2011.04.06


سال 89 سال دغدغه مواد اوليه قاليبافي! سال 90 ....؟!سال 89 سال دغدغه مواد اوليه قاليبافي! سال 90 ....؟!


يقينا" سخن گفتن از ارتقاي كمي و كيفي فرش ضرورت توجه به مواد اوليه آن را دو چندان نموده و چنانچه بخواهيم در سالجاري طرحي نو در زمينه فرش دراندازيم، بايد در زمينه مواد اوليه نيز اقدامات اساسي بعمل آيد.
يكي ازچالشهاي مهم قالي ايران در سال گذشته مواد اوليه آن بود كه هم از نظر قيمت و هم از نظر كيفيت دچار نوسانانات زيادي گرديد و برغم تمامي تلاشهاي بعمل آمده بدلايل مختلف روند صعودي قيمت ادامه و نهايتا" تثبيت گرديد،اين تجربه تلخ بايد مركز ملي فرش ايران را به اتخاذ سياست و روش جدي تري براي ساماندهي مواد اوليه فرش در سالجاري وادار نمايد.افزايش قيمت پنبه و ابريشم انگيزه كافي براي بهره برداران اين بخشها به منظور افزايش توليد فراهم نموده و اميد ميرودامسال بالاخص حجم توليد پنبه داخلي تا دو برابر افزايش يابد اما كار مركز ملي فرش ايران ،تشكلهاي صنفي و توليدي فرش فراتر از اين موضوع است!مركز ملي فرش ايران از آغازين روزهاي سالجاري در جهت ايجاد خوشه يا بلوكي كه در قبال تامين مواد اوليه فرش مسئوليت داشته اقدام نمايد،در يادداشتهاي سال قبل بكرات بر اين نكته تاكيد گرديد كه توليد كنندگان و عرضه كنندگان مواد اوليه فرش اعم از پشم و پنبه و ابريشم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي شبكه گسترده و پيچيده اي نيستند ،حتي دربرخي قسمتها همانند تامين كنندگان عمده ابريشم و خامه پشمي تعداد آنان از انگشتان دست هم كمتر است لذا مركز براحتي مي تواند نسبت به ايجاد خوشه تجاري تامين مواد اوليه قاليبافي اقدام و در قبال تسهيلات و امكاناتي كه فراهم مي نمايد ثبات در قيمت مواد اوليه قاليبافي را براي جامعه فرش فراهم نمايد!
متاسفانه از سوي تشكلهاي صنفي در جهت ساماندهي مواد اوليه فرش و نظارت بر كيفيت يا حتي قيمت مواد اوليه عرضه شده توسط واحدهاي صنفي در سال قبل كمتر تحركي ديده شد در سالجاري لازم است ادارات فرش و امور اصناف سازمان بازرگاني استانها در ترغيب اين تشكلها به انجام اين مهم تلاش بيشتري نمايند
بايد منتظر بود و ديد آيا معاونت توليدمركز دغدغه هاي جامعه فرش را در خصوص مواد اوليه برطرف مي كند يا.........؟!


مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو