گالری عکس های اختصاصی این ابحادیه از یکی شهرهای سونامی زده شمال ژاپندوباره میسازمت وطن به سبک ژاپنیگالری عکس های اختصاصی این تحادیه از یکی شهرهای سونامی زده شمال ژاپندگرمطالب وقوع زلزله و سونامی اخیر در کشور ژاپن
 افشین والی نژاد خبرنگار آزادایرانی سفیر دوستی و مهر ایران در مناطق ویران شده و سونامی زده شمال ژاپن
 چند کلامی راجع به زلزله دیروز صبح غرب ژاپن
 تسلیت اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن جهت وقوع زلزله در استان بوشهر
 وقوع زلزله در يکي از بزرگترين حوزه هاي قاليبافي آذربایجان شرقی
 گالری عکس های زلزله در يکي از بزرگترين حوزه هاي قاليبافي آذربایجان شرقی
 ابراز تاسف ژاپن از وقوع زلزله شدید در ایران
 ابراز تاسف و تاثر عمیق از وقوع زلزله و سونامی اخیر در کشور ژاپن
 گالری عکس های اختصاصی این ابحادیه از یکی شهرهای سونامی زده شمال ژاپن
 چیزهایی که با زلزله نمی لرزند
 خنده هاي زيبا و اميدبخش دختران دوست داشتني ژاپني - افشین والی نژاد خبرنگار آزاد
 کمک رسانی جهت روستاي ایتاته در منطقه فوکوشیما - افشین والی نژاد خبرنگار آزاد
 Magic carpet ride’ helps tsunami survivors

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

本文へジャンプ

همچنين در اين بخش بخوانيد... بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول
پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japanسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايرانپورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو