پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
هشدار به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

............. توجه ...............

پرتال اتحادیه فرش دستبافت ايران در ژاپن ، سایتی خبری و آکادمیک است
این اتحادیه با اهداف ذیل به ثبت رسید . الف - شناساندن و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف ایران در ژاپن 
ب - بهینه سازی وضعیت اقتصادی – تجاری کلیه اعضاء ، تقابل دردستور کار این اتحادیه نبود و نیست
اما پس از سه سال بردباری و تحمل تهمت و افترا ،هتک حرمت اعضاء و شکایت به متولی فرش ایران
، سرانجام از تاریخ 12 جولای 2012
تصمیم به افشا گری در مورد اتاق فکر فرش مجهول ایران نمود
کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن در مورد علیرضا قادری رئیس خود خوانده اتاق مجهول فکر فرش جمهوری اسلامی ایران اخطار به طرح شکایت از هیئت رئیسه این اتاق شده است و هم اکنون یکی از اعضاء هیات مدیره مشغول رایزنی با آنان است و در مورد مابقی افراد این باند در ژاپن به زودی افشاگری های این اتحادیه در مورد آنان آغاز خواهد شد در نهایت مشارکت و همپالگی با نام اتاق و هیئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران ، در اعمال و اقدامات اشخاصی مجرم، بزهکاری بنام که ،شر خری ، اختلاص از کادر دولتی ، زندان ، امرار معاش با کلاهبردای در جعل تصادفات بیمه اتومبیل ، فرش و آنتیک ، تصاحب اموال دو فرش فروش قدیمی ژاپن که منجر به طلاق یک تن و اختلاف خانوادگی دیگری و بی سرپرست ماندن شش فرزند ، ضرب و جرح همسر می نماید اشخاصی مجرم, محکوم در دادگاه ها ، افرادی مفلوک که زنی بی پناه ژاپنی را با کتک مجبور به نوشتن و فرستادن نامه های بی نام و نشان جهت هتک حرمت دانش جویان و تخریب وجه کاسبان ، اطلاعاتی خواندن مخالفان خود در..... و تنها کامنت نویس سایت مخرب آن اتاق و ...............جای بسی تاسف دارد کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن کشف و اثبات دسیسه و توطئه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن

............. هشدار ..............
.

2012.07.23

کشف و اثبات توطئه و دسیسه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن

در پی خبر ارسال تبهکارانه ، نامه های جعلی و کذب
از طرف یکی از تجار مقیم ژاپن ، به دست اندرکاران محترم فرش دستباف ایران در ژاپن دسیسه و توطئه کثیف شبکه ایی مزدور جهت بی آبرو نمودن تجار ، اتحادیه ها و تشکلات ژاپن کشف گردید
تهیه و پخش این نامه ها از طرف این عضو محترم اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن و تاجر قالی ایران در نارا تکذیب و این اتحادیه انجام اینگونه اعمال مزدورانه که خیانتی است بارز به کشور و فرهنگ ایران را شديداً تقبيح و محکوم می نماید
علیرضا قادری رئیس خود خوانده اتاق مجهول فکر فرش ایران با حمايت لجستيکی خود و با همکاری و تطميع افرادي مزدور و باندی شر خر که نان خود را از راه شر خری ارتزاق می نمایند ، در حرکتی هماهنگ دست به دسیسه و توطئه ایی حساب شده جهت بی آبرویی خانواده فرش ایران در ژاپن زده است
این شبکه با شارلاتانی و مهارتی خاص در اقدامی هماهنگ ، با نقشه قبلی و از پیش طراحی شده دست به این اقدام زده است
جهت تنویر افکار عمومی و اثبات ادعای این دسیسه و جرم آشکار این شبکه توجه شما را به مدارک و تصاویر
ذیل جلب می نمائیم

۱- تاریخ
تاریخ ارسال نامه های جعلی بوسیله یکی از مزدوران این باند
طبق تصویر شماره ۱ ( تصویر تمبر مهمور تاریخ دارشرکت پست ژاپن ) دهم جولای ۲۰۱۲ بوده استتصویر شماره ۱ ( تصویر تمبر مهمور تاریخ دارشرکت پست ژاپن )
براي دريافت تصوير بزرگتر روي عکس کليک کنيدتاریخ پخش خبر سایت کارپتور طبق تصویر شماره ۲
( تصویر آدرس اینرنتی سایت این صفحه + تاریخ )۲۱/۰۴/۹۱ مطابق با یازدهم جولای ۲۰۱۲ می باشدتصوير برداری از سایت کارپتور صفحه http://www.carpetour.net/fa/part.asp?AID=26351
براي دريافت تصوير بزرگتر روي عکس کليک کنيد


پست نامه های جعلی در ژاپن ، نصب خبر در کارپتور با تفاوت یک روز ؟؟
این نشانگر هماهنگی زمانی و نقشه قبلی فی مابین فرستنده این نامه ها و سایت کارپتور است۲ - موضوع
الف - موضوع نامه های نشر و پخش شده در ژاپن ، گواهینامه سمینار و کلاس های آموزشی فرش دستباف ایران در ژاپن بوده است که طبق تصویر شماره ۳ ( تصویر صفحه کپی گواهینامه سایت شرکت پرشین هاوس ) به ضمیمه دو برگ نامه برای دست اندرکاران فرش ایران در تاریخ مذکور ارسال شده استتصویر شماره ۳ ( تصویر صفحه کپی گواهینامه سایت شرکت پرشین هاوس )
براي دريافت تصوير بزرگتر روي عکس کليک کنيد


تاریخ خروج, چاپ و این صفحه از اینترنت ۲۰۱۲.۰۶.۲۷ طبق تاریخ مندرج در انتهای این صفحه می باشد
با آگاهی زمان پست نامه ، روشنگر تدابیر و روز ها برنامه ریزی شده از قبل ، این شبکه جاعل اسناد در پی نیرنگ و توطئه بر علیه جامعه مظلوم فرش ایران بوده است

ب - موضوع خبر سایت کارپتور هم همین گواهینامه های سمینار و کلاس های آموزشی فرش دستباف ایران در ژاپن بوده است ، که جالب است بدانیم عکس بردای صفحه انگلیسی و ژاپنی (تصویر شماره ۴ ) این گواهینامه مربوط به همین شرکت پرشین هاوس در کشور ژاپن است که در یازدهم جولای ۲۰۱۲ درصفحه مذبور نصب گردیده است ، یعنی عامل مزدور علیرضا قادری با نقشه قبلی آدرس سایت شرکت مذبور در ژاپن را در اختیار وی قرار داده است تا او بتواند از این صفحه عکس برداری و در صفحه خود قرار دهدتصوير برداری از سایت کارپتور صفحه http://www.carpetour.net/fa/part.asp?AID=26351
براي دريافت تصوير بزرگتر روي عکس کليک کنيد۳ - حماقت
الف - نامه های جعلی ارسالی از ژاپن (تصویر شماره ۱ -۵ ) بر روی یک برگه کاغذ معمولی بدون داشتن سر برگ چاپی شرکت پرشین هاوس می باشد
ب - نامه های جعلی ارسالی از ژاپن (تصویر شماره ۳ -۵ ) فاقد هیچگونه مهر و امضاء شرکت فرستنده می باشد که خود اعتبار این نامه را از بین برده استنامه های جعلی ارسالی از ژاپن (تصویر شمار-۵ )
براي دريافت تصوير بزرگتر روي عکس کليک کنيد


ج - ذکر نام جترو در نامه های کذب ارسالی مورخ دهم جولای ۲۰۱۲ (تصویر شماره ۲ -۵ )در ژاپن و ذکر نام جترو در ایمیل تهدیدی سایت کارپتور به دارندگان گواهینامه های فوق نمودار برنامه ریزی دقیق و جسارت این شبکه مخوف مزدور استایمیل تهدیدی سایت کارپتور


د - شرکت های ژاپنی بطور معمول از پاکت های چاپی با نام نشان و یا در صورت عدم دسترسی و داشتن پاکت چاپی از مهرمخصوص اسم و آدرس ( شابان ) شرکت استفاده می کنند ، نامه های جعلی ارسالی سراسربا چاپگر خانگی تهیه و توزیع گردیده است


ی -
در این میان کامنت های سایت رسمی اتاق مجهول فکر فرش ایران هم که اغلب بوسیله مدیرو یک نفر خاص با اسامی مختلف نوشته می شود جالب توجه است
کامنت مجرمانه سراسر افترا ، هتک حرمت مندرج در همین صفحه گواهینامه را با هم بخوانیم تا به عمق فاجعه بر علیه مظلومان فرش ایران پی ببریم
تصوير برداری از سایت کارپتور صفحه http://www.carpetour.net/fa/part.asp?AID=26351
براي دريافت تصوير بزرگتر روي عکس کليک کنيد


باید متذکر شویم که در سه سال گذشته اتحادیه مظلوم فرش دستباف ایران در ژاپن بار ها و بار ها هتک حرمت شده ، و با توطئه و نیرنگ های خاص این باند مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته است ، با وجود اقدام به ارسال نامه ، گلایه نامه و رنجنامه به متولی فرش ایران ، این شبکه هر روز وقیح تر از روز پیش به اعمال بی شرمانه خود دست زده اند ،ادامه می دهند
در مورد علیرضا قادری رئیس خود خوانده اتاق مجهول فکر فرش جمهوری اسلامی ایران اخطار به طرح شکایت از هیئت رئیسه این اتاق شده است و هم اکنون یکی از اعضاء هیات مدیره مشغول رایزنی با آنان است
و در مورد مابقی افراد این باند در ژاپن به زودی افشاگری های این اتحادیه در مورد آنان آغاز خواهد شد
در نهایت مشارکت و همپالگی با نام اتاق و هیئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران ، در اعمال و اقدامات اشخاصی مجرم، بزهکاری بنام که ،شر خری ، اختلاص از کادر دولتی ، زندان ، امرار معاش با کلاهبردای در جعل تصادفات بیمه اتومبیل ، فرش و آنتیک ، تصاحب اموال دو فرش فروش قدیمی ژاپن که منجر به طلاق یک تن و اختلاف خانوادگی دیگری و بی سرپرست ماندن شش فرزند ، ضرب و جرح همسر می نمایند
اشخاصی مجرم, محکوم در دادگاه ها ، افرادی مفلوک که زنی بی پناه ژاپنی را با کتک مجبور به نوشتن و فرستادن نامه های بی نام و نشان جهت هتک حرمت دانش جویان و تخریب وجه کاسبان ، اطلاعاتی خواندن مخالفان خود در..... و تنها کامنت نویس سایت مخرب آن اتاق و ...............جای بسی تاسف دارد ............. هشدار ...............
به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار
مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

 پوستر طراحی علیرضا قادری رئیس خود خوانده , مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران
 انتقاد سازنده یا تخریب جهت دار علیرضا قادری ؟؟؟
 !نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 کشف و اثبات توطئه و دسیسه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 مرکز ملی فرش ایران ، دروغ که خناق نیست
 کار سایت مخرب اطلاع رسانی اتاق مجهول فرش ایران به کجا رسیده است؟؟؟
 دومین نامه افشاگرانه استاد احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران - اتهامات نمایندگان سایت قادری در اقصی نقاط کشور و جهان
 نامه افشاگرانه سید احمد شبیری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : حقایقی چند از اتاق فکر فرش و
 نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایران
 هشدار ...مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 چند توصیه مهم برای رهایی از فحش و ناسزا ی سایت شخصی علیرضا قادری
 اتاق فکر فرش دستباف ایران در ژاپن عضو هیچ اتاق فکری نیست
 پورتال اختصاصی اتاق فکر فرش آغاز به کار می کند
 اظهار خرسندي اکبر مهدي ئي طراح نام آور اصفهان از تشکيل اتاق فکر فرش ايران در ژاپن
 اانعکاس رسانه اي تشکيل نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن
 اطلاعیه تاسيس نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپنسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو