اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

本文へジャンプ

نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستبافت ايران


برگزاری نمایشگاه ها وسمینارهای فرش دستباف در ايران و ژاپنگزارش تصوری از سمینارعالی فرش دستباف ایران در ژاپننخستين کارگاه آموزش عالي شناخت فرش ایران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved

تأكيد فيصل مرداسي رييس مركز ملي فرش ايران بر تجربه نمايش فرش هاي موزه ايران در كشور ژاپن

2010/10/30فرش دستباف ايران؛ محملي مناسب براي رساندن پيام هنر و فرهنگ ايران به جهانيان

فيصل مرداسي رييس مركز ملي فرش ايران با حضور در موزه فرش ايران، ضمن بازديد از فرش هاي موجود در اين موزه، به گفت و گو با پرويز اسكندرپور خرمي رييس موزه پرداخت.
در اين ديدار، دو طرف بر لزوم انديشيدن تدبيري براي معرفي فرش دستباف ايران در عرصه جهاني تأكيد كردند و تجربه برگزاری همایش گره چهارصد ساله ایران و ژاپن - موزه ابریشم ژاپن و موزه فرش ايران در كشور ژاپن بوسیله اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن با همکاری موزه ابریشم ژاپن، با با پشتیبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو، و همت و پشتیبانی دیگر سازمان ها و نهاد های بزرگ و برجسته ی ایرانی و ژاپنی که فرش های موزه ایران را به ژاپن منتقل کرد و به معرض تماشای عموم در موزه ابریشم ژاپن در آورد را اقدامي مناسب در همين راستا ارزيابي كردند.

رييس مركز ملي فرش ايران با طرح پيشنهاد برپايي نمايشگاهي از فرش هاي موزه ايران در نمايشگاه دموتكس آلمان، خواستار همراهي موزه فرش ايران در اين زمينه شد و گفت: فرهنگ و هنر يك ملت مقوله اي انكار نشدني است و فرش دستباف مي تواند پيام رسان خوبي براي تاريخ گرانمايه ايران زمين در ديگر كشورهاي دنيا باشد.
وي همچنين بر لزوم تبليغات گسترده و پربار در انجام چنين رويدادي به منظور معرفي هرچه بهتر فرش دستباف ايران و ارزش ها و ويژگي هاي آن تأكيد كرد
.

.بازگشت

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن