2011.04.02


فلك را سخت بشكافيم و طرحي نو در اندازيم!
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران


سالي جديد آغاز شده ، جامعه فرش ايران براي ماندن در عرصه رقابت و پويايي فرش ايران نيازمند بازنگري اساسي در كليه فعاليتهاي خود در زمينه فرش دستباف است.قالي ايراني تا اين لحظه برغم تمامي ناملايمات توانسته حضور خود را در بازارهاي جهاني و بازار داخلي حفظ نمايد ، اين امر بمدد تلاشهاي خستگي ناپذير جامعه فرش بوده است كه در بويژه در چند سال اخير با تمام قوا از موجوديت فرش ايراني در سراسر گيتي دفاع نموده است!
آن چه محرز و آشكار است و در نوشته هاي قبلي نيز بر آن تاكيد گرديده اوضاع بر وفق مراد فرش دستباف نيست،تنشهاي سياسي و اقتصادي در بسياري از كشورهاي جهان و بروز حوادث غير مترقبه اي همانند سيل و ....در ژاپن از يكطرف و ادامه سياست تثبيت نرخ ارز و تورم فزاينده درداخل كشور ادامه فعاليت را براي فعالان فرش ايران سخت و مشكل نموده است!
اما در همين شرايط سخت و دشوار كم نبوده و نيستد اشخاص حقيقي و حقوقي كه به مدد خلاقيت و پشتكار و برخورد حرفه اي موفقيت بوده وهستند!
جامعه فرش ايران بايد شرايط و وضعيت موجود را بخوبي درك نموده و با در نظر گرفتن شرايط روز طرحي نو دراندازد مطلبي كه در يادداشتهاي آتي بيشتر مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو