در محورهای چهار‌گانه زير برگزار خواهد شد. لذا شرکت کنندگان بايد فرش‌های ارسالی خود را در يکی از بخش‌های ذيل به دبيرخانه جشنواره معرفی کنند:

محور

گروه فرش‌های معاصر

(فرش‌های زير 40 سال)

گروه فرش‌های قديمی

(فرش‌های بالای 40 سال)

1

فرش‌های عشايری کلاسيک

فرش‌های عشايری کلاسيک

2

فرش گبه عشايری

فرش گبه عشايری

3

فرش روستايی

فرش روستايی

4

فرش‌های کلاسيک شهری باف کمتر از 54 گره در ده  سانتی متر

فرش‌های کلاسيک شهری باف

5

فرش‌های کلاسيک شهری باف بين 54 تا 77 گره در ده سانتی متر

 

6

فرش‌های کلاسيک شهری باف بيشتر از 77 گره در ده  سانتی متر

7

فرش‌های تمام ابريشم

8

ساير : ( مدرن ، زربافت ، تصويری و ... ) با تشخيص هييت داوران

 

بديهی است فرش‌هايی که در فرم اظهار نامه گروه و بخش آن مشخص نباشد پذيرفته نخواهند شد. همچنين هر شرکت کننده مجاز است در هريک از گروه‌های دوازده‌گانه تا سه تخته فرش را ارائه کنند.

 


شرايط ارسال فرش‌ها
هريک از فرش‌ها علاوه بر اين که بايد در يکی از گروه‌های مسابقه معرفی شود، لازم است شرايط زير را دارا باشد تا به بخش نهايی مسابقه راه يابد:
الف) بايد مراحل تکميلی فرش‌ها انجام شده باشد (شامل عمليات شستشو، شيرازه، پرداخت)
ب) فرش‌ها هيچ گونه تقلبی در بافت نداشته باشند ( شامل بی گره بافی، جفتی بافی، چند چين يک پود و ...)
ج) در مواد اوليه فرش‌های ارسالی پشم دباغی شده و الياف مصنوعی استفاده نشده باشد.
- دبيرخانه جشنواره از پذيرش فرش‌هايی که شرايط بالا را نداشته باشند معذور خواهد بود.
مقررات شرکت در جشنواره
ستاد برگزاری جشنواره اجازه دارد از فرش‌های ارسالی عکاسی کرده و در کتاب جشنواره با نام و مشخصات صاحب فرش چاپ کند.
ستاد جشنواره اجازه دارد بسته به فضای نمايشگاهی جشنواره، آثار منتخب و کانديدای هر بخش را به مدت يک هفته در معرض ديد عموم طبق زمانبندی جشنواره قرار دهد.
پس از اتمام نمايشگاه فرش‌ها به صاحبان آن‌ها برگشت داده می‌شود و در صورت عدم تحويل فرش‌ها در تاريخ مقرر مسئوليتی متوجه ستاد جشنواره نخواهد بود.
تا حد امکان ارائه دهنده فرش می بايست مشخصات عوامل توليد ( طراح، رنگرز، بافنده، توليد کننده و ... ) را در فرم اظهار نامه قيد نمايد.
شرکت کننده با امضای اظهارنامه، مسئوليت صحت مطالب اظهار شده را قبول نموده و در صورت اثبات خلاف آن، فرش ارائه شده از مسابقه خارج خواهد شد و هيچگونه اعتراضی به تشخيص هيئت داوران قابل قبول نخواهد بود.
شرکت کننده با امضای اظهار نامه کليه قوانين و مقررات جشنواره را پذيرفته و در صورت عدم انتخاب فرش ارائه شده حق اعتراض نخواهد داشت.
تکميل و تحويل فرم اظهار نامه به معنی پذيرش مقررات جشنواره است.
زمانبندی جشنواره
تکميل و تحويل فرم شرکت در مسابقه از تاريخ 10/5/94
تحويل فرش‌ها از تاريخ 30/5/94 تا ساعت 14 روز 31/5/94
انتخاب آثار راه يافته به مسابقه 31/5/1394
شروع نمايشگاه 1/6/1394
داوری نهايی از 1/6/94 تا 3/6/94
برگزاری مراسم معرفی فرش‌های برتر و اهدای جوايز 4/6/1394از ساعت 14 تا 16
پايان نمايشگاه آثار 7/6/1394
بازگرداندن فرش‌های نمايشگاه از ساعت 13 روز هفتم شهريور.

دبيرخانه جشنواره
نشانی: تهران، سعادت آباد، ميدان کاج، خيابان کيان 13، بعد از تقاطع اول، پلاک 15، مرکز ملی فرش، طبقه چهارم، دبيرخانه پنجمين جشنواره فرش برتر
محل تحويل فرش‌ها: تهران- نمايشگاه بين المللی تهران ، سالن 19 (شرکت سهامی فرش ايران)
فکس: 02189775534 - 02142693319
تلفن:02122367030
پيامک: 9830002581003300
دانلود فراخوان
دانلود فرم شرکت در مسابقه
 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
تابلو فرش فیض الله صفدرزاده حقیقی - بارگاه امام رضا در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی
آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محمد شریعتمداری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران شد ‏
فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر ‏
عرض تسلیت به مناسبت ضایعه درگذشت مادر محترم آقای حمید اسحاقی ‏
سومین مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف ایران
مانع هجوم فرش ماشینی شویم
کتاب «شناخت فرش دستباف یزد» منتشر شد
شهرزاد امین شیرازی به عنوان سرپرست موزه فرش منصوب شد
فراخوان طرح هاي پژوهشي سال 1394‏‏
نمایشگاه فرش دستباف در شینینگ چین گشایش یافت
جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر فرش دستباف ايران
نمایش گنجینه‌های نهان شاهکار به یاد ماندنی دیگر از استاد تورج ژوله در موزه فرش
نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در زنجان
مستند "قالی آذربایجان" نقد و بررسی شد
سخنرانی امید بنام، محقق و نویسنده مستند قالی آذربایجان در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
سخنرانی عبدالله احراری ، کارشناس و پژوهشگر فرش در نشست مجموعه مستند قالی آذربایجان در موزه فرش
رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران
مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نقد و بررسی می شود
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی ‌
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران ‌
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو