پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران


2015.08.23
فرش، پرچم ایران است در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف کشور قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور از اهمیت، موقعیت و زیباشناسی هنر-صنعت فرش دستباف ایران را بررسی کرد و آن را نمادی از یک خانواده ایرانی دانست. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف در سخنان خود گفت: «تصویرگری در کشور ما به رغم ممانعت های همیشگی توانسته است در سه عرصه خود را به خوبی نشان دهد. نخستین این ها کاشی کاری است که مانند آن در جهان وجود ندارد و در خدمت مذهب در ایران بوده است. دومین تجربه تصویرگرایی ما، مینیاتور است که آن هم در خدمت خواص جامعه قرار داشته دارد. اما سومین هنر که از بین این سه مورد تنها هنر به شدت مردمی است که راه به جهان پیدا کرد و معرف فرهنگ و هنر این کشور است، هنر-صنعت فرش در ایران است.» صادقی این هنر-صنعت را از دیگر هنرها کاربردی تر دانست و گفت: «هنر-صنعت فرش دستباف زندگی اقتصادی بسیاری از مردم را تأمین می کند. فرش در تمام زندگی مردم جایگاه بالایی دارد و در چادر، سفره، نمکدان، خورجین و کف پوش آنان دیده می شود. ابعاد وجودی فرش تمام سطوح جامعه را نه تنها مردم شهر بلکه عشایر و روستا نشینان را نیز در برگرفته است.» این هنرمند کشور، نقش اقتصادی فرش را سازنده خواند و خبر داد: «در استان کردستان چند 10 هزار بافنده داریم که سالیانه 50 هزار متر فرش می بافند. این یک کمک اقتصادی فوق العاده به خانواده های شهری و روستایی است و اطلاع داریم که نصف این بافندگان در روستاها هستند و از همین رو نقش مکمل در اقتصاد را داراست.» صادقی فرش را دارای نقشی چندگانه و نماد قداست در خانواده ایرانی دانست و عنوان کرد: «در گذشته ما به قداست خیلی بیشتر از الان اعتقاد داشتیم. از همان سردر قوسی که مظهر فرهنگ آسمانی و ایزدمهری است، وارد می شدیم، با آجرهایی که اشعه های خورشید را در خود جا می دادند وارد هشتی می شدیم و باز هم در شکل دوار و منحنی آن تطهیر می شدیم. به قول مرحوم شریف زاده بیرون، فضای نامقدس بود و دورن فضایی مقدس. از آن مقدس تر فرش بود. من جز در سالیان اخیر در تهران هرگز ندیدم کسی با کفش روی فرش راه رود. فرش به علت طراحی حیرت انگیزی که دارد فراتر از تزئین است و به دلیل قدرت طراحی و تمثیل هایی که در آن هست و بازگشایی معانی تجریدی آن جز برای اهل فن بسیار مشکل است. تعادل عقلانی آن برای یک فرهنگ شهری و دوران زیر سقف بودن و در کل نماد دوران کشاورزی است. تکرار طبیعت در اشکال هندسی فوق العاده است. تکرار گل، کوه، چشمه، حیوان و طبیعت دوستی در نقوش فرش های سنتی پیدا می شود. فرش پیوند انسان با طبیعت را به ذهن می آورد که ما متأسفانه آن را در شهرها گم کرده ایم و رابطه ما به طبیعت به تصاویر ماهواره ای محدود شده است.» صادقی همچنین از معانی موجود در فرش سخن گفت و بیان کرد: «نکته جالب برای من حضور فرهنگ زنانه در فرش است. این هنر-صنعت به دوره ای بازمی گردد که ایزد باروری، ایزد زن بود. زن مظهر زایش، خلاقیت و زندگی است. اگر تصاویر بازمانده فرش های سنتی خوب را ببینید نشانگر همین موضوع است. البته از اواسط قرن هجدهم تصاویر شبه واقع گرایانه ای وارد فرش های ما شده است که به کل جعلی است. این نقاشی ها در فرش های اصیل وجود ندارد و تنها برای کسب بازارهای غربی و به تقلید از نقاشی های اروپایی وارد این هنر-صنعت شده است. فرش های ما نقوش انسانی ندارد و سرشار از نقش های تجریدی و نمادین است. بهترین حالت آن گاهی در فرش های کردی دیده می شود. در این فرش ها هفت حوزه وجود دارد که همگی در نهایت به مرکز می رسند و مرکز چیزی نیست جز بهشت گمشده.» وی همچنین در رابطه با مسئله زیباشناسی هنر-صنعت فرش دستباف گفت: «باید دانست زیباشناسی به معنای خوشگل پسندی نیست که در دهان ها افتاده است. بلکه جستجوی زیبایی و جستجوی دوبار بهشتی است که انسان از آن رانده شده و یک عمل قدسی و آیینی است. در تمام این تصاویر می توان تعادل دید. تعادل رنگ ها تعادل بین زندگی اجتماعی و طبیعت است و خودش را اغلب در نقوشی که وجود دارد نشان می دهد.» کارگردان تئاتر کشور در مقایسه بین فرش های مناطق مختلف ایران گفت: «در فرش های کاشان که طرح ها بیشتر دشت هستند، بیشتر نقوش مسطح روشن مشاهده می شود و در طرح های فرش های کرد که محیطی کوهستانی دارد نقش ها پر از صخره و دندانه های کوه است و در کنار کوه و در قلب چشمه آبی است که بهشت را نشان می دهد. ولی به نظر من طبیعت همان زن است. چرا که از فرهنگ مادرسالاری چند تا از اسطوره های خودش را نگه داشته است و چند نمونه از نمادهای خودش را باقی گذاشته مانند درخت و آب و انار که در همه این نقوش بعضی وقت ها به شدت هندسی شده که به دشواری می توان تشخیص داد. در نقش های سه ترنج نیز تأثیر گرفته از همان سه پند مشهور ایرانیان گذشته است. فرش همواره پیش روی ما و زیر پای ماست. مردم با این حرکت می خواستند طبیعت را فراموش نکنند و اگر کوه نشان استواری و قدرت است، گیاه و گل مظهر همه ظرافت هایی است که یک طبیعت در خود دارد.» صادقی در انتهای سخنان خود هنر-صنعت فرش دستباف را مظهر همه تعالیم فکری و معنوی کشور دانست و بیان کرد: «تأثیر حیرت انگیز فرش در ناخودآگاه ماست که به عنوان یک پرچم و یک نماد مظهر ایرانی است. امیدوارم نگذاریم فرش های ماشینی این فرهنگ کهن کار دست را از بین ببرند. ما این هنر را رایگان به دست نیاوردیم و نیاکان ما به پای این فرش خون دل خورده اند. نگذاریم این پرچم به پایین کشیده شود.» گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از یکم تا هفتم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های کشور در حال برگزاری است. گفتنی است که هشت عضو اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن در حمایت از این رویداد جهت خرید قالی‌ دستباف ایران به ایران سفر نموده اندفرش، پرچم ایران است


در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف کشور قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور از اهمیت، موقعیت و زیباشناسی هنر-صنعت فرش دستباف ایران را بررسی کرد و آن را نمادی از یک خانواده ایرانی دانست. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف در سخنان خود گفت: «تصویرگری در کشور ما به رغم ممانعت های همیشگی توانسته است در سه عرصه خود را به خوبی نشان دهد. نخستین این ها کاشی کاری است که مانند آن در جهان وجود ندارد و در خدمت مذهب در ایران بوده است. دومین تجربه تصویرگرایی ما، مینیاتور است که آن هم در خدمت خواص جامعه قرار داشته دارد. اما سومین هنر که از بین این سه مورد تنها هنر به شدت مردمی است که راه به جهان پیدا کرد و معرف فرهنگ و هنر این کشور است، هنر-صنعت فرش در ایران است.»
صادقی این هنر-صنعت را از دیگر هنرها کاربردی تر دانست و گفت: «هنر-صنعت فرش دستباف زندگی اقتصادی بسیاری از مردم را تأمین می کند. فرش در تمام زندگی مردم جایگاه بالایی دارد و در چادر، سفره، نمکدان، خورجین و کف پوش آنان دیده می شود. ابعاد وجودی فرش تمام سطوح جامعه را نه تنها مردم شهر بلکه عشایر و روستا نشینان را نیز در برگرفته است.»
این هنرمند کشور، نقش اقتصادی فرش را سازنده خواند و خبر داد: «در استان کردستان چند 10 هزار بافنده داریم که سالیانه 50 هزار متر فرش می بافند. این یک کمک اقتصادی فوق العاده به خانواده های شهری و روستایی است و اطلاع داریم که نصف این بافندگان در روستاها هستند و از همین رو نقش مکمل در اقتصاد را داراست.»
صادقی فرش را دارای نقشی چندگانه و نماد قداست در خانواده ایرانی دانست و عنوان کرد: «در گذشته ما به قداست خیلی بیشتر از الان اعتقاد داشتیم. از همان سردر قوسی که مظهر فرهنگ آسمانی و ایزدمهری است، وارد می شدیم، با آجرهایی که اشعه های خورشید را در خود جا می دادند وارد هشتی می شدیم و باز هم در شکل دوار و منحنی آن تطهیر می شدیم. به قول مرحوم شریف زاده بیرون، فضای نامقدس بود و دورن فضایی مقدس. از آن مقدس تر فرش بود. من جز در سالیان اخیر در تهران هرگز ندیدم کسی با کفش روی فرش راه رود. فرش به علت طراحی حیرت انگیزی که دارد فراتر از تزئین است و به دلیل قدرت طراحی و تمثیل هایی که در آن هست و بازگشایی معانی تجریدی آن جز برای اهل فن بسیار مشکل است. تعادل عقلانی آن برای یک فرهنگ شهری و دوران زیر سقف بودن و در کل نماد دوران کشاورزی است. تکرار طبیعت در اشکال هندسی فوق العاده است. تکرار گل، کوه، چشمه، حیوان و طبیعت دوستی در نقوش فرش های سنتی پیدا می شود. فرش پیوند انسان با طبیعت را به ذهن می آورد که ما متأسفانه آن را در شهرها گم کرده ایم و رابطه ما به طبیعت به تصاویر ماهواره ای محدود شده است.»
صادقی همچنین از معانی موجود در فرش سخن گفت و بیان کرد: «نکته جالب برای من حضور فرهنگ زنانه در فرش است. این هنر-صنعت به دوره ای بازمی گردد که ایزد باروری، ایزد زن بود. زن مظهر زایش، خلاقیت و زندگی است. اگر تصاویر بازمانده فرش های سنتی خوب را ببینید نشانگر همین موضوع است. البته از اواسط قرن هجدهم تصاویر شبه واقع گرایانه ای وارد فرش های ما شده است که به کل جعلی است. این نقاشی ها در فرش های اصیل وجود ندارد و تنها برای کسب بازارهای غربی و به تقلید از نقاشی های اروپایی وارد این هنر-صنعت شده است. فرش های ما نقوش انسانی ندارد و سرشار از نقش های تجریدی و نمادین است. بهترین حالت آن گاهی در فرش های کردی دیده می شود. در این فرش ها هفت حوزه وجود دارد که همگی در نهایت به مرکز می رسند و مرکز چیزی نیست جز بهشت گمشده.»
وی همچنین در رابطه با مسئله زیباشناسی هنر-صنعت فرش دستباف گفت: «باید دانست زیباشناسی به معنای خوشگل پسندی نیست که در دهان ها افتاده است. بلکه جستجوی زیبایی و جستجوی دوبار بهشتی است که انسان از آن رانده شده و یک عمل قدسی و آیینی است. در تمام این تصاویر می توان تعادل دید. تعادل رنگ ها تعادل بین زندگی اجتماعی و طبیعت است و خودش را اغلب در نقوشی که وجود دارد نشان می دهد.»
کارگردان تئاتر کشور در مقایسه بین فرش های مناطق مختلف ایران گفت: «در فرش های کاشان که طرح ها بیشتر دشت هستند، بیشتر نقوش مسطح روشن مشاهده می شود و در طرح های فرش های کرد که محیطی کوهستانی دارد نقش ها پر از صخره و دندانه های کوه است و در کنار کوه و در قلب چشمه آبی است که بهشت را نشان می دهد. ولی به نظر من طبیعت همان زن است. چرا که از فرهنگ مادرسالاری چند تا از اسطوره های خودش را نگه داشته است و چند نمونه از نمادهای خودش را باقی گذاشته مانند درخت و آب و انار که در همه این نقوش بعضی وقت ها به شدت هندسی شده که به دشواری می توان تشخیص داد. در نقش های سه ترنج نیز تأثیر گرفته از همان سه پند مشهور ایرانیان گذشته است. فرش همواره پیش روی ما و زیر پای ماست. مردم با این حرکت می خواستند طبیعت را فراموش نکنند و اگر کوه نشان استواری و قدرت است، گیاه و گل مظهر همه ظرافت هایی است که یک طبیعت در خود دارد.»
صادقی در انتهای سخنان خود هنر-صنعت فرش دستباف را مظهر همه تعالیم فکری و معنوی کشور دانست و بیان کرد: «تأثیر حیرت انگیز فرش در ناخودآگاه ماست که به عنوان یک پرچم و یک نماد مظهر ایرانی است. امیدوارم نگذاریم فرش های ماشینی این فرهنگ کهن کار دست را از بین ببرند. ما این هنر را رایگان به دست نیاوردیم و نیاکان ما به پای این فرش خون دل خورده اند. نگذاریم این پرچم به پایین کشیده شود.»
گفتنی است که هشت عضو اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن در حمایت از این رویداد جهت خرید قالی‌ دستباف ایران به ایران سفر نموده اند
حمید کارگر در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محمد شریعتمداری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
تابلو فرش فیض الله صفدرزاده حقیقی - بارگاه امام رضا در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی
آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محمد شریعتمداری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران شد ‏
فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر ‏
عرض تسلیت به مناسبت ضایعه درگذشت مادر محترم آقای حمید اسحاقی ‏
سومین مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف ایران
پوستر بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران توسط استاد قباد شیوا
رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران
مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نقد و بررسی می شود
شرکت فنی مهندسی پویندگان قالی به شمارۀ 47795 تأسیس و به ثبت رسید
تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی ‌
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران ‌
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو