2011.02.12


اكنون نوبت بخش خصوصي است كه توانمندي خود را به اثبات برساند!
عبدالله احراري پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران

جشنواره فروش فرش دستباف در 14استان كشور با همكاري سازمانهاي بازرگاني استانها ،تشكلهاي صنفي و توليدي ،اشخاص حقيقي و حقوقي فعال اين استانها از ديروز آغاز شده است،در يادداشت نخست مرتبط با برگزاري جشنواره براهميت حضور فعالانه بخش خصوصي تاكيد گرديد و گفته شد كه اگر بخش خصوصي به دلايل مختلف موضعي منفعلانه بگيرد تمامي اقدامات انجام شده ولو به مطلوبترين نحوهم انجام بگيرد بازدهي لازمه را نخواهد داشت!
اكنون در نخستين روزهاي برگزاري جشنواره فروش فرش بايد بخش خصوصي توانمندي خود را در جذب مشتري و فروش حداكثري به اثبات برساند.
تماسهاي تلفني اينجانب با برخي عرضه كنندگان فرش دستباف موجب نگراني گرديد و متاسفانه برخي از عرضه كنندگان و فروشندگان فرش به بهانه هاي مختلف از جمله اينكه:"ماليات ما بيشتر ميگردد "" فرش براي عرضه نداريم" " در اين دو ماه بازار خوب است و نيازي به جشنواره نيست" "از بخش دولتي خيري نيست شر مرساند" "حالا در حد اينكه در فكر فرش هستند خوبه" براي مشاركت همه جانبه در اين جشنواره به اندازه كافي توجيه نيستند، لذا يكبار ديگر حضور تمام فعالان فرش دستباف عرض مي كنم برگزاري جشنواره فرش فرصتي بسيار خوب براي افزايش تقاضاي داخلي است،بخش خصوصي بايد ازاين فرصت براي آشتي هر چه بيشتر شهروندان با فرش دستباف استفاده نمايد.انصافا" بيان برخي جملات از قبيل افزايش ماليات يا در حال حاضر فرش براي عرضه نداريم و.....موجبات نگراني از بخش خصوصي بخاطر بي انگيزگي وانفعال را فراهم مينمايد!
در ايام برگزاري جشنواره فرش بخش خصوصي بيش از هرزمان ديگري بايد شهروندان را به فروشگاههاي فرش كشانده و بصورت چهره به چهره در خصوص مزاياي فرش دستباف با آنان صحبت و بر تمايلات و خواست آنان تاثير گذاشت،اگر قرار باشد شهروندان به هنگام مراجعه به فروشگاههاي فرش حتي از حقوق اوليه مشتري برخوردارنباشند و با آنان سرد و بيروح برخورد شود هيچ گام مثبتي براي تاثيرگذاري بر تمايل مشتري براي خريد فرش برداشته نشده است!
درشرايطي كه ماليات بر درآمد فروشندگان محترم فرش در دهه اخير كمتر از بسياري از مشاغل ديگربوده وانصافا" دراين خصوص مميزينمالياتي برخورد مثبتي داشته اند ، اساسا" بسياري از فروشندگان فرش توليد كننده فرشهاي آماده براي فروش هستند معاف از ماليات هستند طرح مباحثي ازاين قبيل حكايت از انفعال و بي انگيزگي است كه بايد بخش خصوصي در مورد آن تامل نمايد.
از طرف ديگر همگان ميدانند كه در دوماهه پاياني سال افزايش تقاضا براي قالي ايراني مطرح است آنچه از بخش خصوصي انتظار است اينكه با استفاده از كمك مركز ملي فرش اين افزايش تقاضا را نسبت به سنوات قبل افزايش داده و زمينه افزايش توليد را با افزايش تقاضا فراهم نمايد
اين نكته را نيز مد نظر داشته باشيد كه دو بخش دولتي و خصوصي تاثير گذار بر همديگر هستند ، بخش خصوصي بايد با ارايه مطالبات خود زمينه افزايش فعاليت بخش دولتي را فراهم مي نمايد،اگر فروشندگان و عرضه كنندگان فرش بعنوان ذينفع اصلي توانمندي و علاقمندي خود را نشان ندهند بخش دولتي انگيزه موجود را نيزازدست خواهد داد و اين ايده خوب به فراموشي سپرده خواهد شد

مطالب خواندنی برگزاری سمینار و کلاس های آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 طراحی پوستر دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 فراخوان شرکت در دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 آشنايي با تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران
 اقدام مثبت مركز ملي فرش ايران و اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن ایران در ژاپن - عبدالله احراري
 خبر فراخوان شرکت در سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن ن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 اطلاعیه دوم سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 استاد تورج ژوله و مدیران مرکز ملی فرش ایران وارد ژاپن شدند
 همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 پیام رییس مرکز ملی فرش ایران به دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 خبر-آيين گشايش همايش و دوره آموزشی دست اندركاران و فروشندگان فرش دستباف ایران در ژاپن در پورتال مرکز ملی فرش ایران
 خبرهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن در خبرگزاري فارس
 سخنرانی آقای اسحاقی درهمایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن
 مدیران و دست اندركاران ژاپني فرش دستباف ايران گردهم آمدند
 دوره آموزشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن پایان یافت
 نمایش تصویری همایش دومین سمینا ر و دوره های آموزشی- پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو