پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
چندی است که هریک از متولیان و سکانداران صادرات غیرنفتی از جمله فرش دستباف ایران عبارت "ورود به بازارهای جدید" را به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صادرات مطرح می کنند و این عبارت از فرط تکرار به کلیشه ای شعاری بدل شده است. مطرح ساختن هر اندیشه نو و ایده ارزشمندی تا آنجا که راهکارهای عملی برای تحقق نیابد و مسیر اجرایش روشن نباشد، تنها در حد کلام باقی خواهد ماند و حتی با فرض ورود به عرصه عمل نیز ممکن است جهتی ناراست و کژ را برای طی شدن برگزیند. "ورود به بازارهای جدید" در حوزه صادرات فرش دستباف نیز که اندیشه ای قدیمی اما ارزشمند است متاسفانه گویی به علت همین روشن نبودن مسیر اجرا، این روزها به جهتی ناصواب کشیده شده و جامه ای از شعار بر تن کرده است. این ایام هرگاه که سکاندار اصلی و دولتی هنر- صنعت فرش دستباف با این پرسش رو به رو می شود که چه برنامه ای برای دستیابی به هدفگذاری یک میلیارد دلاری صادرات این کالا دارید؟ در میان پاسخ های تکراری و قالبی به عبارت "ورود به بازارهای جدید" هم اشاره می کند اما اگر پرسش دیگری فراروی ایشان قرار گیرد که چه برنامه ای برای ورود به بازارهای جدید صادراتی دارید؟ جز دو کلیشه "اعزام و پذیرش هیات های تجاری" و "برگزاری نمایشگاه" چیز دیگری برای عرضه نخواهند داشت! و وای به وقتی که پرسش های دیگری مطرح شود که چه برنامه هدفمند و تدوین شده ای برای این نمایشگاه ها و هیات های تجاری دارید؟ آیا تنها نام بردن از چند کشور هدف کفایت می کند؟ آیا تنها باید به برگزاری متعدد نمایشگاه های برون مرزی بسنده کرد؟ آیا نباید به اقتضائات کشور میزبان در تجارت فرش دستباف توجه داشت؟ آیا وجود و حضور فروشندگان فرش ایران در آن کشور مدنظر قرار دارد؟ آیا هر گونه حضور و ورودی به کشورهای دیگر ارزشمند است؟ آیا حراج فرش ایرانی به ثمن بخس و قیمت شکنی در نمایشگاه های خارجی پسندیده است؟ آیا نوع فرش های عرضه شده در نمایشگاه ها نباید رصد شود؟ آیا... آنچه از زبان ناظران و حاضران در نمایشگاه های اخیر فرش دستباف در دیگر کشورها به گوش می رسد متاسفانه اخبار خوشایندی در دستیابی به بازارهای باثبات و متکثر فرش ایرانی نیست. شکستن قیمت ها و کاستن از عزت و ارزش برند نامدار این محصول یکی از بدیهی ترین ثمرات این نمایشگاه ها شده است و این مهم نه تنها به نام نیک این هنر- صنعت آسیب می رساند که زیانی بزرگ را نیز متوجه فروشندگان فعال و قدیمی حاضر در بازار آن کشورها می کند. از سوی دیگر گرایش فراوان به عرضه "تابلو فرش" به جای "فرش" در نمایشگاه های خارجی آنچنان شتابناک و فراگیر شده است که جای تامل و نگرانی دارد. بر این باورم که تابلو فرش یکی از گونه های قابل عرضه این محصول است ولی وقتی در گستره ای چشمگیر بخواهد نقش جایگزین را در بازار صادراتی برای فرش دستباف ایرانی بازی کند، باید تدبیری اندیشید. و وقتی خبر می رسد که همین امسال و همین چندی پیش در نمایشگاه فرش دستباف در چین، تابلو فرش های ایرانی به قیمت کف بازار عباس آباد تهران به فروش رسیده اند آیا جای خرسندی و شعفی از ورود به بازارهای جدید می ماند؟ این ورود به بازارهای جدید به چه بهایی قرار است محقق شود؟حمید کارگر-کارشناس فرش / دبیر شانزدهمین دوره روز ملی صادرات


چندی است که هریک از متولیان و سکانداران صادرات غیرنفتی از جمله فرش دستباف ایران عبارت "ورود به بازارهای جدید" را به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صادرات مطرح می کنند و این عبارت از فرط تکرار به کلیشه ای شعاری بدل شده است.
مطرح ساختن هر اندیشه نو و ایده ارزشمندی تا آنجا که راهکارهای عملی برای تحقق نیابد و مسیر اجرایش روشن نباشد، تنها در حد کلام باقی خواهد ماند و حتی با فرض ورود به عرصه عمل نیز ممکن است جهتی ناراست و کژ را برای طی شدن برگزیند.
"ورود به بازارهای جدید" در حوزه صادرات فرش دستباف نیز که اندیشه ای قدیمی اما ارزشمند است متاسفانه گویی به علت همین روشن نبودن مسیر اجرا، این روزها به جهتی ناصواب کشیده شده و جامه ای از شعار بر تن کرده است.
این ایام هرگاه که سکاندار اصلی و دولتی هنر- صنعت فرش دستباف با این پرسش رو به رو می شود که چه برنامه ای برای دستیابی به هدفگذاری یک میلیارد دلاری صادرات این کالا دارید؟ در میان پاسخ های تکراری و قالبی به عبارت "ورود به بازارهای جدید" هم اشاره می کند اما اگر پرسش دیگری فراروی ایشان قرار گیرد که چه برنامه ای برای ورود به بازارهای جدید صادراتی دارید؟ جز دو کلیشه "اعزام و پذیرش هیات های تجاری" و "برگزاری نمایشگاه" چیز دیگری برای عرضه نخواهند داشت!
و وای به وقتی که پرسش های دیگری مطرح شود که چه برنامه هدفمند و تدوین شده ای برای این نمایشگاه ها و هیات های تجاری دارید؟ آیا تنها نام بردن از چند کشور هدف کفایت می کند؟ آیا تنها باید به برگزاری متعدد نمایشگاه های برون مرزی بسنده کرد؟ آیا نباید به اقتضائات کشور میزبان در تجارت فرش دستباف توجه داشت؟ آیا وجود و حضور فروشندگان فرش ایران در آن کشور مدنظر قرار دارد؟ آیا هر گونه حضور و ورودی به کشورهای دیگر ارزشمند است؟ آیا حراج فرش ایرانی به ثمن بخس و قیمت شکنی در نمایشگاه های خارجی پسندیده است؟ آیا نوع فرش های عرضه شده در نمایشگاه ها نباید رصد شود؟ آیا...
آنچه از زبان ناظران و حاضران در نمایشگاه های اخیر فرش دستباف در دیگر کشورها به گوش می رسد متاسفانه اخبار خوشایندی در دستیابی به بازارهای باثبات و متکثر فرش ایرانی نیست. شکستن قیمت ها و کاستن از عزت و ارزش برند نامدار این محصول یکی از بدیهی ترین ثمرات این نمایشگاه ها شده است و این مهم نه تنها به نام نیک این هنر- صنعت آسیب می رساند که زیانی بزرگ را نیز متوجه فروشندگان فعال و قدیمی حاضر در بازار آن کشورها می کند.
از سوی دیگر گرایش فراوان به عرضه "تابلو فرش" به جای "فرش" در نمایشگاه های خارجی آنچنان شتابناک و فراگیر شده است که جای تامل و نگرانی دارد. بر این باورم که تابلو فرش یکی از گونه های قابل عرضه این محصول است ولی وقتی در گستره ای چشمگیر بخواهد نقش جایگزین را در بازار صادراتی برای فرش دستباف ایرانی بازی کند، باید تدبیری اندیشید.
و وقتی خبر می رسد که همین امسال و همین چندی پیش در نمایشگاه فرش دستباف در چین، تابلو فرش های ایرانی به قیمت کف بازار عباس آباد تهران به فروش رسیده اند آیا جای خرسندی و شعفی از ورود به بازارهای جدید می ماند؟ این ورود به بازارهای جدید به چه بهایی قرار است محقق شود؟

 
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیه

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو