اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

本文へジャンプ

`日本語
اتحاديه فرش دستبافت ايران
در ژاپن


متن کامل اساسنامه پیشنهادی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن

اعضاءاتحادیه فرش دستباف ایران

شرایط پذیرش عضو


تسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دست بافت ايران

2006 © Persian Hand woven Carpet Association - All Rights Reserved


نقدی بر جشنواره فرش خراسان شمالی

به یاد داشته باشیم جشنواره ها محل ایجاد ارتباط می باشند و تلاش می کنند تا از این کانال ارتباطی ایجاد شده برای انتقال اطلاعات، دانش و تجربه در راستای ارتقای فکر و اندیشه، بهره جویند دارد

88/2/4 - کارپتور
    نمايندگي خراسان
    
    نوشته: مهندس محمد کمالی - مدرس مراکز آموزش عالي مشهد
    info@kamali.info
    
    جشنواره در حقیقت نوع خاصی از گردهمایی می باشد که در ذات وجودی خود اهداف فراوانی را تصویر سازی می کند.
     نامی که برای آن در نظر گرفته می شود خلاصه رسالتی است که علاوه بر اهداف عمومی ، به صورت خاص مورد نظر گروه برگزارکنندگان است.
    جشنواره گره زرین، در نامگذاری خویش نشان از هدف والای ارتقا و بهبود جایگاه فرش دستبافت و بالاخص فرش دستبافت خراسان شمالی را دارد.
    شاید نقد یک مخلوق، بالاخص پس از تولد کاری بس سهل و آسان انگاشته شده، و بعضا به سان تیغ برنده ای تنها به هدف نکوهش و سرزنش مورد استفاده قرار گیرد.
    اما با دیدگاه نیک اندیشی و به دور از پیش داوری و وابستگی فکری فرایند دشوار نقد فکورانه می تواند منجر به رشد و تعالی گردد.
    به یاد داشته باشیم جشنواره ها محل ایجاد ارتباط می باشند و تلاش می کنند تا از این کانال ارتباطی ایجاد شده برای انتقال اطلاعات، دانش و تجربه در راستای ارتقای فکر و اندیشه، بهره جویند.
    قاعدتا هر گونه انتخاب، تشویق، مدح و ستایش شایستگان نیز در راه ایجاد میل به انتقال دانش و تجربه صورت می پذیرد.
    در جشنواره گره زرین ارائه دانش و تجربه، و بالطبع تلاش در راه انتقال و جابجایی آنها بسیار قلیل و اندک بوده و یا هیچگاه به وقوع نپیوست.
    این جشنواره به استثناء چند سخنرانی که بعضا با ارتباط اندک و اکثرا بدون ارتباط با موضوع فرش دستبافت ایراد گردیدند؛ و انتخاب افرادی تحت عنواین خاص جهت تشکر و قدردانی حاوی اتفاق خوشایند دیگری برای موجودیت مظلوم فرش دستبافت نبود.
    فقر اطلاعاتی بدان حد بود که حتی تعریف مشخصی از داشته های فرش دستبافت منتسب به خراسان شمالی – که منظور ما بیشتر همان مصادیق هنری دست بافته های کردی و ترکمنی می باشد،- ارائه نگردید.
    در جشنواره ها عموما ارائه اطلاعات مناسب از موضوع آن و نیل به اهداف از پیش تعیین شده به عنوان مهمترین دغدغه برگزار کننده مورد نظر قرار می گیدد.
    متاسفانه در مورد موضوع جشنواره گره زرین هیچ تصویر روشنی از اهداف بیان نگردید و قاعدتا درچنین شرایطی انتظار حصول و دستیابی اهداف قابل دسترس، توقعی گزاف خواهد بود.
    عموما برگزار کننده جشنواره در ارائه اطلاعات یا به صورت بی طرف عمل نموده وتنها نقش کانال ارتباطی مناسبی را برای انتقال صحیح دانش و تجربه به عهده می گیرد و یا به صورت یکطرفه به بیان دیدگاه های مورد نظر و تایید خود می پردازد.
    او به عنوان مهمترین مسوولیت و دغدغه خویش، در را ه ایجاد و انتقال دانش و تجربه ولو به صورت یکطرفه و در راه نیل به هدفی مشخص نهایت مساعی خویش را به کار می گیرد.
    در جشنواره گره زرین تنها مواردی که یافت نشد، همانا اطلاعات و دانش مناسب از فرش خراسان شمالی بود، بدیهی است که انتقال و جابجایی اطلاعات هم در صورت وجود دانش و تجربه جهت انتقال میسر می گردد.
    در مورد مشکلات فرش دستبافت از تولید گرفته تا بازرگانی و فروش، هیچ سخنی به میان نیامد، گویی در این وادی مشکلات و مصائب از میان رفته و بوستان و گلستان به خوشی و میمنت برقرارند.
    کشف و ارائه صحیح مشکلات ، ایجاد فضای مناسب گفتمان و تلاش برای استفاده از دانش و تجربه در راستای حل مصائب از یک سو و توجه به راهکارهای راهبردی ارائه شده از سوی دیگر، به عنوان دستاوردی اساسی و رهیافتی مغتنم برای یک جشنواره تلقی خواهد گردید، که متاسفانه در راه رسیدن به چنین دستاوردهایی نیز بسیار ضعیف عمل شد.
    عموما رسم بر آن است که از اساتید علمی و فرهیختگان تجربی جهت غنی سازی اطلاعاتی یک جشنواره به صورت فعال دعوت به عمل آید. متاسفانه عدم حضور فعال حتی یک نفر از گروه فرهیختگان مرتبط با عنوان این جشنواره، نشان از عدم توجه و عنایت به دانش محوری نزد برگزار کننده را داشت.
    اینک یکی از دغدغه ها و معضلات بزرگ فرش دستبافت ایران عدم توانایی در برقراری ارتباط صحیح می باشد.
    چه ارتباط بین این کالای اقتصادی و هنری با دیگر اجزای دکوراسیون داخلی و چه ارتباط فی ما بین تولید کننده ،عرضه کننده و نهایت الامر استفاده کننده نهایی و چه ارتباط در میان گروه های تولیدگر به گونه ای درخور وجود ندارد.
    ای کاش عدم توانایی ما در ایجاد ارتباط صحیح تنها به نامگذاری ها (اشاره کوچکی به نام لاتین جشنواره گره زرین نیز مورد نظر است) ، و رفتار نامناسب در خانواده این هنر گرانمایه منتهی می گشت.
    عدم توانایی در عرضه این کالای هنری – اقتصادی ریشه در ضعف ما برای ایجاد ارتباط صحیح با دیگران دارد، و این ضعف منجر به عدم توانایی ارتباط با مشتری نهایی گشته است.
    تلاش در راه سربلندی و تعالی، به ابزارهای گرانمایه و گرانقدر اندیشه، هنر و تجربه نیازمند است.
    این مهم به دست نیاید مگر با استفاده مناسب از اندیشه و تجربه، که این امر نیز در گرو ارائه ی شایسته و توانایی در ایجاد ارتباط هدفمند ، پایدار و غنی خواهد بود.

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن