پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران


2015.08.23
کارگردان فیلم فرش ایرانی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران گفت: در زندگی امروزی، فرش دستباف با هیچ یک از اجزا و وسایل زندگی همخوانی ندارد؛ در حالی که در گذشته فرش با نقوش سقف، شیشه های رنگی ارسی و طرح لباس ها هماهنگ بود. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران که صبح امروز یکشنبه اول شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد با اشاره به اظهارات دیگر سخنرانان این آیین که عمدتا در خصوص مسائل اقتصادی بود، گفت: اینجا مباحث بیشتر اقتصادی است ولی من می خواهم درباره زیبایی شناسی فرش صحبت کنم. کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه فرش در زندگی امروزه ایرانی ها تنها و مظلوم است، ادامه داد: تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی دست نخورده باقی مانده همین فرش دستباف است. من در خانه خود فرش دستباف افشار، تبریز و کاشان دارم و احساس می کنم در منزلم مظلوم واقع شده اند چون هیچ سنخیتی با اطراف خود و با سایر وسایل مانند مبلمان و ... ندارند. وی به همخوانی نقوش فرش دستباف ایرانی با سایر حواشی یک زندگی در گذشته اشاره و اظهار کرد: در قدیم نقوش فرش کف خانه با مقرنس های سقف، رنگ های متعدد آن با رنگ های متعدد شیشه های ارسی و طرح های فرش با طراحی های لباس ایرانی ها هماهنگ بود چرا که همه اینها زاییده این تفکر بودند که خانه محل آرامش است. سازنده فیلم فرش ایرانی با انتقاد از این تفکر امروزی که خانه آسایشگاه و خوابگاه است افزود: در گذشته خانه محل آرامش روح و جسم با هم بود و خانه محل کار و زندگی به صورت توأمان محسوب می شد. وی با بیان اینکه ایرانی ها هنوز نگاهی برگرفته از طبیعت دارند و در نتیجه می توانند با فرش که برگرفته از طبیعت و زنده است، سخن بگویند، تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان با دیوار بتنی سخن گفت اما می توان با فرش تعامل داشت چراکه احساس می کنیم فرش یکی از اعضای خانواده و شاهد تلخی ها و شادی های ماست. میرکریمی ادامه داد: وقتی روی فرش قدم می زنید احساس بی وزنی ای که برگرفته از آرامش روح است را احساس می کنید. وی با انتقاد از نگاه درآمدزایی به فرش گفت: در فرهنگ کهن ایرانی کار و زندگی با هم در آمیخته است و دیگر لازم نیست به فرش نگاهی درآمدزا داشت در آن فرهنگ چون فرش‌بافی برآمده از روح زندگی است، این درآمیختگی کار و زندگی به راحتی احساس می شود و زیبایی شناسی خاص فرش از یک سو و قیمتی بودن آن از سوی دیگر در روح فرش جاری است. کارگردان فیلم یه حبه قند با بیان خاطره ای از ساخت فیلمی کوتاه درباره فرش ایرانی در اردکان، خاطرنشان کرد: وقتی برای ساخت این فیلم روی فرشی دستباف با دوست و همکارم قدم می زدیم به او گفتم که اگر دقیق به زیر پایت نگاه کنی با رویدادی مواجهی که هارمونی رنگ و نور و طرح و نقش را با هم یکجا دارد. وی با اشاره به این کثرتی که بیننده را به وحدت دعوت می کند و اجزای آن به تنهایی خودنمایی نمی کند، بیان کرد: ما نیز این هماهنگی و هارمونی رنگ و نقش را که وحدت در عین کثرت بود در فیلم یه حبه قند پیاده کردیم. به گفته این کارگردان سینمای ایران، داستان فیلم یه حبه قند برگرفته از فرش ایرانی است به این معنا که همه افراد خانواده موضوع این فیلم، دارای یک هویت مستقل بودند ولی در عین حال با کل خانواده هماهنگ بوده و یک خانواده کهن ایرانی را می سازند. گفتنی است که هشت عضو اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن در حمایت از این رویداد جهت خرید قالی‌ دستباف ایران به ایران سفر نموده اندداستان فیلم یه حبه قند برگرفته از وحدت اجزای متکثر فرش ایرانی است


کارگردان فیلم فرش ایرانی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران گفت: در زندگی امروزی، فرش دستباف با هیچ یک از اجزا و وسایل زندگی همخوانی ندارد؛ در حالی که در گذشته فرش با نقوش سقف، شیشه های رنگی ارسی و طرح لباس ها هماهنگ بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران که صبح امروز یکشنبه اول شهریور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد با اشاره به اظهارات دیگر سخنرانان این آیین که عمدتا در خصوص مسائل اقتصادی بود، گفت: اینجا مباحث بیشتر اقتصادی است ولی من می خواهم درباره زیبایی شناسی فرش صحبت کنم.
کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه فرش در زندگی امروزه ایرانی ها تنها و مظلوم است، ادامه داد: تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی دست نخورده باقی مانده همین فرش دستباف است. من در خانه خود فرش دستباف افشار، تبریز و کاشان دارم و احساس می کنم در منزلم مظلوم واقع شده اند چون هیچ سنخیتی با اطراف خود و با سایر وسایل مانند مبلمان و ... ندارند.
وی به همخوانی نقوش فرش دستباف ایرانی با سایر حواشی یک زندگی در گذشته اشاره و اظهار کرد: در قدیم نقوش فرش کف خانه با مقرنس های سقف، رنگ های متعدد آن با رنگ های متعدد شیشه های ارسی و طرح های فرش با طراحی های لباس ایرانی ها هماهنگ بود چرا که همه اینها زاییده این تفکر بودند که خانه محل آرامش است.
سازنده فیلم فرش ایرانی با انتقاد از این تفکر امروزی که خانه آسایشگاه و خوابگاه است افزود: در گذشته خانه محل آرامش روح و جسم با هم بود و خانه محل کار و زندگی به صورت توأمان محسوب می شد.
وی با بیان اینکه ایرانی ها هنوز نگاهی برگرفته از طبیعت دارند و در نتیجه می توانند با فرش که برگرفته از طبیعت و زنده است، سخن بگویند، تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان با دیوار بتنی سخن گفت اما می توان با فرش تعامل داشت چراکه احساس می کنیم فرش یکی از اعضای خانواده و شاهد تلخی ها و شادی های ماست.
میرکریمی ادامه داد: وقتی روی فرش قدم می زنید احساس بی وزنی ای که برگرفته از آرامش روح است را احساس می کنید.
وی با انتقاد از نگاه درآمدزایی به فرش گفت: در فرهنگ کهن ایرانی کار و زندگی با هم در آمیخته است و دیگر لازم نیست به فرش نگاهی درآمدزا داشت در آن فرهنگ چون فرش‌بافی برآمده از روح زندگی است، این درآمیختگی کار و زندگی به راحتی احساس می شود و زیبایی شناسی خاص فرش از یک سو و قیمتی بودن آن از سوی دیگر در روح فرش جاری است.
کارگردان فیلم یه حبه قند با بیان خاطره ای از ساخت فیلمی کوتاه درباره فرش ایرانی در اردکان، خاطرنشان کرد: وقتی برای ساخت این فیلم روی فرشی دستباف با دوست و همکارم قدم می زدیم به او گفتم که اگر دقیق به زیر پایت نگاه کنی با رویدادی مواجهی که هارمونی رنگ و نور و طرح و نقش را با هم یکجا دارد.
وی با اشاره به این کثرتی که بیننده را به وحدت دعوت می کند و اجزای آن به تنهایی خودنمایی نمی کند، بیان کرد: ما نیز این هماهنگی و هارمونی رنگ و نقش را که وحدت در عین کثرت بود در فیلم یه حبه قند پیاده کردیم.
به گفته این کارگردان سینمای ایران، داستان فیلم یه حبه قند برگرفته از فرش ایرانی است به این معنا که همه افراد خانواده موضوع این فیلم، دارای یک هویت مستقل بودند ولی در عین حال با کل خانواده هماهنگ بوده و یک خانواده کهن ایرانی را می سازند.
گفتنی است که هشت عضو اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن در حمایت از این رویداد جهت خرید قالی‌ دستباف ایران به ایران سفر نموده اند
حمید کارگر در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محمد شریعتمداری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
تابلو فرش فیض الله صفدرزاده حقیقی - بارگاه امام رضا در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی
تابلو فرش فیض الله صفدرزاده حقیقی - بارگاه امام رضا در موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی
آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
محمد شریعتمداری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
سیدرضا میرکریمی در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
قطب الدین صادقی، هنرمند تئاتر کشور در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران
حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران شد ‏
فراخوان پنجمين جشنواره فرش برتر ‏
عرض تسلیت به مناسبت ضایعه درگذشت مادر محترم آقای حمید اسحاقی ‏
سومین مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف ایران
پوستر بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران توسط استاد قباد شیوا
رایزنی برای بهبود موزه فرش ایران
مجموعه مستندهای قالی آذربایجان نقد و بررسی می شود
شرکت فنی مهندسی پویندگان قالی به شمارۀ 47795 تأسیس و به ثبت رسید
تشكيل دايره تفتیش فرش - حمید کارگر
«قالی» از عهد ‌ناصرالدین‌شاه تا امروز ‌- تورج ژوله ‌- پژوهشگر فرش
تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
فروش فرش ایرانی پنج میلیون پوندی و یا 7.5 میلیون دلاری در حراجی ساتبیز
فرش و بهره‌مندی آن از اینترنت در ایران - سید محمد مهدی میرزاامینی
هفتمین المپیاد ملی فرش ایران با میزبانی شایسته کرمانی
سید عباس سیاحی عموی گبه در بستر بیماری - آیا متولی گبه یادی از او می کند؟- مهندس عبدالله عبدالله احراري
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برگزار گردید
ژاپن، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار هدف فرش زنجان
محمدباقر آقاعلیخانی - رونق صادرات در فرش دستباف ایران
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
شینزو آبع برای دومین بار به نخست وزیری ژاپن انتخاب گردید
فرش و روابط عمومی اسلامی
 گره قالیچه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل به دست سید عباس عراقچی ‌
 بافت قالی جام جهانی فوتبال برزیل توسط استاد حسین کاظمی دربيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران ‌
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي فرش در تهران گشايش يافت
 تاکید سفیر جمهوری اسلامی ایران در امر بهینه سازی و ارتقاء واردات قالی ایرانی در ژاپن
 سلیقه مشتری فقط یک روی سکه است
 رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن شد
 هرم مازلو و تبليغ تجاري براي فرش دستباف ايران
 فرش دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو