پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


مختصری در باره نقش هراتی


2012.04.29این نقش نگاره اي متشكل از دو برگ خميده متقابل (به صورت قرينه) است كه گل بزرگـي ماننـد نيلوفـر يا شاه عباسي را در ميان گرفته اند. به گفته علی حصوری آن دو برگ اساساً دو ماهي بوده‌اند که بعدها به دو برگ تبديل شده‌اند..


مختصری در باره نقش هراتی


نقش هراتی به عنوان يكي از نقوش مهم فرش ایران با رایج ترین عنوان و در واقع يكي از انواع آن ،"ماهی درهم"، شناخته می شود.
این نقش نگاره اي متشكل از دو برگ خميده متقابل (به صورت قرينه) است كه گل بزرگـي ماننـد نيلوفـر يا شاه عباسي را در ميان گرفته اند. به گفته علی حصوری آن دو برگ اساساً دو ماهي بوده‌اند که بعدها به دو برگ تبديل شده‌اند.
به دليل يافتن نمودهاي آيين مهر در نقش هراتي، از قبيل صور تجريدي ميترا و عنصر همراهي كننده وي (ماهي يا دولفين) ، می توان بنيان اين نقش را درآئين مهر(ميترائيسم ) دانست. به نظر مي رسد نقش هراتي به دليل ارتباط با موجودات آبي همچون ماهي وگل نيلوفر، مبين مفهوم ارزش و اهميت آب در حیات بوده و نماد زايش ،گردش روزگار و تداوم حيات باشد.
هر چند این نقش با نام هراتی خوانده می شود اما لزوماً مبدا آن شهر هرات نیست و به نظر می رسد که نقش مذکور در شهر هرات ، مرکز خراسان قدیم ، رواج یافته باشد. احتمال اینکه نقش هراتی درحوزه های بافندگی شرق ایران ( بویژه بیرجند و قائنات) تکامل یافته و از آنجا به نقاط دیگر گسترش یافته باشد، بعید به نظر نمی رسد.
این نقش در اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی به صورت نقشی رایج در هنر ایران به خصوص فرش درآمد و از این زمان در بیشتر حوزه های بافندگی فرش ایران متداول شده و به کشورهای دیگر همچون هند، قفقاز، ارمنستان، تركيه، سوريه ، مصر و.... نیز منتقل شده است.
شرایط اقلیمی ، شیوه های تولید و سلائق بافندگان هر منطقه ، سبب بروز تغییراتی درفرم این نقش از نظر نقشمایه های به کار رفته ، اندازه واگیره ، سبک طراحی و رنگ بندی گردید و موجب پدید آمدن انواع مختلفی از آن شده که خود عامل مهمی در شناسایی محل بافت نقش مذكور به شمار مي آيد.

 
دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
معرفی طرح ها و نقشه های فرش
  طرح های قالی ایران بر اساس یک طبقه بند کلی
قالی و نقش قالی
 آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی
نقشه و نظم موزون نقشها
رنگرزی سنتی فرش
تاریخچه فرش تهران
 تاریخچه قالی بافی تهران
تاریخچه فرش قم
تاریخچه فرش کاشان
جوشقان نگین سبزکویرکاشان
تاریخچه فرش نائین
تاریخچه فرش فارس
تاریخچه فرش کرمان
 قالی کرمان، پرديس قالی ايران
تاریخچه فرش لرستان
نقوش لری قالی ایلام
تاریخچه فرش ترکمن
تاریخچه فرش سنندج
تاریخچه فرش لرستان
 مختصری در باره نقش هراتی
 نگرشی بر نگاره های تزئینی
 قالی قشقایی
 قالیچه های شیری
 سوزنی قشقایی
 جاجیم قشقشایی
 قالیچه های تصویری قشقایی
 گلیم قشقایی
 گبه قشقایی
  طرح قالی اردبیل بروایت موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا
  فرش ایرانی از پازیریک تا امروز
  گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
  روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو