بازتاب خبر برگزاري همايش فرش دستباف ژاپن در سايت مرکز ملي فرش ايران

2009/03/22


  


    سايت مرکز ملي فرش ايران خبر برگزاري همايش فرش دستباف ايران در ژاپن را پوشش داد.
    مرکز ملي فرش ايران در گزارش کاملي به همراه تصوير پوستر اين همايش سهم خود را در اطلاع رساني اين همايش ايفا کرد.
    اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن مراتب تشکر خود را از اين اقدام مرکز اعلام مي دارد.


    


 

اتحاديه فرش دست بافت ايران در ژاپن

本文へジャンプ

نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن