دعوتنامه مرکز ملی فرش ایران از اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

2009/8/18

پیرو اطلاعیه مورخ 26/06/ 2009 در پی تماس مرکز ملی فرش ایران با اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهث معرفی سه تن از اعضاء این اتحادیه به مرکز ملی فرش ایران جهت تسهیلاتی برای شرکت در هجدهمین نمایشگاه بزرگ بزرگ فرش دستباف ایران فراهم آمده استبازگشت


2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

本文へジャンプ
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

ペルシャ絨毯の補修、修理

   در همین رابطه
 دعوتنامه مرکز ملی فرش ایران از اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
 دعوت مرکز ملی فرش ایران از سه تن اعضاء اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
 

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن