2011.04.03


نگاهي گذرا به فرش دستباف و مركز ملي فرش ايران در سالي كه گذشتروابط عمومی مرکز ملی فرش ایران

نگاهي گذرا به فرش دستباف و مركز ملي فرش ايران در سالي كه گذشت
سال 1389 خورشيدي با آغازي تلخ –درگذشت استاد نيازي- خودنمايي كرد اما به مرور و با وجود عرضه برخي تلخي هاي ديگر، رنگ و روي شاد و شيرين خود را نيز پيشكش اهالي جامعه فرش دستباف ايران كرد.
سال گذشته سرشار از افت و خيزها و فراز و نشيبهايي بود كه مرور هريك مجالي گسترده مي طلبد اما اشاره به برخي از آنها خالي از لطف نخواهد بود:
 
گامي به سوي تقويت جايگاه حقوقي مركز ملي فرش ايران
در سال 89، با نظر رييس مركز ملي فرش ايران، برخي جا به جايي هاي مديريتي رقم خورد و در كنار آن با ابلاغ 3 معاونت به اين مركز از سوي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت بازرگاني، گامي در جهت تقويت متولي فرش دستباف كشور برداشته شد.
در اين راستا، مهدي كاتب "قائم مقام مركز ملي فرش ايران"، علي ملكي جو "معاون امور بازاريابي"، محسن حسن زاده "معاون امور توليد"، ابراهيم عزيزي هريس "معاون امور پژوهش و آموزش"، حميد كارگر "مدير روابط عمومي و مشاور اطلاع رساني" و مجتبي فيض اللهي "مدير حوزه رياست و امور عمومي و مشاور اقتصادي" شده و به دنبال درانداختن طرحي نو كوشيدند.
 
ماندن فرش در وزارت بازرگاني
همان اوايل سال بود كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در تكاپوي در اختيار گرفتن سكان كشتي فرش دستباف ايران، زمزمه هاي پيشينش را آهنگ رساتري بخشيد و دل نگراني هاي گسترده اي را در ميان جامعه فرش دستباف ايران پديد آورد.
تلاش مركز ملي فرش ايران در اخذ نظرات و مشورت هاي ذينفعان اين حوزه، انگيزه مندي و دغدغه داشتن بخش خصوصي، همكاري خوب رسانه ها و... موجب شد تا اين تصميم كه به باور جامعه فرش دستباف آسيبي فراوان به اين هنر- صنعت وارد مي ساخت، ملغي تلقي شود و با توجه به همين عزم جزم اهالي فرش بود كه وزير بازرگاني با صراحت از ماندن فرش در وزارت بازرگاني سخن گفت و به نگراني ها پايان داد
.
 
نمايشگاه هاي برون مرزي
در همان اوايل سال بود كه براي نخستين بار، در ژاپن نمايشگاهي از فرش هاي دستباف نفيس و تاريخي ابريشمي ايران با هدف معرفي اين هنر اصيل ايراني به شهروندان ژاپني برگزار  شد و براي نخستين بار بود كه با همكاري چند جانبه خوب ميان مركز ملي فرش ايران، سفارت جمهوري اسلامي ايران، اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن، موزه فرش ايران و...، بخشي از فرش هاي موزه اي از كشور خارج شد و در وراي مرزهاي ايران به نمايش درآمد.
حضور در نمايشگاه فرش چين، نمايشگاه دموتكس آلمان، نمايشگاه فرش لبنان و... نيز كه البته گزينش، بررسي دقيق تر و سنجش اثربخشي را در سال پيش رو دربر خواهد داشت، به بالا بردن ارزش صادرات فرش دستباف ياري رساند.
 
هدف: بازار چين
حضور چند شركت ايراني در نمايشگاه فرش شينينگ در كشور چين و رايزني هاي گسترده مركز ملي فرش ايران با سفير و رايزن بازرگاني كشورمان در چين مدام تصويري روشن تر و مطلوبتر از بازار فرش در آن كشور را فراروي جامعه فرش دستباف ايران ترسيم مي كرد و پيامد آن، تدارك پروژه اي تحقيقاتي براي رصد كردن بازار چين، اعزام هيأتي تجاري به آن كشور و... بود كه از نخستين نتايج آن، حضور در دموتكس چين در نوروز امسال بوده است.
ورود به اين بازار و بازارهاي مشابه كه با استقبال خوب جامعه فرش دستباف رو به روست تا حد زيادي مي تواند به گسترش بازارهاي صادراتي فرش دستباف و كم كردن از فشار ناشي از برخي تحريم ها كمك كند.
 
تحريم: ظلمي دو سويه
سال به نيمه مي رسيد كه ايالات متحده آمريكا در كنار ساير اقدامات از سر عناد و ستيز با جمهوري اسلامي ايران، فرش دستباف را نيز به فهرست كالاهاي تحريمي خود افزود و ظلمي دو سويه را هم به شهروندان آمريكايي كه از دستبافته هاي نفيس ايراني محروم مي شوند و هم به شهروندان ايراني كه در كار توليد فرش دستباف هستند روا داشت.
همت فعالان فرش دستباف آنچنان بود كه علاوه بر اعتراض به اين اقدام ناپسند، از پا ننشسته و افزون بر اشباع بازار فرش آمريكا پيش از موعد تحريم، به سرعت بازارهاي جايگزين را رصد كرده و از ارزش صادرات فرش دستباف ايران نكاستند.
 
مشاركت ذينفعان در سياست گذاري ها
مركز ملي فرش ايران در دوره جديد فعاليت خود توجه جدي به آرا و نظرات فعالان فرش دستباف را در دستور كار خود قرار داد و باب گفتگو و نقد را گشود.
تشكيل شوراي راهبردي فرش دستباف با نمايندگاني از فعالان توليد و تجارت فرش و نيز پيشكسوتان و چهره هاي دانشگاهي فعال در اين حوزه و يا تشكيل شوراي پژوهشي در معاونت پژوهش و آموزش با مشاركت ذينفعان اين حوزه نمونه اي از اين جهت گيري است.
عدم برپايي نمايشگاه فرش در كيش در سال 90 با تصميم فعالان و ذينفعان اين حوزه يكي از شاخصه هاي احترام به آراي جمعي در اين زمينه بود.
 
ورود فرش به برنامه پنجم توسعه
براي نخستين بار، مقوله فرش دستباف در برنامه هاي توسعه اي كشور ديده شد و با مشاركت بخش تعاوني و خصوصي، بخش دولتي و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فرش دستباف در برنامه پنجم توسعه جاي گرفت.
 
بيمه قاليبافان اجرايي شد
سرانجام در نيمه دوم سال 89، قاليبافان كشور به خواسته ديرين و به حق خود دست يافتند و پس از ابلاغ قانون بيمه كامل اين قشر، شاهد اجرايي شدن آن و صدور دفترچه بيمه درمان براي آنان بوديم.
اين اتفاق شيريني زايدالوصفي را در كام همه دلسوزان فرش دستباف كشور فراهم آورد.
 
تدوين سند راهبردي فرش دستباف
كار بي برنامه و بدون تكيه بر اسلوب و هدف گذاري مشخص، باري به هر جهت خواهد بود و از اين رو دو اتفاق در سال 89 در مركز ملي فرش ايران پي گرفته شد كه يكي تداوم بررسي و تدوين طرح نظام جامع فرش دستباف با مشاركت فعالان فرش كشور بود و ديگري بازنگري و تدوين مجدد سند راهبردي فرش دستباف كه پس از تشكيل جلسات متعدد و مستمر، اكنون مجموعه اي دقيق و قابل استناد است كه در برنامه ريزي ها و فعاليت ها مايه هماهنگي و حركت در مسير نيل به هدف خواهد بود.
 
نمايشگاه نوزدهم، گامي به پيش
برپايي نوزدهمين نمايشگاه فرش دستباف ايران در هفته نخست مهرماه 89 با حال و هوايي متفاوت، از ديگر نقاط برجسته سال بود.
مشاركت فعال اتحاديه ها و تشكل ها در اخذ تصميمات و در ستاد نمايشگاه در كنار تمهيداتي مانند تبليغات و اطلاع رساني رسانه اي در اين زمينه و... موجب شد تا نمايشگاه نوزدهم قد و قواره اي شايسته تر بيابد.
و البته اين تنها فعاليت نمايشگاهي سال 89 نبود و نمايشگاه هاي متعددي در طول سال در استان هاي مختلف سامان يافت و مركز ملي فرش ايران نيز چند رويداد خاص را پيگيري كرد كه يكي از نمونه هاي آن برپايي نمايشگاهي در خانه ملت و ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود.
 
هر فروشگاه، يك نمايشگاه
به ماه هاي پاياني سال نزديك مي شديم كه رويدادي ارزشمند سامان يافت و براي نخستين بار در 14 استان كشور "جشنواره فروش فرش دستباف ايران" برگزار شد.
اين جشنواره به مدت يك ماه و با مشاركت خوب اتحاديه هاي استاني ترتيب يافت و تجربه موفق آن مي تواند افزون بر رونق بازار داخلي فرش دستباف، گسترش كمي و كيفي خوبي را در سال پيش رو نويد دهد.

آموزش، مقوله اي مهم
در طول سال 89، آموزش به عنوان مقوله اي مهم مورد توجه قرار گرفت و دوره هاي آموزشي متعددي سامان يافت.
آموزش رفوگران، آموزش قاليشويان، آموزش راهنمايان گردشگري، آموزش طراحان و... در كنار آموزش هاي به بافي كه شكل و شمايلي تازه را تجربه مي كنند و نيز آموزش هاي عمومي نمونه هايي از اقدامات صورت گرفته بوند.
حضور فرش در رسانه هاي جمعي از جمله آموزش هاي عمومي در طول سال در شبكه سوم سيما و در برنامه "خانه فيروزه اي" را مي توان نمودي از اين توجه دانست كه البته در سال پيش رو ابعادي بهتر و گسترده تر را تجربه خواهد كرد.
 
تقويت ارتباطات استاني
مركز ملي فرش ايران به تنهايي و بدون اتكا به بازوان اجرايي خود در استان ها دچار نقصان و كاستي خواهد بود و از اين رو تقويت ارتباط با سازمان هاي بازرگاني در استان ها و ادارات فرش مورد توجه ويژه قرار گرفت.
برگزاري چند نشست مشترك با روساي ادارات فرش، برگزاري همايش دو روزه ويژه روساي ادارات فرش در مشهد مقدس، اعزام گروه هاي نظارت و بررسي به استان ها، دعوت دوره اي از سازمان هاي بازرگاني براي حضور در شوراي معاونان و مديران مركز ملي فرش ايران، حضور رييس و معاونان مركز در كميته هاي فرش استاني و... اقداماتي در تقويت اين ارتباط بوده اند.

حال و هواي خوب صادرات
با وجود تحريم فرش دستباف از سوي آمريكا به عنوان يكي از بازارهاي اصلي صادراتي فرش ايران، سال 89 با خبرهاي خوش صادراتي همراه بود و بر پايه آخرين آمار صادره از گمرك جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به يازده ماهه سال 89 است، 7 هزار تن فرش دستباف از ايران به ارزش 473 ميليون دلار صادر شده است كه از نظر ارزشي 10 درصد و از نظر وزني 3/5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال پيش از آن نشان مي دهد.
 
بر اين فهرست همچنان مي توان افزود و براي نمونه مي توان از افزايش اعتبارات و كمك هاي فني و اعتباري در سال 89 گفت و يا به توجه و ورود مركز ملي فرش ايران به مقوله فرش در آموزش عالي اشاره كرد و يا...
اميد كه سال 90 سالي سرشار از توفيق و كاميابي براي مجموعه فعالان هنر- صنعت فرش دستباف ايران باشد.
مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو