پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan
هشدار به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود بااتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


............. هشدار ...............

به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار: مراقب داد و ستد احتمالي خود با
اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

2012.07.14


به کليه اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار و دستاندرکاران فرش ایران هشدار مي دهد مراقب مراوده خود با اتاق جعلی فکر فرش ایران خصوصا علیرضا قادری باصطلاح رئیس خود خوانده آن باشند و فريب عنوان آن را نخورند بر اساس تحقیقات و اطلاعات موثق دريافتي از ایران ، اتاق مجهول فرش ایران هرگز به ثبت مراجع ذیصلاح دولت ایران نرسیده است رئیس خود خوانده آن علیرضا قادری که با چند عنوان مدیر شورای راهبردی و با یدک کشیدن اسامی بزرگان و اساتید قالی ایران همانند دکتر محمد نجار فيروزجايي، رضا الله داد، سید احمد شبیری ، عبدالله احراری ، خسرو صبحه ، سيد رضي آقا ميري، سيد عبدالمجيد شريف زاده؛ دکتر سيد طاهر صباحي، مجتبي خسرو تاج، دکتر سيد علي مجابي، هوشنگ فاخر، تورج ژوله و ... در پی کسب اعتبار و شهرت در میان جامعه فرش ایران جهت مقاصد شوم آتی خویش است رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری که دفتراتاق فکر را در منزل خود قرار داده و سايت رسمی اتاق را نيز شخصا و بدون امکان دخالت ديگران به نفع خود اداره مي کند اخيرا طي تماسهاي برخي از اتحاديه ها از جمله اتحاديه فرش ایتالیا را به همکاري دعوت نموده است. استاد عبدالله احراری پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران يکي از اعضاء اسبق هيئت رئیسه اين اتاق که در اعتراض به افترا و هتک حرمت این رئیس خود خوانده اتاق را ترک نموده است در صفحه شخصی فیس بوک خویش تحت عنوان جامعه رشید فرش ایران هشدار ، دوستداران قالی ایران هشدار ، مرکز ملی فرش ایران هشدار، تشکلهای تولیدی فرش ایران هشدار چنین می نویسد " نامبرده با اسفاده ار عنوان اتاق فکر فرش ایران(که در مدت دو سال که من عضو ان بوده ام حتی یک جلسه هم نداشته) بدلخواه افکار عمومی را بر له یا علیه مرکز ملی فرش تهییج نموده و ار این طریق تبلیغات مسمومی را بر علیه برخی تشکلها منجمله اتحادیه فرش روستایی براه انداخت

............. هشدار ..............
.رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری


اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن به کليه اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار و دستاندرکاران فرش ایران
هشدار مي دهد مراقب مراوده خود با اتاق جعلی فکر فرش ایران خصوصا علیرضا قادری باصطلاح رئیس خود خوانده آن باشند و فريب عنوان آن را نخورند
بر اساس تحقیقات و اطلاعات موثق دريافتي از ایران ، اتاق مجهول فرش ایران هرگز به ثبت مراجع ذیصلاح دولت
ایران نرسیده است
رئیس خود خوانده آن علیرضا قادری که با چند عنوان مدیر شورای راهبردی و با یدک کشیدن اسامی بزرگان و اساتید قالی ایران همانند دکتر محمد نجار فيروزجايي، رضا الله داد، سید احمد شبیری ، عبدالله احراری ، خسرو صبحه ، سيد رضي آقا ميري، سيد عبدالمجيد شريف زاده؛ دکتر سيد طاهر صباحي، مجتبي خسرو تاج، دکتر سيد علي مجابي، هوشنگ فاخر، تورج ژوله و ... در پی کسب اعتبار و شهرت در میان احاد جامعه فرش ایران جهت مقاصد شوم آتی خویش است
رئيس خود خوانده ، مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران ،علیرضا قادری که دفتراتاق فکر را در منزل خود قرار داده و سايت رسمی اتاق را نيز شخصا و بدون امکان دخالت ديگران به نفع خود اداره مي کند
اخيرا طي تماسهاي برخي از اتحاديه ها از جمله اتحاديه فرش ایتالیا را به همکاري دعوت نموده است
استاد عبدالله احراری پژوهشگر و عضو انجمن علمي فرش ايران يکي از اعضاء اسبق هيئت رئیسه اين اتاق که در اعتراض به افترا و هتک حرمت این رئیس خود خوانده اتاق را ترک نموده است در صفحه شخصی فیس بوک خویش تحت عنوان
جامعه رشید فرش ایران هشدار
دوستداران قالی ایران هشدار
مرکز ملی فرش ایران هشدار
تشکلهای تولیدی فرش ایران هشدار
چنین می نویسد نامبرده با اسفاده ار عنوان اتاق فکر فرش ایران(که در مدت دو سال که من عضو ان بوده ام حتی یک جلسه هم نداشته) بدلخواه افکار عمومی را بر له یا علیه مرکز ملی فرش تهییج نموده و ار این طریق تبلیغات مسمومی را بر علیه برخی تشکلها منجمله اتحادیه فرش روستایی براه انداخت
اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن در پی تحقق بخشیدن به فکر برگزاری اولین سمینار ۰ کارگاه تخصصی عالی آموزش و شناخت فرش دستباف ایران بدنبال حامی و همیاری برای این سمینار بود ، که متاسفانه در دنیای سایبری نام اتاق فکر فرش ایران نامی جذاب بود
در طی تماس با مسئول آن اتاق دریافتیم که این یک اتاق معمولی نیست بلکه رئیس آن علیرضا قادری نه تنها ریاست اتاق فکر فرش ایران را دارد و اساتید بنام فرش ایران در زیر بال و پر اوهستند بلکه مدیریت بزرگترین سایت اطلاع رسانی ایران که سایت رسمی همین اتاق است را هم بعهده اوست
بسبب اخراجش از آمریکا وپیوستن به .... و ازدواج با خواهرزاده آقا...... ایران تنها اوست که چرخاننده چرخ عظیم قالی ایران است
اوست که قادر به تمسخر کشیدن روسای مرکز ملی فرش ایران سوار بر گرگ و به تصویر کشیدن ریس جمهور ایران جناب آقای محمود احمدی نژاد در قامت سلطان محمود ، خواجه تاجدار حمایت های گاه سبز و گاه سرخش که گاه با دانگی گرفته طرفدار مرکز ملی فرش ایران و گاه با دانگی طلب کرده دشمن نصرت الله محمدزاده و مدیر مسیول قالی ایران ، انجمن علمی فرش ایران بالاخص آقایان عابد و چیت سازان ، سایت علمی و پژوهشی فرش ایران آقایان علی امیری و عبدالله احراری ، علی خلیقی اتحادیه تعاونی ها ی تولید فرش ، مرتضی فرجی رئیس اسبق مرکز ملی فرش ایران ، سید احمد شبیری ، رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن و عضو اسبق هیئت رئیسه و رییس منطقه ویژه اسیای جنوب شرقی ، ............و ده ها تن دیگر گردد
وی مدعی است که نام آورانی همچون سيد عبدالمجيد شريف زاده؛ دکتر سيد طاهر صباحي، مجتبي خسرو تاج، دکتر سيد علي مجابي، هوشنگ فاخر و ........شهرتشان را مدیون وی می باشند
ما اقرار می نمایم ندانسته و بدون تحقیق افتتاح اتاق فکر فرش ایران در ژاپن را عجولانه به خبرگزاری های جهان مخابره کردیم که این امردلیل مشروعیت اتاق فکر فرش ایران گردید
علیرضا قادری این رئیس خود خوانده اتاق مجعول فکر فرش ایران ثابت نموده است بدنبال از بین بردن صیانت قالی ایران است و هتک حرمت ،افترا ، شیاد و بهایی خواندن طرف مقابل و با دروغ رسانی خود سعی کاذبی خواهد کرد که واقعیات و حقایق این اتاق بر ملا نشود
آنچه در این مقال آمد جهت تنوير افکار عمومي است و با شهادت مدارک موجود در آرشیو دبیرخانه این اتحادیه منجمله عکس و فیلم برداری از تمام هتک حرمت ، افترا ، تهمت ، فحاشی و کامنت های تقلبی شخص خود اوست
دو سال با صبوری و بردباری تمام سعی بر آن نمودیم تا از گسستگی تآر و پود های خانواده قالی ایران جلو گیری نمایم اما نشد
امید است تا با اطلاع رساني بموقع مانع زيان و آسيب طرفهاي اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار اتاق مجعول مذکور شويم ............. هشدار ...............
به اتحادیه ها ، ارگان ها ، سازمانها ، اساتید ، دانش آموختگان ،توليدکنندگان و تجار
مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد

 پوستر طراحی علیرضا قادری رئیس خود خوانده , مدیر شورای راهبردی و چند عنوان دیگر اتاق مجهول فکر فرش ایران
 انتقاد سازنده یا تخریب جهت دار علیرضا قادری ؟؟؟
 !نامه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق مجهول فکر فرش ایران : همه ما منتظر شفاف سازی مرکز ملی فرش هستیم
 کشف و اثبات توطئه و دسیسه ای کثیف برای دست اندرکاران فرش ژاپن
 ارسال نامه های جعلی بدون مهر و امضاء بوسیله اشخاص معلوم الحال زیر چترعلیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 تهدید دست اندرکاران فرش دستباف ایران در ژاپن بوسیله علیرضا قادری رئیس خودخوانده اتاق فکر فرش ایران
 مرکز ملی فرش ایران ، دروغ که خناق نیست
 کار سایت مخرب اطلاع رسانی اتاق مجهول فرش ایران به کجا رسیده است؟؟؟
 دومین نامه افشاگرانه استاد احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق فکر فرش ایران - اتهامات نمایندگان سایت قادری در اقصی نقاط کشور و جهان
 نامه افشاگرانه سید احمد شبیری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : حقایقی چند از اتاق فکر فرش و
 نامه افشاگرانه استاد عبدالله احراری عضو اسبق هيئت رئیسه اتاق جعلي فکر فرش ایران : هشدار به دوستداران قالی ایران
 هشدار ...مراقب داد و ستد احتمالي خود با اتاق جعلي فکر فرش ایران باشيد
 نکات جالب توجه در هتک حرمت سید احمد شبیری توسط علیرضا قادری
 گنه کرد در تهران اهنگری!! زدند در ژاپن سر مسگری
 چند توصیه مهم برای رهایی از فحش و ناسزا ی سایت شخصی علیرضا قادری
 اتاق فکر فرش دستباف ایران در ژاپن عضو هیچ اتاق فکری نیست
 پورتال اختصاصی اتاق فکر فرش آغاز به کار می کند
 اظهار خرسندي اکبر مهدي ئي طراح نام آور اصفهان از تشکيل اتاق فکر فرش ايران در ژاپن
 اانعکاس رسانه اي تشکيل نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن
 اطلاعیه تاسيس نمايندگي اتاق فکر فرش دستباف ايران در ژاپن

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو