پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語

本文へジャンプ

جاجیم قشقشاییجاجیم قشقشاییاز خصوصيات بارز جاجيم ‌هاي قشقايي، بكارگيري رنگ‌هاي متنوع و فراوان در بافت آنهاست، بخصوص رنگ‌هاي قرمز، سبز، سياه و آبي. سليقه بافنده نيز بسيار مهم است چرا كه تعيين كننده نقش اصلي، همين رنگ‌ها هستند. جاجيم‌هاي ساده يا چهار كوجي: رايجترين دستباف است و از نظر نقشپردازي داراي انواع زير مي‌باشد: جاجيم‌هاي راه راه، چهارخانه يا شطرنجي، گل‌جاجيم، كنگره جاجيم. جاجيم‌هاي ششه درمه معمولا به رنگ سورمه‌اي و سفيد با حاشيه مشكي و سفيد يا قرمز ديده مي‌شود، با نقش لوزي وكاربرد تزييني دارد جاجيم‌هاي سوزني رند: از نقشمايه‌هاي گليم در آن استفاده مي‌شود، نقش‌هايي چون طاووس، ترمه گل، گلبرگ و... با رنگ‌هايي متنوع و تار و پودي از پشم و يا كرك. ويژگي‌هاي بافت جاجيم، اگرچه بافته‌اي زبر و خشن است، اما با استفاده مداوم از آن، در اندك زماني، لطيف و نرم مي‌شود. بافت جاجيم از گليم، ساده‌تر و به همان نسبت، رايجتر است. دار جاجيم، مانند گليم، بر چهارچوبي است كه بطور افقي نصب مي‌شود. نقش‌آفريني در جاجيم، به عهده تارهاست. پود يا خامه، در اينجا چندان ديده نمي‌شود. ويژگي‌هاي ابعادي جاجيم در اندازه‌هاي ميانه و بيشتر براي پوشش بافته مي‌شود. گاهي جاجيم‌هاي بسيار بلند نيز بافته مي‌شود. اما امروزه، بيشتر جاجيم‌ها در اندازه پرده‌اي بافته مي‌شوند. جاجيم‌هاي سوزني و رند، معمولا در اندازه 5/2 × 2 متر بافته مي‌شود.


جاجیم قشقشایی


ويژگي‌هاي الياف شناسي

قشقايي‌ها از لحاظ جنس الياف، دو نوع جاجيم مي‌بافند:
1- جاجيم پشمي يا پشم در پشم كه تار و پود آن، هردو از پشم است.
2- جاجيم پشم و پنبه كه تار آن از نخ پنبه و پود آن، از نخ پشمي است.ويژگي‌هاي رنگرزي و رنگبندي از خصوصيات بارز جاجيم‌هاي قشقايي، بكارگيري رنگ‌هاي متنوع و فراوان در بافت آنهاست، بخصوص رنگ‌هاي قرمز، سبز، سياه و آبي. سليقه بافنده نيز بسيار مهم است چرا كه تعيين كننده نقش اصلي، همين رنگ‌ها هستند.امروزه، شيوه رنگرزي جاجيم‌ها، هم به صورت گياهي (سنتي) و هم به صورت شيميايي انجام مي‌گيرد. ويژگي‌هاي طرح و نقشه انواع جاجيم از نظر طرح و نقشه، به شرح زير مي‌باشد:
1- جاجيم‌هاي ساده يا چهار كوجي: رايجترين دستباف است و از نظر نقشپردازي داراي انواع زير مي‌باشد: جاجيم‌هاي راه راه، چهارخانه يا شطرنجي، گل‌جاجيم، كنگره جاجيم.
2- جاجيم‌هاي ششه درمه معمولا به رنگ سورمه‌اي و سفيد با حاشيه مشكي و سفيد يا قرمز ديده مي‌شود، با نقش لوزي وكاربرد تزييني دارد.
3- جاجيم‌هاي سوزني رند: از نقشمايه‌هاي گليم در آن استفاده مي‌شود، نقش‌هايي چون طاووس، ترمه گل، گلبرگ و... با رنگ‌هايي متنوع و تار و پودي از پشم و يا كرك. ويژگي‌هاي بافت جاجيم، اگرچه بافته‌اي زبر و خشن است، اما با استفاده مداوم از آن، در اندك زماني، لطيف و نرم مي‌شود. بافت جاجيم از گليم، ساده‌تر و به همان نسبت، رايجتر است. دار جاجيم، مانند گليم، بر چهارچوبي است كه بطور افقي نصب مي‌شود. نقش‌آفريني در جاجيم، به عهده تارهاست. پود يا خامه، در اينجا چندان ديده نمي‌شود. ويژگي‌هاي ابعادي جاجيم در اندازه‌هاي ميانه و بيشتر براي پوشش بافته مي‌شود. گاهي جاجيم‌هاي بسيار بلند نيز بافته مي‌شود. اما امروزه، بيشتر جاجيم‌ها در اندازه پرده‌اي بافته مي‌شوند. جاجيم‌هاي سوزني و رند، معمولا در اندازه 5/2 × 2 متر بافته مي‌شود.
 
دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
معرفی طرح ها و نقشه های فرش
  طرح های قالی ایران بر اساس یک طبقه بند کلی
قالی و نقش قالی
 آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی
نقشه و نظم موزون نقشها
رنگرزی سنتی فرش
تاریخچه فرش تهران
 تاریخچه قالی بافی تهران
تاریخچه فرش قم
تاریخچه فرش کاشان
جوشقان نگین سبزکویرکاشان
تاریخچه فرش نائین
تاریخچه فرش فارس
تاریخچه فرش کرمان
 قالی کرمان، پرديس قالی ايران
تاریخچه فرش لرستان
نقوش لری قالی ایلام
تاریخچه فرش ترکمن
تاریخچه فرش سنندج
تاریخچه فرش لرستان
 مختصری در باره نقش هراتی
 نگرشی بر نگاره های تزئینی
 قالی قشقایی
 قالیچه های شیری
 سوزنی قشقایی
 جاجیم قشقشایی
 قالیچه های تصویری قشقایی
 گلیم قشقایی
 گبه قشقایی
  طرح قالی اردبیل بروایت موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا
  فرش ایرانی از پازیریک تا امروز
  گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
  روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو