همچنين دیگر مقاله های قالی دستباف ایران را در اين بخش بخوانيد بازگشت تماس با ما در باره اثحادیه صفحه اول 日本語


گلیم قشقاییگلیم سوماک -افشار2012.04.27شبكه‌زني گليم‌هاي قشقايي اكثرا آراسته به نوارهاي شطرنجي وَني يا نوارهاي گليم‌بافتي است كه نقوش پيوسته پر و خالي، زينت‌بخش آن است. ويژگي‌هاي ابعادي امروزه، گليم‌هاي قشقايي در ابعادي چون: گليمچه، گليم ميانه، گليم بزرگ و گليم بلند بافته مي‌شود.


ويژگي‌هاي الياف‌شناسي


گليم اصيل قشقايي از پشم (تار و پود پشمي) دستريس خالص و شسته بافته مي‌شود كه قطر الياف آنها بسيار نازك و خامه مصرفي‌شان بسيار ظريف است. ويژگي‌هاي رنگرزي و رنگبندي در رنگ‌افشاني متن گليم قشقايي، گرايش به رنگ‌هاي تند و روشن است و از رنگ‌هاي تيره و سنگين (مانند سرمه‌اي و قهوه‌اي و يشمي) بندرت استفاده مي‌كنند. ويژگي‌هاي طرح و نقشه نقشمايه‌هاي شاخص قشقايي را به چهار گروه مي‌توان تقسيم كرد:
1- نگاره‌هايي كه حاصل كنار هم چيده شدن منظم و متقارن اشكال هندسي (از سه‌گوش تا هشت‌گوش) است. مانند: سرمه‌دان، چهارخال، شبه‌مَعْقِلي.
2- گروهي ديگر، حاصل تكرار متقارن يك نگاره خاص، به شيوه آرايش چپ و راست و رنگ‌آميزي مثبت و منفي مي‌باشد. مانند: ايت آل (دست سگ)، خراساني، تهراني.
3- نقشمايه‌هاي ويژه‌اي كه هويت مستقل دارند و صورت نهايي آنها از تلفيق چند نگاره متفاوت پيدا آمده است. مانند: چين (گردگل)، قزل قيچي، آلماگل (گل سيب)، شانه، قيچي، شوشتري، آقاجري، لاك‌پشت، عربي، دوقاناق (دو بال)، نمكدان، ياقْلُق (دستمال)، چهار ماهي، خاك‌انداز، پروانه.
4- نقشمايه‌هاي حاشيه‌اي مخصوص گليم. مانند: مَداخِل، لَنْگَج، چَپَلْقه (چپ‌حلقه)، آلاقورد (گرگ دو رنگ)، وَني. نقش‌ها
1- نقش اشكالي: نقش اشكالي، هم در گليم‌هاي ترنجدار و لچك‌ـ ترنج كاربرد مي‌يابد و هم‌ در بافته‌هايي كه فاقد لچك‌ـ ترنج است.
2- كف ساده: ابن گروه، قابل تفكيك به دو گروه اصلي است: تمام كف ساده: كه متن و زمينه آن، تهي از هرگونه طرح و نقش است. مشتمل بر: بدون لچك، لچكدار، لچك‌ـ نيم ترنج، لچك اندر لچك. نيمه كفاف ساده، مشتمل بر: ترنجدار ساده، لچك‌ـ ترنج، لچك‌ـ ترنج‌ـ نيم ترنج.
3- محرمات: نقش محرمات در گليمبافي قشقايي، به طور عمده استوار است بر نوارهاي پهن افقي و گهگاه نوارهاي اريب.
4- خشتي: گليم‌هاي قشقايي خشتي، بر اساس شيوه رنگ‌آميزي و طرز آرايش و قرار گرفتن خشت‌ها، به دو گروه تقسيم مي‌شوند: خشتي لوزي (شامل دسته‌هاي منتظم ساده و منتظم منقش) و خشتي چهارخانه (شامل دسته‌هاي منتظم، نامنتظم، ساده، منقش، يك‌رنگ و چندرنگ).
5- قابي: اين گروه مشتمل بر گليم‌هايي است بدون ترنج و لچك كه در نقشپردازي آنها، از نقشمايه‌هاي متداول گليمبافي به صورت مكرر بهره برده‌اند. ويژگي‌هاي بافت شبكه‌زني گليم‌هاي قشقايي اكثرا آراسته به نوارهاي شطرنجي وَني يا نوارهاي گليم‌بافتي است كه نقوش پيوسته پر و خالي، زينت‌بخش آن است. ويژگي‌هاي ابعادي امروزه، گليم‌هاي قشقايي در ابعادي چون: گليمچه، گليم ميانه، گليم بزرگ و گليم بلند بافته مي‌شود.
 
دیگر مقاله های قالی دستباف ایرانی
معرفی طرح ها و نقشه های فرش
  طرح های قالی ایران بر اساس یک طبقه بند کلی
قالی و نقش قالی
 آشنایی با سوا بق تاریخی نقوش سنتی
نقشه و نظم موزون نقشها
رنگرزی سنتی فرش
تاریخچه فرش تهران
 تاریخچه قالی بافی تهران
تاریخچه فرش قم
تاریخچه فرش کاشان
جوشقان نگین سبزکویرکاشان
تاریخچه فرش نائین
تاریخچه فرش فارس
تاریخچه فرش کرمان
 قالی کرمان، پرديس قالی ايران
تاریخچه فرش لرستان
نقوش لری قالی ایلام
تاریخچه فرش ترکمن
تاریخچه فرش سنندج
تاریخچه فرش لرستان
 مختصری در باره نقش هراتی
 نگرشی بر نگاره های تزئینی
 قالی قشقایی
 قالیچه های شیری
 سوزنی قشقایی
 جاجیم قشقشایی
 قالیچه های تصویری قشقایی
 گلیم قشقایی
 گبه قشقایی
  طرح قالی اردبیل بروایت موزه ویکتوریا و آلبرت بریتانیا
  فرش ایرانی از پازیریک تا امروز
  گره فراموشي بر سرنوشت قالی - فرشته اثني عشري
  روایت گره‌های عشق بر تار و پود فرش - پریچهر پویان راد

2006 © Persian Hand woven Carpet Association portal- All Rights Reservedسمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی دست اندر کاران فرش دستباف ایران در ژاپن

نمایش تصویری سمینار و کلاسهای آموزشی پژوهشی


موزه فرش های کهن ابریشم و دیگر دست بافته های ابریشمی،برای نخستین بار در ژاپن

نخستين سمینار و کارگاه آموزش عالي شناخت فرش دستباف در ژاپن با موفقیت برگزار گردید
نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران


نمایشگاه ها و سمینارهای های فرش دستباف ايران

اتاق فکر فرش ايران در ژاپن


اتاق فکر فرش ايران در ژاپنتسهیلات جهت اعضاء اتحاديه فرش دستباف ايران本文へジャンプ

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن

Persian Carpet Association portal in Japan

پورتال اتحاديه فرش دستباف ايران در ژاپن -Persian Carpet Association portal in Japan –ژاپن -توکیو