پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر خبرهای قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

2013.09.25
آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران این قالیچه نفیس اثر به یاد ماندنی استاد حسین کاظمی حامد هنرمند چیره دست و خوش ذوق ایران است که کارنامه بافت چندین قالیچه نفیس موزه ایی دیگر را درکارنامه زندگی هنری و حرفه ایی خود را دارا می‌‌باشد نقشه ی این قالیچه که زیر نظر استاد تورج ژوله نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران تهیه گردیه است ، اقتباسی است آزاد از یک قالیچه با طرح گلدانی کاشان ، متعلق به اواخر دوره ی قاجار که در گنجینه ی موزه فرش ایران نگهداری می شود. در جزییات طرح تغییرات ویژه‌ای زیر نظر استاد تورج ژوله و اجرای طرح و رنگ : میترا طاهری طراح هنرمند و جوان فرش دستباف ایران به وقوع پیوسته و از نظر رنگ آمیزی ، با آن قالیچه ی قاجار تفاوت بسیاری دارد حذف خطوط دور گل و برگ‌ها ( نقطه چین ) تاثیری شگرف در ساده تر شدن و وضوح بهترِ نقوش داشته است. رنگ حاشیه مطابق با رنگ لباس تیم‌ ورزشی کشور برزیل ، زرد انتخاب شده است و به جای گلدان از کاپ جام جهانی استفاده گردیده. مجسمه مسیح که بر فراز کوهی مشرف بر شهر ریودوژانیرو است در یک سمت قالی ، و مقبره ی کوروش در سمت دیگر به مثابه ی نماد هایی فرهنگی ،ملی‌ دو کشور ایران و برزیل مورد استفاده قرار گرفته است. طرح این قالیچه زیر نظر استاد تورج ژوله, بافت استاد حسین کاظمی حامد, نوع پشم ، دست ریس کردستان (بیجار) به شیوه دو پود، لول بافت و با گره متقارن با چله ابریشمی, با اجرای طرح و رنگ سرکار خانم میترا طاهری رنگ رزی فرشید ابراهیمی و با نظارت نوید صفری در کردستان است طرح و نقشه : زیر نظر استاد تورج ژوله اجرای طرح و رنگ : میترا طاهری نوع پشم : کردستان (بیجار) دست ریس چله : ابریشم نوع گره : متقارن گره شمار: تعداد گره‌ها 1562x1072 شیوه بافت : دو پود ، لول بافت بافنده : استاد حسین کاظمی حامد طرح و نقشه : زیر نظر استاد تورج ژوله اجرای طرح و رنگ : میترا طاهری رنگ رز : فرشید ابراهیمی رنگ رزی : کردستان با نظارت نوید صفری سرمایه گذار و مدیر پروژه : عادل غیبی ریاست شرکت سان آی کارپت

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل که در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران رونمأیی شد

قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران از اول تا هفتم مهر ماه ۱۳۹۲ در سالن مرکز ملی فرش ایران رونمایی شد
این قالیچه نفیس اثر به یاد ماندنی استاد حسین کاظمی حامد هنرمند چیره دست و خوش ذوق ایران است که کارنامه بافت چندین قالیچه نفیس موزه ایی دیگر را درکارنامه زندگی هنری و حرفه ایی خود را دارا می‌‌باشد
نقشه ی این قالیچه که زیر نظر استاد تورج ژوله نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران تهیه گردیه است ، اقتباسی است آزاد از یک قالیچه با طرح گلدانی کاشان ، متعلق به اواخر دوره ی قاجار که در گنجینه ی موزه فرش ایران نگهداری می شود.
در جزییات طرح تغییرات ویژه‌ای زیر نظر استاد تورج ژوله و اجرای طرح و رنگ : میترا طاهری طراح هنرمند و جوان فرش دستباف ایران به وقوع پیوسته و از نظر رنگ آمیزی ، با آن قالیچه ی قاجار تفاوت بسیاری دارد
حذف خطوط دور گل و برگ‌ها ( نقطه چین ) تاثیری شگرف در ساده تر شدن و وضوح بهترِ نقوش داشته است. رنگ حاشیه مطابق با رنگ لباس تیم‌ ورزشی کشور برزیل ، زرد انتخاب شده است و به جای گلدان از کاپ جام جهانی استفاده گردیده. مجسمه مسیح که بر فراز کوهی مشرف بر شهر ریودوژانیرو است در یک سمت قالی ، و مقبره ی کوروش در سمت دیگر به مثابه ی نماد هایی فرهنگی ،ملی‌ دو کشور ایران و برزیل مورد استفاده قرار گرفته است.
طرح این قالیچه زیر نظر استاد تورج ژوله, بافت استاد حسین کاظمی حامد, نوع پشم ، دست ریس کردستان (بیجار) به شیوه دو پود، لول بافت و با گره متقارن با چله ابریشمی, با اجرای طرح و رنگ سرکار خانم میترا طاهری رنگ رزی فرشید ابراهیمی و با نظارت نوید صفری در کردستان و حمایت و مالکیت آقای عادل غیبی ریاست شرکت سان آی کارپت عضو محترم اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن استمیترا طاهری طراح و نقاش قالی ايران

استاد تورج ژوله و استاد حسین کاظمی حامد
در حال بازبینی نقشه قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴
استاد تورج ژوله ، استاد حسین کاظمی حامد و ناصر غیبی
در حال بازبینی نقشه قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴
 

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

استاد تورج ژوله ، نويسنده، پژوهشگر و فرش شناس نام آشناي ايران بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

میترا طاهری طراح قالی‌ ایران بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

عادل غیبی ،دکتر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران ،کاظمی حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

سعید خاکی بافنده خوش نام قالی‌ ابریشمی قم بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

دکتر سید جلال بصامی رئیس اسبق شرکت سهامی فرش ایران‌ بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

‌ جناب آقای افشین معماریان تاجر و فرش شناس دیر آشنای ایران بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

‌ جناب آقای جناب آقای مصیبی تاجر و فرش شناس دیر آشنای ایران بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

‌ جناب آقای جناب آقای امید بنام طراح, كارشناس و نويسنده قالی ايران بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

‌ جناب آقای جناب آقای امید بنام طراح, كارشناس و نويسنده قالی ايران بهمراه استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل
در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

مصاحبه جناب استاد حسين كاظمي حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

مصاحبه جناب دکتر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران در مقابل قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

عادل غیبی ، آقای کاتو ، حاجی اکبر منزوی ، نیری ،کاظمی حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

عادل غیبی ،دکتر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران ،کاظمی حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

عادل غیبی ،دکتر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران ،کاظمی حامد در کنار قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران
دیگر اخبار قالی دستباف ایرانی
جشنواره فیلم صلح و دوستی ایران
لباس زندگی ایران و برزیل (Vida)
 رونمایی از آثار فرهنگی هنری ایران ویژه جام جهانی
فهرست معرفی تعدادی کتاب با موضوع فرش
نوروز بر شما فرخنده و خرم و خجسته باد
بازارچه خیریه جهت کمک به زلزله زدگان جنوب ایران با شرکت اتحادیهٔ فرش دستباف ایران در ژاپن
 موضوعاتی که برای اولین بار مطرح می شوند ...ساخت مستند فاخر 10 قسمتی قالی آذربایجان کلید خورد -امید بنام
 در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه فرش ایران :سمینار;فرش،رسانه، تبلیغات برگزار شد
 آلبوم تصویری قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران
 قالیچه جام جهانی ۲۰۱۴ - برزیل در بیست ودومین نمایشگاه فرش دستباف ایران رونمأیی شد
 شاه کلید نوآوری در طراحی قالی، داشتن قانون کپی رایت - امید بنام
 دومین شمارۀ فرش دستباف ایران طُــــــرّه به زودی منتشر می‌شود
 هشتمین نمایشگاه فرش دستباف در مشهد برگزار مي شود
 دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف ایران با نام طره به زودی منتشر می شود
 نمايشگاه گليم بافته های سرکار خانم شهدخت رحيم پور با عنوان شـانه
 نوروز خجسته باد
 شماره 18 فصلنامه علمی پژوهشی گلجام منتشر شد
 مصاحبه : آرزو پایدارفرد با استاد ابراهیم میرزایی - کارگاه رنگ و نقطه فرش دستباف
 بـازارچـه خــیـریــه-کمک به آسیب دیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی-ایران
 15 کارگردان و روایتی از یک هنر ماندگارفرش ایرانی + سخه کامل فیلم فرش ایرانیان
 عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر بزرگوارجناب آقای صفری همکار محترم
 سال نو ميلادي 2013 بر عموم هموطنان تهنیت باد
 مقالات دائره المعارف فرش تا پایان امسال نهایی می شود
 دویست وپنجاه رج از قالی صوتی تبریز بافته شد - ایلمک سسی، یگانه صدای قالی کشور - اتحادیه قالی تبربز
 گزارش تصویری سخنراني استاد سياوش آزادي در موزه فرش ایران - اتحادیه قالی تبربز
 دیدار دکتر نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران با اعضاء هیئت مدیره ا تحاديه فرش دستبافت ايران در ژاپن
 فرش های اهدایی شاه عباس صفوی و ناصر الدین شاه به حرم امام علی
 مصاحبه محمد باقر علیخانی رییس مرکز با روزنامه سیاست روز
 قالی دستباف ایران ركورد جدید گینس را از آن خود كرد
 ورود به بازارهای جدید به چه بهایی؟
 مشتری عزیز! کپی برابر اصل نیست
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 نا امیدی قالیبافان از بیمه
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران توانست چهار جایزه را از آن خود کند
 اعزام هیئت تجاری فرش دستباف ایران به توکیو
 شيرين صوراسرافيل، تورج ژوله و حميد کارگر در دومین هم اندیشی هنر -صنعت فرش دستباف- مشهد
 ‌رونمايي ازفرش نماد صلح اثر هنرمندان خراسان جنوبي در يونسکو
 نمایه کتاب گنجینه ی ملی فرش ایران اثر استاد تورج ژوله
خبر- ‌گزارش اختصاصی اتحادیه از آيين نكوداشت فرش ايران در موزه فرش ايران
 گزارش برگزاری آیین نکوداشت فرش دستباف ایران / موزه فرش تهران
 قالین، آیین نکوداشت قالی در موزه فرش ایران
 پژوهشی در فرش ایران به چاپ دوم رسید
 اولين اتحاديه تابلو فرش دستبافت و صنوف همگن در سـردرود
 خبر- ‌کلاس های آموزش موزه ایران برگزار می‌شود
 خبر- ‌المللی فرش قطر 27 فروردین برگزار می‌شود
 خبر- نشریه نقش و فرش شماره 21 و 22 منتشر شد
 خبر- حمید کارگر سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران شد
 خبر- حميد کارگر از روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران کناره گيري کرد
 خبر تصویری مراسم توديع و معارفه روساي جديد و پيشين مرکز ملی ايران
 چشم انداز صنعت فرش ایران و راهكارهای توسعه تجاری
 پيام فیصل مرداسی رييس پيشين مركز ملي فرش ايران به همراهان فرش ايراني
 محمد باقر علیخانی به عنوان رییس مرکز ملی فرش ایران منصوب شد
 نمايشگاه دستبافته هاي عشايري و روستايي در موزه فرش ايران
 تلاش در تسهیل و حمایت از صادرات فرش دستباف ایران
 کتابی از طرح‌های پرویز تناولی برای فرش منتشر شده
 نمایشگاه نقاشی های 'مریم رحیمی نمین'
 واردات کالاهای غیرضروری منوط به صادرات فرش دستباف شود
 حکم عذر خواهی رسمی دادگاهی عطاالله نظری نفوتی به زبان ژاپنی
 صدور حکم محکومیت مفتری برای عطاالله نظری نفوتی دوست و همیار علیرضا قادری در دادگاه ژاپن
 اطلاعیه - گزارش وکیل زاپنی از دادگاه های هتک حرمت و افترای آقای عطاالله نظری نفوتی نسبت به دو عضو دائم این اتحادیهسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reserved

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو