پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


قالی دویست ساله کردستان با طرح اژدها

این اثر زیبای قالیبافان عصر زندیه با قدمتی نزدیک به دو قرن از معدود نمونه‌های قالیبافی ایرانی است که آثار هنر و نماد‌های شرق دور بر آن دیده می‌شود. این گنجینه که در کردستان بافته شده به احتمال زیاد اثر هنرمندان عشایر بوده است. جهت بافت قالی در ۳۰ سانتی متر انتهای آن تغییر کرده است، دلیل این تغییر می‌تواند این باشد که قالیباف به دلیل آغاز فصل مهاجرت اثر را از دار قالیبافی جدا کرده و پس از پایان مهاجرت هنگامی که قصد تکمیل قالی را داشته، آن را در جهت متضاد بر دار نصب کرده است. این قالی با ابعاد شش متر در دو متر و جنس پشم و کتان امروزه در موزه هنرهای زیبای فیلادلفیا نگهداری می‌شود


قالی دویست ساله کردستان با طرح اژدها

این اثر زیبای قالیبافان عصر زندیه با قدمتی نزدیک به دو قرن از معدود نمونه‌های قالیبافی ایرانی است که آثار هنر و نماد‌های شرق دور بر آن دیده می‌شود.
این گنجینه که در کردستان بافته شده به احتمال زیاد اثر هنرمندان عشایر بوده است. جهت بافت قالی در ۳۰ سانتی متر انتهای آن تغییر کرده است، دلیل این تغییر می‌تواند این باشد که قالیباف به دلیل آغاز فصل مهاجرت اثر را از دار قالیبافی جدا کرده و پس از پایان مهاجرت هنگامی که قصد تکمیل قالی را داشته، آن را در جهت متضاد بر دار نصب کرده است. این قالی با ابعاد شش متر در دو متر و جنس پشم و کتان امروزه در موزه هنرهای زیبای فیلادلفیا نگهداری می‌شود

 
دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
قالی دویست ساله کردستان با طرح اژدها
معرفی طرح ها و نقشه های فرش
  طرح های قالی ایران بر اساس یک طبقه بند کلی
قالی و نقش قالی
 آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی
نقشه و نظم موزون نقشها
رنگرزی سنتی فرش
تاریخچه فرش تهران
 تاریخچه قالی بافی تهران
تاریخچه فرش قم
تاریخچه فرش کاشان
جوشقان نگین سبزکویرکاشان
تاریخچه فرش نائین
تاریخچه فرش فارس
تاریخچه فرش کرمان
 قالی کرمان، پرديس قالی ايران
تاریخچه فرش لرستان
نقوش لری قالی ایلام
تاریخچه فرش ترکمن
تاریخچه فرش سنندج
تاریخچه فرش لرستان
 مختصری در باره نقش هراتی
 نگرشی بر نگاره های تزئینی
 قالی قشقایی
 قالیچه های شیری
 سوزنی قشقایی
 جاجیم قشقشایی
 قالیچه های تصویری قشقایی
 گلیم قشقایی
 گبه قشقایی
  طرح قالی اردبیل بروایت موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا
  فرش ایرانی از پازیریک تا امروز
  گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
  روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو