مرحوم استاد حاج محمد ارجمند ازاستادان و بافنده معروف کرمان

با مرحوم استاد حاج محمد ارجمند استاد و بافنده معروف کرمان بیشتر آشنا شویمفرش مرحوم استاد حاج محمد ارجمند ازاستاد و بافنده معروف کرمان

بیوگرافی حاج محمد ارجمند کرمانی


سعدیامردنکونام نمیردهرگز
مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند
حاج محمدارجمند در یک خانواده نسبتا مرفه پابه عرصه وجودگذاشت وترقیات شگرف اودرکارصنعت ،تجارت وکشاورزی هیچگونه ارتباطی باوضعیت مالی اونداشت بلکه تلاش وعزم واراده وکاردانی اودرراه رسیدن به اهداف عالیه هنرقالیبافی ودیگر رشته ها کاررابه جای رسانید که زبانزد خاص وعام گردید وکسانیکه بااودر ارتباط بودند امانت وصفای خاطرودرستکاری ونیک خواهی این مردگرانمایه رادرخورتمجید وتحسین می دانستند.
مرحوم حاج محمد ارجمند فرزند سوم حاج محمد جعفر کرمانی می باشد استاد محمد ارجمند چشم و چراغ خانواده ارجمندی ها وجزء افراد پرهیزکار و درستکار ایرانی است که زندگی سعادتمندخویش رامدیون تقوا می دانستند. حاج محمد ارجمند از همان کودکی و نوجوانی فردی فعال و کوشا بود و مانند همه انسانهای خود ساخته ، زندگی را از صفر شروع کرد. وی همواره مصمم و امیدوار ، در صدد پیدا کردن راهی برای بهبود و ترقی وضع زندگی خویش بود. استاد محمد ارجمند از همان کودکی به هنرقالیبافی توجه خاص نمود واز میان همه امور فنی این صنعت – هنربزرگ ولی پرزحمت تهیه طراحی فرش را مناسبتر یافت و به همین دلیل درآن اوقاتی که می بایست به درس خواندن بپردازد سرگرم کشیدن طراحی نقشه های پر گل و بوته های قالی آنهم به صورت ایده ای نو گردید و در این کار، گاهی نیز به تقلید می پرداخت وزمانی هم از خود ابتکاری نشان می داد و پس از چندی به فکر تهیه خود فرش و عرصه آن به بازار افتاد و در این حرفه با داشتن خصوصیاتی که بدان اشاره شد روز به روز کار او رونق گرفته و آن را گسترش داد .
اما آن چه در استاد ارجمند مایه حیرت بشمار می رفت نظم و پشتکار بوده است که از همان کودکی تا پایان عمر خود این دو را مایه اصلی و پیشرفت و موفقیت خود دانسته و آن را هیچگاه از دست نداده است و در محیطی مانند کرمان که تحت تاثیر آب و هوای طبیعی تمایل خاطر به آسایش و فراغت بیشتر است با کوشش مداوم و نظم خلل ناپذیر استاد همه وقت پیروی از روشی معین می کرد و همیشه سحرگاه از خواب بیدار شده و سراسر روز را سرگرم کار و تلاش بود و شب زود به بستر خواب می رفت تا بتواند سحرگاه از خواب بیدار شده و سراسر روز را سرگرم کار و تلاش گردد


حاج محمد ارجمند کرمانی
استاد در سالهای جوانی اگر چه نتوانست سرمایه به امرتحصیل بپردازد اما در مکتب کار موفق شد تجربه کافی بیاموزد و با این حال آنقدر که از لحاظ حساب امور اقتصادی دچار اشتباه نشود خود را آماده محاسبه نمود استاد محمد ارجمند پس از سالها ممارست در صنعت هنر طراحی قالی به فکر افتاد که چند دستگاه قالی نیز برای خود فراهم کند و برای اینکار به نیروی اراده توسل جست و دریافت درارائه کارها دوشرط الزامی است
ا- امانت درکار
2- دقت درکار
وقبل از آغاز کار پیش خود مجسم می کرد کسی که کارفرمای کارخانه ای است گذشته از این که باید مواد اولیه را خوب و مرغوب تهیه کند وظیفه دارد تا نهایت دقت را نیز در کار خود بکار بندد تا محصول او از هر لحاظ ممتاز باشد سپس با در نظر گرفتن این دیدگاه موفقیت آمیز، ارجمند کار قالیبافی خود را آغاز کرد و چون نظم و پشتکار دو عامل نیرومندوجودی وی بودندوامانت ودقت شرط اصلی کار خیلی زود قالیهایش شهرت فراوانی پیدا کرد
زمانی چند سپری نشده بود که در اثر ابتکار وخلاقیتی که در امر نقشه و یکنواختی و ثبات رنگ و مصالح مورد نیاز فرشها بکار برد
ابتدا در شهر کرمان و بعد در خارج از محدوده کرمان و بعد در خارج از ایران شهرت جهانی پیدا کرد وکم کم سفارشهای بسیاری از دور و نزدیک برای قالیهای او شد . فرشهای تهیه شده در کارگاه وی نه تنها در ایران بلکه درخارج از کشورنیز مورد استقبال قرارگرفت و اورا به توسعه دستگاههای قالیبافی وادار کرد و بدینسان تلاش ارجمند درمرغوبیت رنگ آمیزی ، ظرافت طرح و نقشهای زیباوبی بدیل ،یکنواختی و ثبات رنگها درتولید قالیهای ممتازببارنشست و قالیهای اوزینت بخش محافل بزرگان واماکن متبرکه و کاخها و موزه های ایران وجهان گردیده است
فرش شناسان خارجی ارجمند را سلطان قالی لقب داده اند و شکی نیست که این قدر دانی ازاستاد تنها به سبب ارزش و رونق ومرغوبیت قالیهای او در بازارهای خارجی وداخلی است و هر کجا نام ارجمند بر بالای قالی دیده می شود موجب اطمینان خاطر خریداران است یکی ازنکات بسیار حائز اهمیت درشهرت این مرد حسن خلق وسعه صدر اوست زیرا ارجمند مردی مهربان و فروتن و مردم دار بوده است . آری محمد ارجمند برای اینکه قالیهای تولید شده از کارگاههایش مورد قبول و علاقه واقع گردد تمام سعی و تلاش خود را بکار برد تابتواند نام ایران وایرانی رادرجهان پرآوازه سازد
ارجمند علاوه بر صنعت قالی ، در امور کشاورزی و بازرگانی هم صاحب ذوق و بصیرت و مهارت کامل بود و در صحنه های اجتماعی نیز حضوری فعال داشت . او در معاشرت ها و امور روزمره فردی میانه رو و مبادی آداب و متواضع و طرف اعتماد و احترام همگان بود سرانجام این مرد بزرگ پس ازسالهاسعی وتلاش در تاریخ سیزدهم آبان سال 1347 شمسی در یکی از بیمارستانهای نیویورک براثر بیماری بدورود حیات گفت.وجسدوی بنابه وصیتش به ایران منتقل ودرمحل ورودی بیمارستانی که به همت خودش جهت بیماران کم بضاعت ساخته شده به خاک سپرده شد. و برسردرآرامگاه خانوادگی این مرحوم كه درهمين بيمارستان است نوشته شده است
نام نيكي گربماندازآدمي
به كزوماندسراي زرنگار
ازآثاراین هنرمند قالیهای پرده ای است که هم اکنون تعدادی ازآنها درگنجینه فرش آستان قدس رضوی نگهداری می شود.پرده هایی که روزگارانی بسیارگوش جان به صدای آهنگین زوارمرقد مطهرآقا علی بن موسی الرضاعلیه آلاف التحیه والثناء می دادند آنانیکه بامشقت وطی مسیرهای طولانی خسته ازراه رسیده وضوگرفته وخودرادرمیان دولنگه دربرای عرض ادب وسلام به ساحت هشتمین اخترآسمان ولایت آماده می کردند.وهیچ جمله ای وکلماتی نمی تواندآنچه راکه درمیان دوپرده قالی بین زائروحضرت رخ می دهدوصف نماید .واگرارجمند مومن نبودجایگاه فرشش درمیان دولنگه دری ازدرهای بهشت قرارنمی گرفت
دردورهای که بدنبال مدارک واسنادی از راه یافتن این قالیهابه بارگاه منورحضرت رضاعلیه السلام بودم به مرکزاسنادرفتم وپس ازجستجوی توانستم سندی راپیداکنم که به موجب آن سند که قراردادی است به شماره11753 درتاريخ 12/3/1319 في مابين حاج محمدارجمند كرماني وآستان قدس جهت بافت 24 تخته قالي بااندازه وطرحهاي متفاوت ورجشمار 50 منعقدشده است. اينك ازآن روزگاربيش از70سال مي گذردقاليهاي استاد صاحب سبك وتفكردرعرصه هنرقاليبافي است واستادنيك مي دانست كه ارزشهاي هنرقاليبافي درچه نهفته است تركيب رنگهادردستان پرتوان استادرنگهارادرهم مي آميزدوتنوع مي بخشد وازتقليد پرهيز مي كند و به طرحهاي خوداصالت مي بخشد. روحش شاد نمونه ازتصاویر قالیهای پرده ای ارجمند کرمانی كه مورداستفاده درحرم مطهرامام رضاعليه السلام بوده است
عذرایوسفی
br>

قالی مرحوم استاد حاج محمد ارجمند ازاستاد و بافنده معروف کرمان

بازگشت به صفحه آشنائی با نام آوران قالی ايران

با نام آوران قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با دکترسید طاهر صباحي نويسنده و پژوهشگر فرش دستباف و مدير مسئول فصلنامه بين المللي گره بیشتر آشنا شویم
 با استاد عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر فرش نام آشناي ايران بیشتر آشنا شویم
 با مهندس شيرين صور اسرافيل نويسنده و پژوهشگر فرش دستباف ایران بیشتر آشنا شویم
 با استاد محمودفرشچیان استاد برجسته جهان نقاشی بیشتر آشنا شویم
 با استاد محمد حسین بنام طراح و نقاش قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد امید بنام طراح, كارشناس و نويسنده قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با استادغلامعلي صفدرزاده حقيقي ازاستادان بافنده معروف اصفهان بیشتر آشنا شویم
 با سيد عباس سياحي، استاد پيشکسوت و هنرمند رنگرزي خطه فارس بیشتر آشنا شویم
 با استاد ابواقاسم جدي طراح و تولید کننده فرش قم بیشتر آشنا شویم
 با استاد حسين كاظمي حامد بافنده قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد داوود نائینی طراح و تولید کننده فرش ساوه و قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد سيدابوالحسن موسوي سيرت طراح و نقاش قالی ايران بیشتر آشنا شویم ‌
 با استاد سید محسن موسوی طراح و بافنده قالی ايران ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد مجید محمدی اکبری بیشتر آشنا شویم
 با میترا طاهری طراح و نقاش قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد حاج محمد ارجمند کرمانی بیشتر آشنا شویم
 با استاد حاج غلامحسين مرتضي زاده علافی طراح و بافنده قالی ايران بیشتر آشنا شویم
 با سيد عبدالمجيد شريف زاده، رئيس اسبق پژوهشکده هنرهاي سنتي ايران بیشتر آشنا شویم
 با استاد محمود فقیر حق طراح و نقاش قالی ايران بیشتر آشنا شویمسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پرتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو