همچنين دیگر نامه های مربوط به اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری!
2012.7.13عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران§ گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری!! مرکز ملی فرش ایران در راستای تحقق صادرات 1 میلیاردی فرش در سال 91! تنها حمایت خود را از تشکلهای صادراتی فرش ژاپن دریغ نمود و با حذف لینک دو تشکل صادراتی فرش ژاپن جهش خود را تکمیل نمود!! این مرکز سال قبل نیز در اقدامی نابخردانه لینک اتحادیه قالی تبریز را حذف نموده که تا کنون ادامه دارد! شخصا" این اینگوته اقدامات مرکز ملی فرش را محکوم نموده و از احاد... جامعه فرش ایران و بالاخص کارشناسان دلسوز مرکز تقاضامندم رییس و شورای مدیران مرکز را نسبت به عواقب سوئ اینگونه اقدامات تفهیم نموده تا انشا.... مرکز در رایطه خود با تشکلها و فعالین فرش تجدید نظر نماید. اگر فردی بهر دلیل تمایل ندارد لینکش در کنار لینک تشکلهای فرش قرار گیرد و در این خصوص سابقه بس طولانی دارد آیا باید مدیران مرکز از ترس ....این شخص باید لینک دو تشکل مهم صادراتی فرش ایران را حذف نمایند؟! آیا این است مفهوم حمایت؟گنه کرد در تهران اهنگری!!
زدند در ژاپن سر مسگری!!
مرکز ملی فرش ایران در راستای تحقق صادرات 1 میلیاردی فرش در سال 91! تنها حمایت خود را از تشکلهای صادراتی فرش ژاپن دریغ نمود و با حذف لینک دو تشکل صادراتی فرش ژاپن جهش خود را تکمیل نمود!!
این مرکز سال قبل نیز در اقدامی نابخردانه لینک اتحادیه قالی تبریز را حذف نموده که تا کنون ادامه دارد!
شخصا" این اینگوته اقدامات مرکز ملی فرش را محکوم نموده و از احاد... جامعه فرش ایران و بالاخص کارشناسان دلسوز مرکز تقاضامندم رییس و شورای مدیران مرکز را نسبت به عواقب سوئ اینگونه اقدامات تفهیم نموده تا انشا.... مرکز در رایطه خود با تشکلها و فعالین فرش تجدید نظر نماید.
اگر فردی بهر دلیل تمایل ندارد لینکش در کنار لینک تشکلهای فرش قرار گیرد و در این خصوص سابقه بس طولانی دارد آیا باید مدیران مرکز از ترس ....این شخص باید لینک دو تشکل مهم صادراتی فرش ایران را حذف نمایند؟!
آیا این است مفهوم حمایت؟دیگرنامه های قالی دستباف ایرانی
 ارسال یک نسخه از اصل ثبت رسمی اتحادیه فرش دستباف ایران جهت مرکز ملی فرش ایران
 جامعه رشید فرش ایران هشدار دوستداران قالی ایران هشدار
 حقایقی چند از اتاق فکر فرش و برگزاری اولین سمینار ۰ کارگاه تخصصی عالی آموزش و شناخت فرش دستباف ایران
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 رنجنامه - خمت ریاست محترم مرکز ملی فرش ایران جناب آقای علیخانی
 پیام تبریک انتصاب حمید کارگربه سرپرستی روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران
 تقدیر نامه اتحادیه فرش دستباف ایران از فیصل مرداسی
 دومین گلایه نامه سید احمد شبیری به جناب آقای فیصل مرداسی - سید احمد شبیری
 نامه عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران به مرکز محترم پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 نامه عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران به جناب آقای فیصل مرداسی ریاست مرکز ملی فرش ایران
 گلایه نامه سید احمد شبیری به جناب آقای فیصل مرداسی - سید احمد شبیری
 سازمان مستقل فرش ایران - هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن
 تنها از تشکیل سازمان مستقل فرش ایران حمایت می کنیم - عبدالله احراری

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو